Виконання та видатки бюджету

Звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік

Дохідна частина бюджету району станом 31 грудня 2018 року по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених місцевими радами планових показниках у сумі 102131,5 тис. грн. фактично виконана  109249,0 тис. грн., що становить 107%, перевиконання склало  7117,5тис. грн.

Аналізуючи виконання дохідної частини бюджету району у розрізі податків, прослідковується, що з 25 дохідних джерел, які надходять до місцевого бюджету, планові показники виконано по двадцяти двох.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина бюджету району по власних і закріплених доходах загального фонду зменшилася на 7604,2 тис. грн., або на 6,5%, зокрема, за рахунок податку з доходів фізичних осіб на 9669,5тис.грн. Така ситуація пояснюється тим, що в 2017 році створено дві об’єднані територіальні громади  Білозерська та Станіславська, які отримують податок на доходи фізичних осіб, що закріплюється за  вищезазначеними ОТГ.

Станом на 31 грудня  2018 року стовідсоткове виконання планових завдань дохідної частини бюджету району по власних і закріплених доходах забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Районний бюджет за січень – грудень 2018 року виконаний на 102,4%, при плані 59840,031 тис. грн., фактичне виконання склало 61259,066тис. грн., перевиконано на 1419,035тис. грн.

Аналізуючи виконання дохідної частини районного бюджету у розрізі податків і зборів,  прослідковується, що з 9 дохідних  джерел, які надходять до місцевого бюджету, планові показники виконано по 9-ти  джерелах.

Станом на 31 грудня 2018 року з державного бюджету отримано стовідсотково базової дотації у сумі 15009,7тис. грн. Отримано дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету  у грудні 2018 у сумі 1374,0 тис.грн. Також районом отримано з державного бюджету стовідсотково освітньої субвенції у сумі 77643,6тис. грн., медичної субвенції у сумі 33381,2 тис. грн. Також  отримано дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 25143,27 тис.грн.  Отримано субвенції з місцевого бюджету на здійснення первинних видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 18271,3тис.грн.  Крім того, одержано  субвенції з місцевого  бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 1438,685 тис.грн.. Крім того, одержано субвенції з місцевого  бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 175,239 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` у сумі 1127,73 тис.грн.

Отримано субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб,  які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 900,157 тис.грн.Отримано субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного  вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 1637,588тис.грн.

Отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 7070,7 тис.грн.

На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з місцевого бюджету, отримано 210448,3 тис. грн., що складає 99,0% до звітного періоду.

Одержано з обласного бюджету іншу  субвенцію:

– для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у сумі 44,3тис.грн.,

– на вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку регіонів області у сумі 857,00 тис.грн., що складає 100% до звітного періоду.

Одержано інші субвенції, що передаються з бюджетів нижчого рівня та бюджетів ОТГ у сумі 3651,263 тис.грн.

Всього видатків по району проведено у сумі 527910,4 тис. грн., при уточнених планових призначеннях на відповідний період  у сумі  543320,3 тис. грн., що становить  97,1 % , у тому числі :

апарат управління –  24842,7 тис. грн., що становить  4,7  % до загальної суми видатків;

освіта – 158808,0 тис. грн., або 30,1 %;

охорона здоров’я – 58794,7  тис. грн., або 11,1  %;

соціальний захист населення –  218755,6 тис. грн., або 41,4 %;

культура – 11106,1  тис. грн., або 2,1 % ;

інші – 55603,3 тис. грн., або  10,6 %.

Із загальної суми видатків направлено на:

заробітну плату з нарахуваннями 171299,8 тис. грн., або 32,4 % від загальної суми видатків;

медикаменти та продукти харчування – 4681,8 тис. грн., або 0,9 %;

енергоносії – 16303,4  тис. грн., або 3,1 %;

трансферти населенню – 214446,0 тис. грн., або 40,6 % .

За звітний період з районного бюджету надано іншої субвенції по загальному фонду селищній та сільським радам у сумі  33971,1 тис. грн.

На виконання районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення ”Власний дім” по спеціальному фонду районного бюджету надано пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам у сумі 650,0 тис. грн. за рахунок повернення коштів від надання в минулі роки кредитів сільським забудовникам та із загального фонду у сумі 345,0 тис. грн.