Адреса: вул. Свободи, 87, смт Білозерка
Білозерського району Херсонської області, 75000
Графік роботи: Понеділок - Четвер: 08:00 - 17:00.
П’ятниця: 08:00 - 15:45. Вихідні: Субота, Неділя 

тел.: (05547) 3-38-84
e-mail: bra-biloz@khoda.gov.ua

Білозерський відділ ПФУ інформує: умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності. Тобто, якщо годувальник помер (загинув) у віці

 •  до 23 років  включно - 1 рік;
 •  від 24 років до 26 років включно - 2 роки;
 •  від 27 років до 28 років включно - 3 роки;
 •  від 29 років до 31 року включно -  4 роки;
 •  від 32 років до 33 років включно - 5 років;
 •  від 34 років до 35 років включно - 6 років;
 •  від 36 років до 37 років включно - 7 років;
 •  від 38 років до 39 років включно - 8 років;
 •  від 40 років до 42 років включно - 9 років;
 •  від 43 років до 45 років включно - 10 років;
 •  від 46 років до 48 років включно - 11 років;
 •  від 49 років до 51 року включно -  12 років;
 •  від 52 років до 55 років включно - 13 років;
 •  від 56 років до 59 років включно - 14 років;
 •  від 60 років – 15 років страхового стажу.

У разі смерті пенсіонера чи осіб, які померли (загинули) в період проходження строкової військової служби, або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності) - незалежно від тривалості страхового стажу.
Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

 • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону;
 • діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

      У зв'язку із змінами, внесеними до статті 36 Закону, з 01.07.2013 пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується і в період перерв в навчанні між закінченням одного навчального закладу і вступом до іншого та між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням за іншим, але за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців;

 • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться зазначені вище особи, якщо вони були на повному утриманні померлого годувальника чи одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. При цьому, дітям пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення. Усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника нарівні з рідними дітьми. Пасинок і падчерка також мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з рідними дітьми, за умови, що вони не одержували аліментів від рідних батьків.
Пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника є непрацездатним, а членам сім’ї, що досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26  Закону, – довічно.
Змінюють розмір пенсії або припиняють її виплату членам сім’ї з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.
Згідно із статтею 39 Закону на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначають одну спільну пенсію.
На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяють його частку, яку виплачують окремо.
Виділення частки пенсії провадять із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.
Згідно зі статтею 37 Закону пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї призначається в розмірі 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.
Дітям - сиротам пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають  виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.
!Відповідно до статті 24 Закону для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюють розмір пенсії у зв'язку з втратою   годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховують період з дня смерті годувальника до дати, коли  годувальник досяг би віку, передбаченого статтею 26 Закону.
Відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від 26 березня 2008 року  № 265 «Деякі питання  пенсійного  забезпечення громадян» у разі, якщо розмір пенсійної виплати  (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, сум індексації, цільової грошової  допомоги, інших доплат, крім пенсії за особливі заслуги та щомісячної доплати членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає на одного непрацездатного члена сім’ї 100 %, на двох – 120 %, на трьох і більше – 150 % прожиткового мінімуму для  осіб, які втратили працездатність, надають щомісячну державну адресну допомогу до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
 
Перелік документів необхідний для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:
1. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, якій призначається пенсія, місце її проживання та вік;
2. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків як заявнику, так і померлому годувальнику (за наявності);
3. Довідка про склад сім'ї померлого годувальника та документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим годувальником;
4. Свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;
5. Документи про вік померлого годувальника сім’ї (якщо вік не зазначено в свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім);
6. Документи, що підтверджують стаж померлого годувальника;
7. Довідка про заробіток померлого годувальника.
Заробітна плата за період роботи до 01.07.2000 буде враховуватися під час обчислення пенсії за бажанням та у разі, якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 становить менше  60 місяців.
 
Заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 враховується за даними системи персоніфікованого обліку.
 
8. Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника (довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою);
9. Довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;
10. Довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника (якщо вони не працюють) зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років;
11. Рішення органів опіки про призначення опікуна. 

До уваги! Одержувачам пенсій у зв'язку з втратою годувальника, яким виповнилося 18 років та які навчаються, на початку кожного навчального року необхідно поновлювати довідки про навчання в учбовому закладі.
 
Білозерський відділ Херсонського об’єднаного  управління Пенсійного фонду України Херсонської області