ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА

Довідкова інформація

Режим роботи дозвільного центру

Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання

Декларативний принцип

Перелік документів дозвільного характеру

Форма заяви

Бланк декларації про початок виконання будівельних робіт

Бланк декларації про готовність об’єкта до експлуатації

Декларація відповідності обєкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Інформація про діяльність дозвільного центру за 2012 рік

Реєстр документів дозвільного характеру, які видаються в рамках функціонування дозвільного центру Білозерської районної державної адміністрації

Паспорт дозвільного центру

Щодо надання роз’яснення порядку видачі дозволів на розміщення відходів та затвердження лімітів на утворення і розміщення відходів (крім небезпечних)