В смт Білозерка відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини

23 травня 2019 року в смт Білозерка під керівництвом першого заступника голови районної державної адміністрації Олексія Журавленка проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації. На розгляд комісії було винесено 9 питань, серед яких, зокрема, питання, щодо доцільності влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування під опіку родичів.

Порядок організації опіки та піклування над дітьми визначається Конституцією України, Сімейним кодексом, Цивільним кодексом, а також низкою законів України та підзаконних актів.

Перш за все, слід звернути увагу, що опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника. Згідно статті 244 Сімейного кодексу України, опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа. При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини. Якщо на опікунство претендує декілька осіб, то перевага надається: родичам дитини; сім’ї, в якій дитина проживала на момент виникнення питання про встановлення опіки (піклування).

Відповідно до чинного законодавства не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини.

З питань встановлення опіки та піклування потрібно звертатись до органу опіки та піклування за місцем проживання дитини або особи, яка виявила бажання стати опікуном, піклувальником. Рішення про встановлення опіки, піклування приймається у місячний строк після подання заяви і необхідних документів.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання: заяву; довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку; документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням; копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі); копію паспорта; довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника. Вичерпний перелік необхідних документів передбачений п.40 Постановою КМУ «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24 вересня 2008 року №866.

Опіка, піклування припиняється в разі:

– передачі дитини батькам (усиновлювачам);

– досягнення дитиною повноліття, реєстрації шлюбу, надання повної цивільної дієздатності;

– смерті опікуна, піклувальника або підопічного;

– зміни форми влаштування дитини.

Орган, який встановив опіку, піклування, за заявою особи може звільнити її від здійснення повноважень опікуна, піклувальника.

Особа може бути звільнена від обов’язків опікуна або піклувальника дитини у випадку, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними опіки, піклування. За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов’язків, порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту.