ІНФОРМУЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Запитуйте  – відповідаємо»

Питання 1. Чи буде зараховано до мого страхового стажу період роботи в 2000-2001 рр. у приватного підприємця, якщо первинних документів (трудових договорів і запису в трудовій книжці) немає, але є сплата внесків за цей період згідно з індивідуальними відомостями про застраховану особу?

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
При цьому періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом (до 01.01.2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.
Пунктом 3 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, передбачено, що в разі відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці немає необхідних записів або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.
Отже, під час призначення пенсії Вашу роботу в 2000-2001 рр. у приватного підприємця буде зараховано до страхового стажу за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Питання 2. Мою доньку визнано дитиною-інвалідом у 12 років. Чи маю я право на достро­кову пенсію як мати інваліда з дитинства?

Відповідно до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше як 15 років страхового стажу.
Порядком передбачено, що факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку – на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини.
Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладу охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період її призначення.
У разі якщо дитину визнано дитиною-інвалідом після досягнення шести років, подається висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.
Право на дострокову пенсію Ви матимете в разі підтвердження медичним висновком того, що Ваша донька мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.
Таку пенсію призначать після досягнення 50 років і за наявності у Вас 15 років страхового стажу.

Питання 3. У червні 2015 року мені призначено пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Після її призначення відпрацював більше ніж два роки на наукових посадах. Чи маю я право на перерахунок наукової пенсії?
Законом України від 03.10.2017 № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесено зміни до статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», згідно з якими пенсійне забезпечення наукових (науково – педагогічних) працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Таким чином, для здійснення Вам перерахунку наукової пенсії підстав немає.

Нагадуємо телефон “гарячої лінії” – 33-6-39

Білозерський відділ обслуговування громадян

Моїй бабусі пенсію приносить поштарка. Однак наразі вона захворіла та перебуває в пансіонаті. Скільки часу вона там пробуде невідомо. Як можна в такому випадку отримувати пенсію?

Відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон), пенсія виплачується щомісяця з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі. Виплата здійснюється за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України поштою або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок.
Пенсія може бути виплачена особисто пенсіонеру, його законному представнику або за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається законом.
Пунктом 1.5. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.12.2005 № 1566/11846 (далі – Порядок), встановлено, зокрема, що заява про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, – через кожний рік дії такої довіреності тощо, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.
Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється, зокрема, у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд (стаття 49 Закону).
Обрання способу доставки пенсійних коштів (через пошту чи банк) здійснюється пенсіонером самостійно. Зарахування сум пенсій на рахунок пенсіонера в установі банку провадиться органами Пенсійного фонду виключно на підставі заяви пенсіонера.
Таким чином, продовження виплати пенсії через пошту можливе, якщо Ваша бабуся оформить відповідне доручення. Нарахування пенсії на банківський рахунок можливе у разі відкриття рахунку та за заявою бабусі.
Обрати спосіб подальшого отримання виплати пенсії має сама бабуся-пенсіонерка.
Водночас, слід враховувати, що у разі перебування пенсіонера на повному державному утриманні у пансіонаті, йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії.
Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ.
Якщо в пансіонаті Ваша бабуся зарахована на повне державне утримання, то їй належить 25 відсотків призначеної пенсії.

Білозерський відділ обслуговування громадян

 

Актуальні питання, з якими звертаються особи, вимушені переселитися з Донецької або Луганської областей
1. Куди необхідно звертатися пенсіонерам, які переселилися з Донецької та Луганської областей до інших регіонів України, для продовження виплати пенсії за місцем фактичного перебування (проживання) та які для цього документи необхідно надати?
Перше, що необхідно зробити, – стати на облік як внутрішньо переміщена особа в органі соціального захисту населення за місцем тимчасового перебування.
Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ця особа або її законний представник заповнює заяву, згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних відповідно доЗакону України “Про захист персональних даних”.Разом із заявою особа пред’являє:
– документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини;
– за наявності – документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус, із відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, довідка з місця навчання, документ про освіту тощо).
У разі подання заяви законним представником внутрішньо переміщеної особи додатково пред’являються:
– документ, що посвідчує особу законного представника та підтверджує громадянство України;
– документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
Друге: для продовження виплати пенсії за новим місцем проживання після отримання довідки необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду України в районі (місті, районі у місті), де пенсіонер зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та фактично перебуває (проживає).
До органу Пенсійного фонду України внутрішньо переміщена особа має надати заяву про запит пенсійної справи та довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (паспорта, пенсійного посвідчення), а також копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності) та заява про перерахування пенсії на рахунок в АТ “Ощадбанк” або письмова заява про перерахування пенсії через ПАТ “Укрпошта” (для осіб з інвалідністю I групи та осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги).
Орган Пенсійного фонду України складає та направляє до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення списки осіб, які звернулись за призначенням (відновленням) пенсій для розгляду на Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад.
Орган Пенсійного фонду України призначає (відновлює) пенсію на підставі рішення Комісії.
 2. Якщо пенсіонер з 2014 року отримував пенсію на підконтрольній території, чи потрібно йому надати до управління Пенсійного фонду довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?
Такому пенсіонеру виплата пенсії проводилась до 01.02.2015 без надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Для поновлення виплати пенсії, припиненої з 01.02.2015 у зв’язку з відсутністю реєстрації як внутрішньо переміщена особа, пенсіонер має обов’язково звернутись до територіального органу соціального захисту населення та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509.
3. Як здійснюється виплата пенсій після прийняття рішення про їх відновлення або призначення ?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 615, уповноваженим банком, що здійснює виплату пенсій, призначених внутрішньо переміщеним особам, є АТ «Ощадбанк». Виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам здійснюється шляхом зарахування коштів на платіжну картку Ощадбанку, що видається пенсіонеру за умови надання ним відповідного пакету документів, в тому числі, що підтверджують особу та її статус, до відділення Ощадбанку за місцем реєстрації.
Внутрішньо переміщеним особам, які отримували пенсії через підприємства поштового зв’язку або установи інших банків, необхідно відкрити рахунок для виплати пенсії в АТ «Ощадбанк» та надати до органу Пенсійного фонду, де вони знаходяться на обліку, заяву про зарахування пенсії на цей рахунок.
Таку заяву можливо залишити у банку, співробітники якого передадуть її до органу Фонду.
Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2016 № 167 для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм соціальних виплат здійснюється емісія платіжних карток із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.
Для оформлення платіжної картки, яка є пенсійним посвідченням, внутрішньо переміщеній особі слід звернутись до управління Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку із документами, що посвідчують особу, довідкою про взяття на обліку внутрішньо переміщеної особи, фотокарткою та засвідчити в органі Фонду відповідну заяву.
Водночас, соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами до територіального управління Пенсійного фонду можуть проводитись публічним акціонерним товариством «Укрпошта» з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.
Такими особами додатково до заяви про переведення виплати пенсії за місцем проживання додається довідка про встановлення І групи інвалідності (за відсутності такої інформації в електронній пенсійній справі) або висновок ЛКК, що особа не здатна до самообслуговування і потребує постійної сторонньої допомоги.

 4. Чи можливе переведення виплати пенсії на підконтрольну територію за зверненням родичів пенсіонера або за довіреністю? 
Ні, заява про запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається пенсіонером особисто до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).
Це передбачено пунктом 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846.

5. Який порядок виплати допомоги на поховання пенсіонерів, які перебували на обліку в управліннях Пенсійного фонду України в районі проведення антитерористичної операції?
Якщо померлий пенсіонер на час смерті не перебував на обліку в управлінні Пенсійного фонду України на підконтрольній території, виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії померлого здійснює управління Пенсійного фонду України на території, контрольованій українською владою, до якого звернулися особи, які мають право на отримання таких виплат відповідно до законодавства.
До заяви про виплату допомоги на поховання необхідно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, виданий територіальним органом Міністерства юстиції України у порядку, визначеному чинним законодавством щодо проведення державної реєстрації смерті, а також документи, що підтверджують статус заявника.

  Білозерський відділ обслуговування громадян

Обчислення пенсій, раніше призначених за спеціальними законами

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” прийнято 03.10.2017 № 2148-VIII (набув  чинності  з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 11.10.2017, деякі пункти застосовуються з 01 жовтня 2017 року, деякі – з січня 2018-го).

1. Пенсії призначені до 01.10.2011 відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про статус народного депутата”, “Про прокуратуру”, “Митний кодекс України”, “Про судову експертизу”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про дипломатичну службу”, “Положення про помічника-консультанта народного депутата”, “Про Кабінет Міністрів України”, Про судоустрій та статус судів” з 01.10.2017 виплачуються у призначеному розмірі незалежно від місця роботи (див. пункт 2 Інструкції АСОПД проведення перерахунку пенсій автоматизованим способом з 01.10.2017 (далі Інструкція)).  Якщо при  осучасненні частина пенсії за Законом  із застосуванням середнього показника заробітної плати по Україні – 3764,40 грн. більше частини пенсії, визначеної за спеціальними Законами, виплата пенсії у більшому розмірі проводиться без надання заяви за Ф.10.  Доплата за стаж визначається за 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. У разі наявності трудового або страхового стажу неврахованого після призначення (перерахунку) пенсії перерахунок проводиться за заявою особи згідно із статтею 45 Закону. При цьому, доплата за стаж визначається аналогічно.
У разі, якщо на 01.10.2017 за матеріалами пенсійної справи розмір пенсійної виплати, визначений за Законом є меншим, а є напрацьований страховий стаж після призначення пенсії, пропонуємо викликати пенсіонера  та за заявою за Ф.10 здійснити переведення на пенсію на загальних підставах за умови доцільності. Доплата за стаж визначається за 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

При цьому в усіх випадках величина оцінки одного року стажу визначається на рівні 1.

2. Пенсії призначені після 01.10.2011 відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про статус народного депутата”, “Про прокуратуру”, “Митний кодекс України”, “Про судову експертизу”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про дипломатичну службу”, “Положення про помічника-консультанта народного депутата”, “Про Кабінет Міністрів України”, Про судоустрій та статус судів” з 01.10.2017 виплачуються у призначеному розмірі незалежно місця роботи, якщо в особових рахунках в блоці “Інвалідність” є дані про інвалідність 1,2 групи; інвалідність 3 групи та в даних про надбавки є  статусні підвищення або є одне із статусних підвищень (див. пункт 3 Інструкції). Якщо немає даних про інвалідність або про статусні підвищення виплата пенсії проводиться у розмірі визначеному за Законом.

3. З датою призначення пенсії як до 01.10.2011 так і після цієї дати науковим працівникам відповідно до Закону України  “Про наукову і науково-технічну діяльність” виплата пенсії проводиться у визначеному розмірі, якщо наукові працівники працюють на наукових посадах.
З датою призначення наукової пенсії після 01.10.2011, якщо наукові працівники працюють на посадах та на умовах, передбачених Законами України “Про прокуратуру, “Про державну службу (№ 889), “Про судоустрій та статус судів”, крім осіб з інвалідністю 1 та 2 груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, виплата пенсій проводиться в частині , визначеної на загальних підставах (див. пункт 4 Інструкції). Виплата  частини пенсії, призначеної за спеціальними законами закривається причиною зняття з оплати 21 “Працює на посадах по спецзаконах”.
З метою недопущення недоплат та переплат у зв’язку із перерахунком пенсій необхідно вибрати всі особові рахунки, пенсія по яких призначена відповідно до спеціальних законів, та здійснити розрахунок на загальних підставах.

 

Пенсійна реформа в Україні. Новації в пенсійному  законодавстві

Порядок виплати пенсій по перерахунку з 01.10.2017
11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»  (далі – Закон 2148), яким внесено зміни до 29 законодавчих актів України. Деякі пункти цього Закону застосовуються з 01.10.2017, деякі з 01.01.2018.
Збільшення розміру пенсії у кожного пенсіонера індивідуальне, оскільки визначається з урахуванням коефіцієнтів заробітку та страхового стажу. У військових зміни відбулись за рахунок зміни складових пенсійної виплати, залежної від прожиткового мінімуму.
Доплату по проведеному перерахунку, якщо сума підвищення більша за  140 грн., пенсіонери отримали за додатковими списками у жовтні поточного року. Пенсіонери, пенсія у яких збільшилась на суму до 140 грн., отримають відповідну доплату за жовтень у листопаді 2017 року разом із новим розміром пенсії.

Новації в законодавстві для осіб, які вже отримують пенсійні виплати
Закон 2148 передбачає  перерахунок раніше призначених пенсій (осучаснення пенсій) з  01 жовтня 2017 року з використанням:
– середньої заробітної плати за останні три роки (2014 – 2016) у розмірі  3764,40 грн.,  величини оцінки одного року страхового стажу    1%;
– показника прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 грудня 2017 року (1373,00 грн.), збільшеного на 79 грн., тобто із розрахунку 1452,00 грн. (до 1 жовтня 2017 року зазначений прожитковий мінімум складав 1312,00 грн.).
Пенсії за віком у мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011,  – при стажі 20 років у жінок і 25 років у чоловіків та для призначених після 01.10.2011 – при стажі 30 років у жінок і 35 років у чоловіків) та  для осіб з інвалідністю встановлюється на рівні 1452 грн. При цьому, перерахунку зі зміною прожиткового мінімуму не підлягають мінімальні розміри пенсій та доплати за понаднормативний стаж  для працюючих пенсіонерів. Працюючим пенсіонерам перерахунок зі зміною прожиткового мінімуму проводиться після звільнення з роботи.
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного утриманця не може бути менша 1452,00 грн., на двох – 1742,40 грн. (120% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб), на трьох і більше – 2178,00 грн. (150% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).
З 01.10.2017 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій пенсійні виплати не можуть бути меншими:
– для інвалідів війни І групи та інвалідам війни ІІ та ІІІ груп інвалідності, учасникам бойових дій, які досягли 85 річного віку  – 4138,20 грн. (1452,00 грн. х 285%); Зростання 399 грн.
– для інвалідів війни ІІ групи – 3702,60 грн. (1452 грн. х 255%); Зростання 357,00 грн.
– для інвалідів війни ІІІ групи – 3267,00 грн. (1452 грн. х 225%);Зростання 315,00 грн.
– для учасників бойових дій – 2395,80 грн. (1452 грн. х 165%). Зростання 231,00 грн.
Перераховано мінімальні пенсії інвалідам-чорнобильцям. З 01.10.2017 р. мінімальний розмір пенсії для них встановлено аналогічно розмірам інвалідів війни відповідної групи.
Пенсія за особливі заслуги перед Україною нараховується понад мінімальні пенсійні виплати цим категоріям громадян. Нагадуємо, що розмір пенсії за особливі заслуги також буде перерахована, оскільки залежить від прожиткового мінімуму.
Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців збільшився на 280 грн. і складає 2904 грн.

Перераховано мінімальну пенсію непрацюючим шахтарям, які отримують пенсійні виплати за Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці», яка не може бути менше ніж 4356 грн. (3-х кратний розмір прожиткового мінімуму), збільшено на 420 грн.

Мінімальна пенсійна виплата з 01.10.2017 – 1373,00 грн.
Перерахунку підлягатимуть розміри надбавок та підвищень до пенсій, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме: підвищення ветеранам війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань, надбавка донорам, надбавка на утриманців відповідно до «військового» Закону, статусні підвищення особам, яким виповнилося 100 років, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

Виплати  не підлягають перерахунку з 01.10.2017 
Не проводиться перерахунок з 01.10.2017 р. виплат, які встановлені у зафіксованих розмірах, тобто не залежать від прожиткового мінімуму згідно з чинними нормативними актами (постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1381 та від 25.03.2014 р. № 112):
– підвищень дітям війни (розмір підвищення дітям війни встановлено на рівні  66,43 грн.);
– підвищень членам сімей загиблих військовослужбовців та померлих інвалідів війни;
– додаткової пенсії чорнобильцям I-ї, II-ї, III-ї і IV-ї категорій та компенсації за втрату годувальника вдовам чорнобильців.

Також загальний розмір пенсії може не збільшитись у громадян, складові пенсійної виплати яких не залежать від прожиткового мінімуму (льотчики, державні службовці, науковці, розмір пенсії яких після перерахунку вищі за спеціальними законами).

Зміни в порядку виплати пенсій
З 01 жовтня 2017 року скасовується особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам – одержувачам пенсій за Законом 1058, тобто скасовується 15% зменшення пенсійної виплати.
Є певні відмінності в розмірах поновлених пенсій в осіб, які залишаються працювати на посадах і пенсії яким призначено на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про науково-технічну діяльність» в залежності від дати виходу на пенсію (до 01.10.2011 або після цієї дати).
Пенсії призначені до 01.10.2011 (до набрання чинності Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» відповідно до Законів України “Про державну службу”,  “Про прокуратуру”,  “Про наукову і науково-технічну діяльність”,  з 01.10.2017 виплачуються у призначеному розмірі незалежно від місця роботи. 
Пенсії, призначені за вищевказаними Законами після 01.10.2011, з 01.10.2017 виплачуються у розмірі відповідно до Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо вони не є особами з I, II групами інвалідності, особами з III групою  інвалідності внаслідок війни, учасників бойових дій, особами з числа сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (таким пільговим категоріям у призначеному розмірі).
Науковим пенсіонерам з датою призначення пенсії як до 01.10.2011 так і після цієї дати виплата пенсії проводиться у визначеному науковим законом розмірі, якщо наукові працівники працюють на наукових посадах.
З датою призначення наукової  пенсії після 01.10.2011, якщо наукові працівники працюють на посадах та на умовах, передбачених Законами України “Про прокуратуру, “Про державну службу (№ 889), “Про судоустрій та статус судів”, крім вищезазначених пільгових категорій, виплата пенсій проводиться в частині, визначеної на загальних підставах.
Виплата пенсій військовим пенсіонерам, які працюють на спецпосадах, здійснюється без урахування отримуваного доходу.

Зміни в законодавстві щодо пенсійних виплат 
для інших категорій громадян
Пенсії, призначені за «спеціальними законами», з 01.10.2017 без звернень переводяться на пенсії, обчислені на умовах Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) у разі, якщо розмір трудової пенсії є вищим. Неврахований напрацьований  страховий стаж після призначення (перерахунку) пенсії буде враховуватись за заявою з усіма необхідними документами.
Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва будуть перераховані в індивідуальному порядку за Законом  1058 (за наявності необхідних умов щодо страхового стажу, документів про заробітну плату тощо в матеріалах пенсійних справ та за додатково наданими документами).
Відміняється зменшення розміру пенсії жінкам, які скористались правом виходу на пенсію після 55 років, після досягнення віку, який перевищує пенсійний вік на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.
Розмір такої дострокової пенсії не може бути меншим за  1452,00 гривні.

Зміни в порядку проведення перерахунку пенсій громадянам
Законом 2148 передбачається, що перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам  здійснюватиметься  з 01 квітня кожного року автоматично без звернення особи. Право особистого звернення за перерахунком також залишається.
Порядок проведення індексації пенсій згідно з ч.1 ст.42 Закону 1058, який проводився згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»,  скасовано. Починаючи з 2021  року буде проводитись перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії. До цього часу перерахунок у зв’язку зі зростанням середньої заробітної плати по Україні буде проводитись за рішенням Уряду в межах бюджету Пенсійного фонду України.
Щодо перерахунку пенсій військовим пенсіонерам, Прикінцевими положеннями Закону 2148 Кабінету Міністрів України надано доручення підготувати до 01.11.2017 законопроект щодо перерахунку пенсій військовослужбовцям з оновленого грошового забезпечення.

Необхідні умови для виходу на пенсію для  майбутніх пенсіонерів
Підвищення пенсійного віку не відбувається, але запроваджується так званий гнучкий «коридор» пенсійного віку (60 – 63 – 65 років) для призначення пенсії за віком:
– за наявності стажу на 01 січня 2018 року 25 років – призначати пенсію в 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років у  2028 році;
– за наявності стажу на 01 січня 2018 року від 15 до 25 років – призначати пенсію у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на  12 місяців до досягнення діапазону від   25 до 35 років у 2028 році;
– за наявності стажу на 01 січня 2019 року від 15 до 16 років – призначати пенсію у 65 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення діапазону від 15 до 25 років у 2028 році.
До кінця 2017 року необхідний мінімальний страховий стаж залишається 15 років, вартість оцінки 1 року страхового стажу 1,35%.
(Додатково, жінки віком до 31.12.1961 року народження виходитимуть на пенсію за раніше встановленою  схемою за наявності необхідного страхового стажу на  дату виходу на  пенсію).
На перехідний період з 01.01.2018 по 31.12.2020 особам, які досягли встановленого Законом пенсійного віку та мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату призначатиметься тимчасова державна допомога  в органах соціального захисту (до набуття права на пенсію за віком в органах Пенсійного фонду).
Особам, які не матимуть права на пенсію за відсутності 15 років страхового стажу призначатимуть державну соціальну допомогу при досягненні 65 років в органах соціального захисту населення.
У 2018 році пенсії призначатимуться із застосуванням середньої заробітної плати по Україні за 2016-2017 роки, при вартості одного року стажу 1%.
Мінімальний розмір пенсії за віком  з 01.01.2018 встановлюється:
– на рівні прожиткового мінімуму при стажі 30/35 років.
– для осіб після досягнення 65 років за умови наявності страхового стажу 30/35 років  на рівні 40% мінімальної заробітної плати.
Максимальний розмір пенсії до 01.01.2018 -10740 грн., після цієї дати  не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зміни в обліку страхового стажу
Однією з основних умов призначення пенсій є наявність необхідного страхового стажу. Страховий стаж відповідно до закону — це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менш ніж мінімальний страховий внесок.
Оскільки збільшуються вимоги до кількості страхового стажу для права на пенсію, законодавець змінив підходи для його зарахування та визначив  окремо поняття страхового стажу для визначення права на пенсію та окремо страхового стажу, для розрахунку пенсії, того за який сплачено внесок не менше мінімального. У разі сплати внеску меншого за мінімальний, за відсутності здійснення доплати до мінімального страхового внеску, страховий стаж для розрахунку пенсії розраховується пропорційно сплаті страхових внесків.
З 01.01.2018 року для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховується:
1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 1998 по 31.12.2017 за відповідним порядком підтвердження цього періоду;

  1. перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року (до цього часу враховувався час з 01.07.2013);

3) перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01.01.2004  до часу запровадження сплати єдиного внеску за жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
Додатково: Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до 01 січня 2004 року (трудовий стаж), зараховуються до страхового стажу відповідно до раніше діючого законодавства, тобто за записами в трудовій книжці та додаткових документів, які підтверджують періоди навчання, проходження військової служби та догляду за дитиною тощо.
Також законом  2148 унормовано  з 01.10.2017 порядок врахування  до страхового стажу періодів військової служби.
У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб  відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків. А для розрахунку заробітку береться довідка про розмір грошового забезпечення. До цього часу відсутні були підстави зарахування такого стажу, оскільки вони не відображались в персоніфікованому обліку та взагалі був відсутній порядок подання звітності за таких осіб.
Додатково, Кабінету Міністрів України надано доручення визначити порядок подання відсутніх у Державному реєстрі відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року стосовно військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських (оскільки Закон 1058 передбачає зарахування страхового стажу з 01.01.2004 року виключно за даними персоніфікованого обліку).

Нове в призначенні дострокових, спеціальних пенсій
Скасовується призначення пенсій за вислугу років (за винятком осіб, які мають необхідну вислугу років на дату набрання чинності законом 2148).
Збережено право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали п’ятеро дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років);  чорнобильців (зі зниженням пенсійного віку), журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій.
Право на призначення дострокової пенсії за віком мають особи з інвалідністю І групи по зору (50 років чоловіки, 40 років жінки  за умови наявного страхового стажу 15/10 років відповідно; розширено коло військовослужбовців та членів їх сімей, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення – після досягнення чоловіками 55 років, жінками -50 років та наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Також право на пенсію на пільгових  умовах зберігається для працівників, зайнятих на роботах за Списками № 1 та № 2, трактористів-машиністів – чоловіків, зайнятих на підприємствах сільського господарства, трактористів – машиністів жінок, доярок, свинарок, робітниць текстильного виробництва, водіїв міського пасажирського транспорту та великовагових автомобілів на шкідливих виробництвах.
Нове призначення спеціальних пенсій припиняється, пенсії призначаються на загальних підставах. Виключення для державних службовців, хто має загальний страховий стаж 30/35 років  для жінок та чоловіків відповідно та спеціальний стаж  станом на 01.05.2016 (тобто на дату набрання чинності нового закону про  державну службу) .

Білозерське відділення Херсонського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Херсонської області

Про зміни щодо сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” № 2148-VIII від 03 жовтня 2017 року  внесено зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” в частині сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, яка з 1 січня 2018 року становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
Довідково: враховуючи положення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», яким передбачається встановити з 1 січня 2018 року мінімальну заробітну плату у розмірі 3723 грн., у 2018 році максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становитиме  55845 грн. на місяць.  
За осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини, сплачуватиметься єдиний внесок. Органи соціального захисту населення подаватимуть до органів доходів і зборів звітність щодо нарахування єдиного внеску за таких осіб.
Платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Єдиний внесок для таких платників нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. Єдиний внесок сплачуватиметься зазначеними платниками до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, скасовано норму щодо можливості сплачувати єдиний внесок у сумі, яка не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску. Такі платники зобов’язані сплачувати єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць.
Змінено строки сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, а також для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. Єдиний внесок такі платники сплачуватимуть за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Зазначені норми набирають чинності з 1 січня 2018 року.
Херсонське об’єднане управління Пенсійного фонду України

 

Інформація для керівників нотаріальних 
контор та приватних нотаріусів
З  11  жовтня 2017 року набувають чинності зміни до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” та Закону України “Про нотаріат” щодо удосконалення порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.
Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.
Запроваджується щоквартальне подання нотаріусами до органів Пенсійного фонду України звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України.
Встановлено, що звіти подаються нотаріусами до органу Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками  цього збору  за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса  
На обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України нотаріуси протягом 10 робочих днів надаватимуть довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Крім того, на запити Пенсійного фонду України та його територіальних органів надаватиметься інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
На сьогодні Пенсійним фондом України опрацьовуються зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 09.11.1998 № 1740, щодо форми та порядку подання нотаріусами звітності про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна.
Херсонське об’єднане управління Пенсійного фонду України

 Інформаційна довідка щодо основних положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”

І. Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” вносяться зміни до 30 законодавчих актів.
Закон набирає чинності з 1 жовтня 2017 року – частково, а з 1 січня 2018 року – у повному обсязі.

І. З 1 жовтня 2017 року:
Здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій, із використанням:
єдиного показника середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016р.р.) у розмірі З 764,41 грн.;
величина оцінки одного року стажу, що застосовується для обчислення пенсії, у розмірі 1%;
стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків для обчислення:
пенсії в мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, – при стажі 20 років у жінок і 25 років – у чоловіків);
доплати за понаднормовий стаж (стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, – за стаж відповідно 20/25років);
наявний в особи понаднормовий страховий стаж не обмежується;
показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 року (1373 грн.) збільшеного на 79 грн. (1452 грн.), замість такого показника станом на 01.10.2017 року (1 312 грн.).
Підвищується мінімальний гарантований рівень виплат пенсій (для осіб, які не набули повного страхового стажу та не є інвалідами) та державних соціальних допомог з 949 грн до 1373 гривень.
Відновлюється з 1 жовтня 2017 року виплата пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі без урахування одержуваної заробітної плати (доходу).
Пенсії, призначені по “спеціальних” законах (державні службовці, наукові працівники, посадові особи органів місцевого самоврядування, прокурорів, суддів, депутатів), без звернень переводяться на пенсії, обчислені відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, при умові, що розмір трудової пенсії буде вищим.

II. З 1 січня 2018 року запроваджуються такі зміни:
1. На перехідний період 2017-2019 р.р. застосовуються такі правила призначення пенсії за віком:
у 2017 році:
із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки, у розмірі 3764,4 грн. та величини оцінки одного року стажу – 1,35%;
у 2018 році:
із застосуванням середньої зарплати за 2016 і 2017 роки (орієнтовно –
5227 грн) та вартості одного року стажу – 1%;
починаючи з 2019 року:
із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу – 1%.
У випадку, якщо при однакових показниках індивідуального коефіцієнту заробітної плати) та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 році, обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 році, Уряд приймає рішення про збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, який використовується при призначенні пенсій з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року таким чином, щоб пенсії призначені у вказаний період не були меншими ніж ті пенсії, що призначалися з
1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:
на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р. – за наявності стажу, відповідно, 20/25 років).
з 1 січня 2018 року, на рівні 40 відсотків від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму, при стажі 30/35 років, після досягнення 65 років.
у разі відсутності повного стажу – виплачується пропорційно менший розмір пенсії.
для шахтарів: у розмірі 80 % зарплати для обчислення пенсії, але не менше як три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.
Збережено право для призначення пенсії за віком в 60 років для осіб, які мають повний страховий стаж
З 1 січня 2018 року пенсія за віком призначатиметься:
за наявності стажу на 01.01.2018 року 25 років – у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;
за наявності стажу на 01.01.2018 року від 15 до 25 років – у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 років до 35 років у 2028 році;
за наявності стажу на 01.01.2019 року – 15 років, але менше ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки, – призначати пенсію у 65 років. Діапазон необхідного стажу щорічно збільшувати на 12 місяців. Тобто, з
2028 року пенсії у 65 років призначатимуться особам, які матимуть 15-25 років стажу.
Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуються:
ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:
з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру.
проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;
перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня
2004 року по 30 червня 2013 року включно;
перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно.
Тимчасова державна соціальна допомога з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р. призначатиметься непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату – на період до набуття права на пенсію за віком, у розмірі прожиткового мінімуму, для осіб які втратили працездатність, із урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.
Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначати державну соціальну допомогу при досягненні ними 65 років.
Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік.
У 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Надається можливість здійснити разовий платіж за період коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню без обмеження такого періоду.
Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.
Відміняється призначення пенсій за вислугу років (за певними винятками); виплату призначених пенсій за вислугу років здійснювати за рахунок коштів державного бюджету.
Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років); журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій; чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).
Відміняється зменшення розміру пенсії жінкам, що скористались виходом на пенсію після 55 років, після досягнення ними віку, який перевищує пенсійний на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.
Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску встановлюється на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати (48000 грн.) на заміну нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (42100 грн.).
Встановлено для роботодавців квоту для працевлаштування осіб, яким до настання пенсійного віку залишилось 10 і менше років (не менш як особу у середньообліковій чисельності штатних працівників.
Визначено дату перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування – 1 січня 2019 року.

Білозерський відділ Херсонського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Херсонської області інформує:

Осучаснення пенсій з 01.10.2017 в прикладах

11 жовтня поточного року набув чинності Закон України № 2148-VIII “Про внесення змін до Закону України  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (далі – Закон №2148-VIII) за нормами якого з 1 жовтня 2017 року здійснено осучаснення пенсій, призначених за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі- Закон) із застосуванням  середнього показника заробітної плати по Україні за 20014 – 2016 роки— 3764,40 грн. При цьому, величина оцінки одного року страхового стажу визначена на рівні 1, тобто без урахування кратності 1,35. Одночасно здійснено перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездантних осіб з 1312,00 грн до 1452,00 грн (прожитковий мінімум, встановлений Законом України “Про державний бюджет України на 2017 рік” на 01.12.2017 збільшений на 79,00 грн).
Виходячи із 1452,00 грн , перераховано:
– мінімальні розміри пенсій за віком непрацюючим пенсіонерам, що мають повний страховий стаж;
– мінімальні розміри пенсій інвалідам та пенсій у зв’язку з втратою годувальника;
– мінімальні розміри пенсій непрацюючим шахтарям;
– доплати за понаднормативний стаж роботи непрацюючим пенсіонерам;
– жінкам, пенсії яким призначені після досягнення 55-річного віку відповідно до пункту 7-2 Прикінцевих положень Закону;
-пенсії за особливі заслуги, статусні підвищення.
Відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2148-VIII розмір пенсії пенсіонерів, що мають неповний страховий стаж, встановлено у розмірі прожиткового мінімуму, визначеного Законом України “Про державний бюджет України на 2017 рік” на  01.12.2017, а саме – у розмірі  1373,00 грн.
З 01 жовтня 2017 року виплата пенсій працюючим пенсіонерам в період роботи поновлюється у встановленому розмірі.
Наводимо найбільш типові приклади щодо розрахунку пенсій.

Приклад 1: жінка отримує пенсію за віком з 2002 року, має 40 років  2 місяці  страхового стажу, коефіцієнт страхового стажу з урахуванням кратності 1 — 0,40167 ( з урахуванням кратності 1,35 — 0,54225), індивідуальний коефіцієнт заробітку 1,80406, має статус “діти війни”,  не працює. 

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку 
грн
Розмір пенсії після  перерахунку з 01.10.2017
грн
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати) 1171,86 (1197,91х0,54225х1,80406)* 2727,82
(3764,40х0,40167х1,80406)
Доплата до прожиткового мінімуму 140,14
(до 1312,00 )**

(до 1452,00)
Доплата за понаднормативний стаж (понад 20 років) 234,37
(1171,86 х 20%)
290,40
(1452,00 х 20%)
Підвищення “дітям війни” згідно з постановою КМУ від 25.03.2014 №112, фіксований розмір 66,43 66,43
Підвищення по ст. 42 Закону з 01.03.2011 37,22
(не зберігається)
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат, і підвищень 1650,02 3084,65
*1197,91 грн  – середній показник заробітної плати по Україні за 2007 рік.
** 1312,00 грн – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 01.05.2017.
За результатами перерахунку розмір пенсії збільшився на 1434,63 грн.
Звертаємо увагу! Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2011 № 1381 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 25.03.2014 №112) підвищення до пенсії виплачуються у фіксованому розмірі та на теперішній час не змінюються. Так,
– підвищення дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”) до пенсії провадиться у розмірі 66,43 гривні.
– підвищення  членам сімей осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге становить 398,58 гривні;
– підвищення дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге становить 113,88 гривні.
Також не переглядаються додаткові пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю та компенсаційні виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (постанова Кабінету Міністрів України  від 25.03.2014 № 112).

Приклад 2:  жінка отримує пенсію за віком з 01.09.2011 року, має 40 років  2 місяці  страхового стажу, коефіцієнт страхового стажу з урахуванням кратності 1 — 0,40167 ( з урахуванням кратності 1,35 — 0,54225), індивідуальний коефіцієнт заробітку 1,80406,   не працює. 

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку 
грн
Розмір пенсії після  перерахунку з 01.10.2017
грн
Основний розмір пенсії(обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати) 1939,51
(1982,63х0,54225х1,80406)*
2727,82
(3764,40х0,40167х1,80406)
Доплата до прожиткового мінімуму
(до  1312,00 )

(до 1452,00)
Доплата за понаднормативний стаж
(понад 20 років)
262,40
(1312,00 х 20%)
290,40
(1452,00 х 20%)
Підвищення згідно із постановою КМУ від 23.07.2012 № 327 100
( не зберігається)
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень 2301,91 3018,22
* 1982,63 грн –  середній показник заробітної плати по Україні за 2010 рік
За результатами перерахунку розмір пенсії збільшився на 716,31 грн.

Приклад 3:  чоловік отримує пенсію за віком з 2012 року, має 45 років  7 місяців  страхового стажу, коефіцієнт страхового стажу з урахуванням кратності 1 — 0,45583 ( з урахуванням кратності 1,35 — 0,61538), індивідуальний коефіцієнт заробітку 0,54014,  не працює. 

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку 
грн
Розмір пенсії після  перерахунку з 01.10.2017
грн
Основний розмір пенсії(обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати) 665,18
(2001,20х0,61538х0,54014)*
926,84
(3764,40х0,45583х0,54014)
Доплата до прожиткового мінімуму 646,82
(до 1312,00)
525,16 
(до 1452,00 )
Доплата за понаднормативний стаж
(понад 35 років)
66,52
(665,18 х 10%)
92,68
(926,84 х 10%)
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень 1378,52 1544,68
* 2001,20 грн – середній показник заробітної плати по Україні за 2011 рік
Розмір пенсійної виплати збільшився на 166,17 грн. 

Приклад 4: чоловік, отримує пенсію за віком з 2015 року, має 25 років 3 місяці страхового стажу, коефіцієнт страхового стажу  з кратністю 1 – 0,25250 ( з урахуванням кратності 1,35 — 0,34088), індивідуальний коефіцієнт заробітку  – 3,00260, не працює.

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку 
грн
Розмір пенсії після  перерахунку з 01.10.2017
грн
Основний розмір пенсії(обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати) 3030,27
(2960,62х0,34088х3,00260)*
2854,00
(3764,40х0,25250х3,00260)
Доплата за понаднормативний стаж
(понад 35 років)
Доплата до попереднього розміру пенсії 176,27
Загальний розмір пенсії до виплати 3030,27 3030,27
* 2960,62 грн — середній показник заробітної плати по Україні за 2012-2014 роки.
У зв’язку із застосуванням коефіцієнту страхового стажу без урахування кратності 1,35 розмір пенсії за результатами перерахунку зменшився, тому відповідно до  Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2148-VIII проводиться доплата до попереднього розміру пенсії. Загальна сума до виплати залишилась без змін.

Приклад 5: чоловік, отримує пенсію як інвалід ІІІ групи внаслідок загального захворювання з 1982  року, має 4 роки 1 місяць страхового стажу та  39 років 7 місяців додаткового стажу (стаття 24 Закону ), коефіцієнт страхового стажу з урахуванням кратності 1 – 0,43667 (з урахуванням кратності 1,35 — 0,58950), індивідуальний коефіцієнт заробітку — 0,97357, не працює.
Оскільки, відповідно до статті 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія по ІІІ групі інвалідності складає 50% пенсії за віком тому, спочатку необхідно визначити розмір пенсії за віком.

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку 
грн
Розмір пенсії після  перерахунку з 01.10.2017
грн
Основний розмір пенсії за віком(обчислений з урахуванням страхового  стажу та заробітної плати) 687,50
(1197,91х0,58950х0,97357)
1600,35
(3764,40х0,43667х0,97357)
Доплата до прожиткового мінімуму 624,50
(до 1312,00)

(до 1452,00)
Доплата за понаднормативний стаж (понад 25 років) 123,75
(687,50 х 18%)
261,36
(1452,00 х 18%)
Розмір  пенсії за віком, з якого обчислюється пенсія по інвалідності 1435,75 1861,72
Основний розмір пенсії по інвалідності
(50% від пенсії за віком)
717,88
(1435,75 х 50%)
930,86
(1861,72х 50%)
Щомісячна державна адресна допомога  згідно з постановою КМУ від 26.03.2008№265 зі змінами, внесеними постановою КМУ від 25.03.2014 №112 594,12
(до 1312,00)
Доплата до прожиткового мінімуму відповідно до  Прикінцевих та перехідних положень Закону №2148-VIII 521,14
(до 1452,00)
Підвищення згідно із постановою КМУ від 23.07.2012 № 327 100,00
(не зберігається)
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень 1412,00
(717,88+594,12+100,00)
1452,00
(930,86 + 521,14)
Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону №2148-VIII особам з інвалідністю гарантовано розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму, визначеного Законом України “Про державний бюджет України на 2017 рік” на 01.12.2017, збільшеного на 79,00 грн (1452,00 грн).  За результатами перерахунку розмір пенсії збільшився на 40,00 грн.
Приклад 6: чоловік, отримує пенсію за віком з 2015 року, має 25 років 1 місяць       (301 місяць) страхового стажу, коефіцієнт страхового стажу з урахуванням кратності 1 – 0,25083 ( з урахуванням кратності 1,35 — 0,33863), індивідуальний коефіцієнт заробітку  – 0,36263, не працює.
Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку 
грн
Розмір пенсії після  перерахунку з 01.10.2017
грн
Основний розмір пенсії(обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати) 363,56
(2960,62х0,33863х0,36263)
342,40
(3764,40х0,25083х0,36263)
Доплата до прожиткового мінімуму, обчислена пропорційно наявному страховому стажу (301 місяць) при необхідному для чоловіків — 420 місяців (35 років),  відповідно до статті 28 Закону 576,71
(1312,00:420х301- 363,56)
698,20
(1452,00:420х301-342,40)
Щомісячна державна адресна допомога  згідно з постановою КМУ від 26.03.2008№265 8,73
Доплата до прожиткового мінімуму відповідно до  Прикінцевих та перехідних положень Закону №2148-VIII 332,4
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень 949,00 1373,00
У пенсіонера відсутній необхідний для чоловіків страховий стаж 35 років, тому доплату встановлено до 1373,00 грн. За результатами перерахунку розмір пенсії збільшився на       424,00 грн.

Приклад 7: чоловік, отримує пенсію за віком з 2016  року, має 41 рік 5 місяців страхового стажу , коефіцієнт страхового стажу з урахуванням кратності 1 – 0,41417      (з урахуванням кратності 1,35 — 0,55913), індивідуальний коефіцієнт заробітку — 1,87452,  працює.

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку 
грн
Розмір пенсії після  перерахунку з 01.10.2017
грн
Основний розмір пенсії(обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати) 3420,41
(3263,44х0,55913х1,87452)*
2922,57
(3764,40х0,41417х1,87452)
Доплата за понаднормативний стаж (понад 35 років) 67,80
(1130,00 х 6%)
67,80
(1130,00 х 6%)
Загальний розмір пенсії 3488,21 2990,37
Зменшення розміру пенсії як працюючому пенсіонеру на 15% відповідно до ст. 47 Закону -523,23
(3488,21х15%)

(скасовано)
Доплата до попереднього розміру пенсії  відповідно до  Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2148-VIII 497,84
Загальний розмір пенсії до виплати 2964,98 3488,21
* 3263,44 грн – середній показник заробітної плати по Україні за 2013 – 2015 роки.
За результатами перерахунку розмір пенсії зменшується, тому здійснюється доплата до попереднього розміру пенсії та встановлюється пенсія до виплати у повному розмірі, оскільки Законом №2148 — VIII скасовано норму щодо обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам.
Звертаємо увагу, що якщо за результатами перерахунку сума підвищення пенсії перевищила 140,00 грн доплату буде проведено у жовтні поточного року за додатковими відомостями. Суми доплат за жовтень, що менше 140,00 грн будуть виплачені разом з пенсією за листопад поточного року.
Нагадуємо, що отримати консультації з питань перерахунку пенсій можна за телефоном “гарячої” лінії Білозерського відділу Херсонського об’єднаного  управлінні Пенсійного фонду України Херсонської області 33-6-39.

Перерахунок пенсій з  01.10.2017 та  інші новації в пенсійному  законодавстві

11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»  (далі – Закон 2148), яким внесено зміни до 29 законодавчих актів України.
Доплату по проведеному перерахунку, якщо сума підвищення більша за  140 грн, пенсіонери отримали додатковими списками у жовтні поточного року. Пенсіонери, пенсія у яких збільшилась на суму до 140 грн, отримають відповідну доплату за жовтень у листопаді 2017 року разом із новим розміром пенсії.
Закон 2148 передбачає  перерахунок раніше призначених пенсій (осучаснення пенсій) з  01 жовтня 2017 року з використанням:
– середньої заробітної плати за останні три роки (2014 – 2016) у розмірі  3764,40 грн. (останнє осучаснення пенсій проводилось у 2012 році із застосуванням середньої заробітної плати за 2007 рік у розмірі 1197,91 грн);
– величини оцінки одного року страхового стажу  для обчислення пенсій у розмірі  1%;
– показника прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 грудня 2017 року (1373,00 грн), збільшеного на 79 грн, тобто 1452,00 грн (до 1 жовтня 2017 року зазначений прожитковий мінімум складав 1312,00 грн).
Пенсії за віком у мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011,  – при стажі 20 років у жінок і 25 років у чоловіків та для призначених після 01.10.2011 – при стажі 30 років у жінок і 35 років у чоловіків) та  осіб з інвалідністю встановлюється на рівні показника прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 01.12.2017, збільшеного на 79 грн (1452 грн) (замість такого показника до 01.10.2017 -1312 грн).
Для осіб, які мають неповний страховий стаж гарантовано пенсійну виплату  на рівні 1373,00 грн.
З 01 жовтня 2017 скасовується особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам, тобто скасовується 15% зменшення пенсійної виплати. Але залишається норма, за якою працюючим пенсіонерам перерахунок зі зміною прожиткового мінімуму  проводиться після звільнення з роботи.  Є певні відмінності в розмірах поновлених пенсій в осіб, які залишаються працювати на посадах і пенсії яким призначено на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про науково-технічну діяльність» в залежності від дати виходу на пенсію (до 01.10.2011 або після цієї дати). Виплата пенсій військовим пенсіонерам, які працюють на спецпосадах здійснюється без урахування отримуваного доходу.
Пенсії, призначені за «спеціальними законами» без звернень переводяться на пенсії, обчислені на загальних умовах у разі, якщо розмір трудової пенсії є вищим. Неврахований напрацьований  страховий стаж після призначення (перерахунку) пенсії буде враховуватись за заявою з усіма необхідними документами.
Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва будуть перераховані в індивідуальному порядку за Законом  1058 (за наявності необхідних умов щодо страхового стажу, документів про заробітну плату тощо в матеріалах пенсійних справ та за додатково наданими документами).
Відміняється зменшення розміру пенсії жінкам, які скористались правом виходу на пенсію після 55 років, після досягнення віку, який перевищує пенсійний вік на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.
Розмір такої дострокової пенсії не може бути меншим ніж  1452,00 гривні.
Інформація для осіб передпенсійного віку:
Підвищення пенсійного віку не відбувається, але запроваджується так званий гнучкий «коридор» пенсійного віку (60 – 63 – 65 років) для призначення пенсії за віком:
за наявності стажу на 01 січня 2018 року 25 років – призначати пенсію в 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років у  2028 році;
за наявності стажу на 01 січня 2018 року від 15 до 25 років – призначати пенсію у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на  12 місяців до досягнення діапазону від   25 до 35 років у 2028 році;
за наявності стажу на 01 січня 2019 року від 15 до 16 років – призначати пенсію у 65 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення діапазону від 15 до 25 років у 2028 році.
До кінця 2017 року необхідний мінімальний страховий стаж залишається 15 років, вартість оцінки 1 року страхового стажу 1,35%.
(Додатково, жінки віком до 31.12.61 року виходитимуть на пенсію за раніше встановленою  схемою за наявності необхідного страхового стажу на  дату виходу на  пенсію).
На перехідний період з 01.01.2018 по 31.12.2020 особам, які досягли встановленого Законом пенсійного віку та мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату призначатиметься тимчасова державна допомога  в органах соціального захисту (до набуття права на пенсію за віком в органах Пенсійного фонду).         Особам, які не матимуть права на пенсію за відсутності 15 років страхового стажу призначатимуть державну соціальну допомогу при досягненні 65 років в органах соціального захисту населення.
З 01.01.2018 року запроваджуються зміни щодо розміру мінімального страхового внеску при  одноразовій сплаті за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.
Тобто, сплачуючи внески своєчасно Ви заощадите свої кошти.
Довідково (до 01.01.2018 року при  одноразовій сплаті за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню мінімальний страховий внесок складає 704,00 грн (без збільшення вдвічі).
З 01.01.2018 року для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховується:
1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:
з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності (до цього часу – за  умови підтвердження  сплати страхових внесків);
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

  1. перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно (до цього часу враховувався час з 01.07.2013);

3) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01.01.2004  по 01.01.2018 року.
Страховий стаж, як і раніше визначається за нормами статті 24 Закону України “ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (за умови сплати страхових внесків).
Також законом  2148 унормовано  порядок врахування  до страхового стажу періодів військової служби.
У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб  відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків. А для розрахунку заробітку береться довідка про розмір грошового забезпечення.
Додатково, Кабінету Міністрів України надано доручення визначити порядок подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року стосовно військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських (оскільки Закон 1058 передбачає зарахування страхового стажу з 01.01.2004 року за даними персоніфікованого обліку).
З 01.01.2018 року змінюється максимальна величина бази нарахування єдиного внеску та встановлюється на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати (до 01.01.2018 року – 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
У 2018 році пенсії призначатимуться із застосуванням середньої заробітної плати по Україні за 2016-2017 роки, при вартості одного року стажу 1%.
Нагадаємо формулу розрахунку пенсії:  П =Зп х Кс, 
де П – розмір пенсії за віком, Зп  – заробітна плата, розрахована за нормами ст..40 Закону 1058; Кс – індивідуальний коефіцієнт страхового стажу відповідно ст.25 Закону 1058.
Мінімальний розмір пенсії за віком  з 01.01.2018 встановлюється:
– на рівні прожиткового мінімуму при стажі 30/35 років.
-для осіб після досягнення 65 років за умови наявності страхового стажу 30/35 років  на рівні 40% мінімальної заробітної плати.
– за наявності стажу меншої тривалості – виплачується пропорційно менший розмір пенсії.
-для шахтарів залишається норма: 80% зарплати для обчислення пенсії, але не менше 3-х розмірів прожиткового мінімуму.
Максимальний розмір пенсії до 01.01.2018 -10740 грн, після цієї дати  не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Скасовується призначення пенсій за вислугу років (за винятком осіб, які мають необхідну вислугу років на дату набрання чинності законом 2148).
Збережено право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали п’ятеро дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років);  чорнобильців (зі зниженням пенсійного віку), журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій.
Також право на пенсію на пільгових  умовах зберігається для працівників, зайнятих на роботах за Списками № 1 та № 2, трактористів-машиністів – чоловіків, зайнятих на підприємствах сільського господарства, трактористів – машиністів жінок, доярок, робітниць текстильного виробництва, водіїв міського пасажирського транспорту та великовагових автомобілів на шкідливих виробництвах.
Нове призначення спеціальних пенсій припиняється, пенсії призначаються на загальних підставах. Виключення для державних службовців, хто має загальний страховий стаж 30/35 років та спеціальний стаж  станом на 01.05.2016 (тобто на дату набрання чинності нового закону про  державну службу) .
Законом передбачається, що перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам  здійснюватиметься  з 01 квітня кожного року автоматично без звернення особи. Право особистого звернення за перерахунком також залишається.

Херсонське об’єднане управління Пенсійного фонду України
 Херсонської області

Якісне обслуговування  – запорука успіху та довіри

Обслуговування громадян – один з приоритетних напрямків діяльності органів Пенсійного фонду України, у тому числі і Херсонської області. Саме тому особлива увага приділяється організації прийому громадян. На сьогодні в кожному управлінні та відділенні Фонду області облаштовано зали обслуговування, які працюють за принципом “єдиного вікна”.  Ця сучасна форма обслуговування, насамперед, дозволила подолати черги. На сьогодні, для отримання будь-якої послуги, достатньо звернутися до вільного віконця у залі обслуговування.
Як правило, до органів Фонду зі своїми питаннями та проблемами звертаються переважно люди похилого віку, отже, перед фахівцями, що здійснюють прийом, стоїть завдання не лише професійно виконати свої обов’язки, а й поставитися з розумінням  до  потреб людини, надати пораду, а іноді – просто вислухати. Отже, служба персоналу органів Фонду при підборі кадрів приділяє значну увагу таким якостям як толерантність, виваженість, комунікабельність.
Органи Пенсійного фонду не залишаються осторонь розвитку новітніх технологій. Лише за останні два роки проведено ряд перетворень, які кардинально змінили підхід до сервісу надання послуг. Одним з ключових моментів є перетворення  Реєстру застрахованих осіб.  Це – частина  загального Реєстру державного соціального страхування, який згідно з законодавством, ведеться Пенсійним фондом України, починаючи з 1998 року.
Довідково:  на сьогоднішній день у Реєстрі міститься  інформація про 41,4 млн осіб. У тому числі про 12,5 млн працездатних громадян, майже 12 млн пенсіонерів і 400 тис. одержувачів виплат за різними видами соціального страхування.
Два роки тому у Реєстрі містилися дані лише про працюючих громадян.  Після  модернізації у Реєстрі інформація про кожну застраховану особу – чи то є працююча особа, чи пенсіонер, чи одержувач виплат із соціального страхування, – об’єднана в картці застрахованої особи. Зокрема, в ній містяться всі персональні дані в актуальному стані, вся інформація про документи, які є у особи, наприклад, дані про видачу пенсійного посвідчення, свідоцтва соціального страхування, про їх заміну в разі втрати та інше. Також у Реєстрі систематизовані всі дані про страховий стаж і заробітну  плату, починаючи з 2000 року. Нововведенням є і те, що в Реєстрі застрахованих осіб людина, якій вже призначено пенсію, може ознайомитися зі своєю електронною пенсійною справою.
В минулому році Херсонщина стала однією з перших областей України, де запроваджено централізовану систему призначення та виплати пенсій. Насамперед, ця система дала змогу  громадянам  отримувати ряд послуг органів Фонду без прив’язки до місця реєстрації або проживання. Тобто, людина може зайти до будь-якого управління Фонду і вирішити всі свої пенсійні питання, незалежно від того, де вона фактично проживає. Також, нова система відкриває можливості для обслуговування громадян не лише в управліннях Фонду на рівні району чи міста, а й безпосередньо в територіальних громадах, у центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах  і на поштових відділеннях тощо. Робота в цьому напрямку вже розпочалася.

Довідково:  на сьогоднішній день в Херсонській області зареєстровано  14 об’єднаних територіальних громад. Постановою правління Пенсійного фонду України від 24.02.2017 року № 3-1 визначено Музиківську територіальну громаду Білозерського району, як таку, де будуть надаватися послуги органами Пенсійного фонду на відокремленому робочому місці. Цією ж постановою визначено і перелік послуг.

Централізована система призначення і виплати пенсій діє за єдиними для всієї країни стандартами. Вона дає можливість отримувати послуги і дистанційно, фактично не виходячи з дому, треба лише зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України.
Основними перевагами нової системи є значне скорочення часу обслуговування громадян, терміну призначення (перерахунку) пенсій, зменшення документообігу, формування не паперової, а електронної пенсійної справи. В нових умовах є можливість на центральному рівні здійснювати планування пенсійних виплат, прогнозувати та моніторити фактичні витрати, що абсолютно унеможливлює нецільове використання коштів. Але, найголовнішим є те, що в новій системі мінімізується вплив так званого людського фактору на процес призначення або перерахунку пенсії.
Довідково: станом на 01.05.2017 фахівцями органів Фонду в Херсонський області призначено (створено) 3117 електронних пенсійних справ на базі централізованих інформаційних технологій.
В планах Пенсійного фонду України на поточний рік передбачено розширення переліку послуг, які надаються через веб-портал Пенсійного фонду. Серед них дистанційне обслуговування – надання індивідуальних послуг спеціалістами Контакт-центру Пенсійного фонду України. Також планується розширення кількості об’єднаних територіальних громад, в яких будуть виділені робочі місця для фахівців Фонду.

Херсонське об”єднане управління Пенсійного фонду України

Триває робота щодо залучення користувачів до веб-порталу електронних послуг ПФУ

З метою підвищення обізнаності громадян щодо можливості постійного контролю за сплатою страхових внесків та страховим стажем спеціалістами Херсонського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Херсонської області проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення смт Білозерка щодо переваг користування веб-порталом електронних послуг ПФУ.
13 травня 2017 року головний спеціаліст управління Тетяна Ярошак зустрілася з фізичними особами-підприємцями та найманими працівниками та розповіла про порядок надання органами Пенсійного фонду послуг в електронному вигляді та реєстрації користувачів веб-порталу, а також про основні принципи роботи з цим електронним ресурсом.
У ході бесіди працівник управління наголосила, що персональні дані мають безпосередній вплив на майбутню пенсію громадян, тому потребують постійного контролю застрахованими особами.
Наприкінці зустрічі присутні отримали буклети та листівки на пенсійну тематику.

 

Шановні ветерани!
Прийміть  щирі вітання зі світлим і радісним святом – Днем Перемоги!
Ми схиляємо голови перед подвигом дідів та батьків – і тих, котрі віддали своє життя за визволення рідної землі, і тих, кому судилося дійти до Перемоги та ще багато років працювати на мирному фронті.
Бажаємо Вам, дорогі ветерани, міцного здоров’я і довголіття, щасливої долі, квітучих весен під мирним небом!
Зі святом, дорогі ветерани!

 Білозерський відділ 
Херсонського об’єднаного  управління Пенсійного фонду України
Херсонської області

Розміри пенсій учасникам війни та учасникам бойових дій визначаються відповідно до положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та залежать від стажу та заробітку. Інваліди ж війни мають право на вибір закону, відповідно до якого обчислюватиметься розмір їхніх пенсій: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
До розміру пенсії додаються встановлені державою надбавки та підвищення:
-статусне підвищення;
-державна соціальна допомога на догляд;
-цільова грошова допомога на прожиття;
-пенсія за особливі заслуги перед Україною (за наявності заслуг).
Більшість надбавок та підвищень визначаються у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, деякі  встановлюються у фіксованому розмірі.
З 01.05.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, становить 1312,00 грн. (Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”). В результаті цього, перераховуються складові пенсійних виплат, які залежать від  вказаного показника.

І.СТАТУСНІ ПІДВИЩЕННЯ

Категорія Розмір підвищення,  % від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб Сума, грн
З 01.05.2017
Інваліди  війни І групи,
колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами I групи внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин
50 % 656,00
Інваліди війни ІІ групи,
колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами IІ групи внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин
40 % 524,80
Інваліди війни ІІІ групи,
колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами III групи внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин
30 % 393,60
Інваліди війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше 50 % 656,00
Учасники бойових дій,
колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків
25 % 328,00
Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше 50 % 656,00
Учасники війни та колишні в’язні концтаборів та інших місць примусового тримання, нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни 20 % 262,40
Інші учасники війни та колишні в’язні концтаборів та інших місць примусового тримання 15 % 196,80
Члени сімей загиблих, померлих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців 398,58
Подружжя померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, колишніх малолітніх в’язнів, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге 398,58
Подружжя померлих учасників війни і бойових дій, жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге 131,20
Діти війни 66,43

Ветеранам війни, яким виповнилося 100 і більше років, виплата підвищень, передбачених Законом України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» здійснюються у потрійному розмірі.

ІІ. ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД

Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам” визначені такі розміри допомоги:

Категорія Розмір підвищення,  % від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб 01.05.2017
    Сума, грн
І. Інваліди війни, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
1) інваліди І групи а) підгрупа А 100 1312,00
б) підгрупа Б 50 656,00
2) інваліди ІІ групи, які є одинокими та за висновком  ЛКК потребують постійного стороннього догляду 25 328,00
3) інваліди ІІІ групи, які є одинокими та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду 15 196,80
ІІ. Особам, які належать до інвалідів війни відповідно до ст. 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років, крім тих, яким пенсія призначена відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
1) інваліди І групи а) підгрупи А, які брали безпосередню участь у бойових діях в період ВВВ та війни з Японією 100 1312,00
б) підгрупа Б, які брали безпосередню участь у бойових діях в період ВВВ та війни з Японією 50 656,00
в) інші інваліди підгрупи А 30 393,60
г) інші 15 196,80
2) інваліди ІІ та ІІІ групи, які є одинокими та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду а) інваліди ІІ групи, які брали безпосередню участь у бойових діях в період ВВВ та війни з Японією 25 328,00
б) інші 15 196,80
           

III. ЦІЛЬОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА НА ПРОЖИТТЯ
Встановлюється відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” у таких розмірах: для  інвалідів війни I групи – 70 гривень, II та III груп – 50 гривень, для учасників бойових дій – 40 гривень, незалежно від розміру отримуваної пенсії.

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ

Інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи – 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255%, III групи – 225%, учасників бойових дій – 165% виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, та інваліди війни II і III груп з їх числа,  у пенсійному забезпеченні прирівняні до інвалідів І групи. Тобто вони одержують статусне підвищення в розмірі, передбаченому законом для інвалідів війни I групи, тобто 656,00 грн (1312,00 грн х 50%). Крім того, розмір пенсії зазначеної категорії ветеранів не може бути нижчим за 3739,20 грн (285 % х 1312,00 грн).
Отже,  розмір пенсій інвалідів і учасників бойових не може бути меншим за:

Категорія % Сума, грн
з 01.05.2017
Інваліди війни I групи 285 % 3739,20
Інваліди війни ІI групи 255 % 3345,60
Інваліди війни ІІІ групи 225 % 2952,00
Інваліди війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше 285 % 3739,20
Учасники бойових дій 165 % 2164,80
Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше 285 % 3739,20

УВАГА! Призначена пенсія за особливі заслуги перед Україною виплачується понад вищевказану мінімальну суму пенсійних виплат.

Також будуть перераховані мінімальні пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” – 2624,00 грн (2 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність).

Додатково, повідомляємо, що у 2017 році виплата разової грошової допомоги передбачена Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” здійснюватиметься у таких розмірах:
-інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
– I групи – 3 500 гривень;
– II групи – 3 100 гривень;
– III групи – 2 700 гривень;
– учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1 200 гривень;
– особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 500 гривень;
– членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 600 гривень;
– учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 500 гривень.
Звертаємо увагу, що розмір разової грошової допомоги учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років та інвалідам війни II та III груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше, визначається як для інвалідів війни I групи.
Списки осіб, які мають право на одержання разової грошової допомоги, передані місцевим органам праці та соціального захисту населення для здійснення відповідних виплат.

Продовжується інформаційно-роз’яснювальна робота щодо переваг користування веб-порталом електронних послуг ПФУ

Спеціалістами управління Пенсійного фонду України в Білозерському районі продовжується інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення Білозерщини щодо переваг користування веб-порталом електронних послуг ПФУ.
Так, 30.03.2017 року завідувач сектору ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем управління Тетяна Ярошак завітала до суб’єктів господарювання, які займаються підприємницькою діяльністю у смт Білозерка та поспілкувалася з найманими працівниками фізичних осіб-підприємців.
У ході бесіди було обговорено значення легальної зайнятості, як підґрунтя для майбутньої пенсії.
Для отримання індивідуальної інформації про відображену заробітну плату в реєстрі застрахованих осіб та самостійного контролю роботодавця щодо сплати страхових внесків Тетяною Ярошак було запропоновано зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Наприкінці зустрічі присутні отримали буклети та листівки на пенсійну тематику.

Проходить реорганізація управління Пенсійного фонду України в Білозерському районі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 988 “Деякі питання функціонування теріторіальних органів ПФУ” розпочато реорганізацію структури органів Пенсійного фонду України. Відповідно до переліку територіальних органів Пенсійного фонду України в області, затвердженого згаданою постановою, зокрема, буде реорганізовано шляхом злиття управління Пенсійного фонду України в Білозерському районі Херсонської області і управління Пенсійного фонду України у м.Херсоні та утворено Херсонське обєднане управління Пенсійного фонду України.

Таке об’єднання є суто організаційним і його мета – покращити якість роботи в пенсійній системі. Мова не йде про ліквідацію органу Пенсійного фонду в районі. Фахівці з питань пенсійного забезпечення працюватимуть і надалі в тих самих приміщеннях, залі обслуговування, кабінетах, як і до об’єднання.

Головною одиницею обслуговування громадянина стає точка надання послуг (фронт-офіс), яка розташована не тільки за місцем знаходження управління Пенсійного фонду, а і в районі, де не буде юридичної особи управління Фонду. Об’єднання управлінь в одну юридичну особу не тільки не зменшить, а навпаки, збільшить доступність пенсійних послуг. Зміст і якість цих послуг залежить, перш за все, від кваліфікації спеціалістів та їх доступності, а не від статусу установи.

Об’єднання не передбачає скорочення спеціалістів, які зайняті наданням послуг. Оптимізація, перш за все, стосується керівного складу. Для отримання сервісу не потрібно буде збирати візи та погодження, всі послуги надасть спеціаліст, до якого звернулися громадяни.

Отже, оптимізація територіальних органів Пенсійного фонду – це ще один важливий крок на шляху створення якісно нової системи пенсійного забезпечення.

Процеси реорганізації у жодному разі не створять труднощів для відвідувачів та не вплинуть на якість обслуговування громадян району. Пенсіонери, страхувальники та застраховані особи зможуть вирішувати всі питання щодо пенсійного забезпечення, отримання різноманітних довідок та отримувати роз’яснення з інших питань, віднесених до компетенції органів Фонду. Перетворення мають покращити якість надання послуг, а також ефективно та економно витрачати людські, матеріальні та фінансові ресурси Фонду.

Проводиться робота щодо вчасного надання документів майбутніх пенсіонерів до ПФУ
  З метою забезпечення права громадян на своєчасне звернення за призначенням пенсії, оперативного опрацювання поданих документів, спеціалістами управління Пенсійного фонду України в Білозерському районі здійснюється прийом документів майбутніх пенсіонерів, які набудуть право на призначення пенсії у поточному році,   інспекторами відділу кадрів надаються документи  працюючих осіб передпенсійного віку для формування справ майбутніх пенсіонерів, а також для перевірки та попередньої правової оцінки документів, які стануть базою для нарахування пенсії.
14 березня 2017 відбулася чергова зустріч інспектора відділу кадрів КП “Білозерська ЦРЛ” Горбунової Н.В. та спеціаліста Фонду в районі Ловигіної О.С.
              Працівники УПФУ взяли участь у засіданні круглого столу
 
28 лютого 2017 року у приміщенні Білозерської районної державної адміністрації відбулося засідання круглого столу  на тему «Спільна діяльність центру зайнятості та соціальних партнерів щодо сприяння зайнятості безробітних шляхом організації сезонної, тимчасової зайнятості в 2017 році». У заході взяли участь заступник голови райдержадміністрації Віктор Корнієнко, заступник начальника управління ПФУ в Білозерському районі Херсонської області Наталія Врублевська та завідувач сектору ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем Тетяна Ярошак.
Працівники фонду акцентували увагу присутніх на тому, що страхувальники, які приймають на роботу працівників без належного документального оформлення, позбавляють їх права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою та гідної пенсії у майбутньому.
Тетяна Ярошак  окремо зупинилася на питанні коректного відображення у звітності відомостей про найманих працівників, а саме, якщо відповідно до ст. 56 Кодексу законів про працю між працівником та роботодавцем встановлено неповний робочий день або неповний робочий тиждень, у звіті Д4 необхідно обов’язково заповнювати графу «ознака неповного робочого часу».
Присутніх також ознайомили з Веб-порталом електронних послуг ПФУ, який дає змогу застрахованим особам персонально контролювати інформацію про нарахування заробітної плати та сплату страхових внесків.
Зустріч з працівниками Музиківської об’єднаної територіальної громади

  На виконання плану роботи управління ПФУ в Білозерському районі на 2017 рік спеціалістами управління продовжується проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо правильності заповнення  щомісячної звітності та можливості дистанційного обслуговування за допомогою веб-порталу електронних послуг ПФУ.
Завідувачем сектору ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем Тетяною Ярошак було проведено зустріч з колективом бухгалтерів Музиківської об’єднаної територіальної громади.

Зміни щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції
  З 06.02.2017 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18.10.2016 № 1683-VIII (далі – Закон 1683).
Законом 1683 розширено коло осіб, які мають право дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
З урахуванням внесених змін право на призначення дострокової пенсії за віком при дотриманні вищезазначених умов з 06.02.2017 будуть мати:
–          військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення,
–          військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення,
–          дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення,
–          особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Тобто з 06.02.2017 право дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок надано військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, добровольцям, резервістам, військовозобов’язаним, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій у зв’язку з безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, а у разі загибелі (смерті) таких осіб – членам їх сімей.
Для призначення дострокової пенсії залежно від категорії, до якої вона належить, особа має надати:
–    посвідчення інваліда війна, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого,
–   довідку про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній  операції в районах її проведення,
–    довідку МСЕК про визнання інвалідом внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку,
–   висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або захворюванням, пов’язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку,
–    документи, на підставі яких надано статус інваліда війни, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого,
–    документи про вік та стаж особи.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні Пенсійного фонду в Білозерському районі Херсонської області по телефону «гарячої лінії» 33-6-39, або безпосередньо звернувшись до громадської приймальні за принципом «єдиного вікна» за адресою смт Білозерка вул. Свободи  б. 85 І поверх.
Управління Пенсійного фонду в  Білозерському районі

Обговорено питання збільшення надходжень до Пенсійного фонду  

  З метою визначення перспективи та напрямків подальшої роботи щодо реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, 26 січня 2017 року, в районній державній адміністрації відбулася нарада за участі голови райдержадміністрації Віктора Романова, голови районної ради Аліни Науменко та завідувача сектору платежів до пенсійної системи управління ПФУ в Білозерському районі Наталії Мацків.
На нараді обговорено план подальших  спільних  дій органів місцевої влади та управління ПФУ в районі з питання реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення, збалансування бюджету Пенсійного фонду та збільшення надходжень до пенсійного та місцевих бюджетів.

Визначено напрямки співпраці

23 січня 2017 проведено спільну нараду управління ПФУ та ДВС Білозерського РУЮ щодо стану виконання рішень судів про стягнення коштів за позовами управління ПФУ, вимог про сплату недоїмки, рішень про застосування фінансових санкцій і нарахування пені та постанов у справах про адміністративні правопорушення, функції стягнення по яких залишаються в межах повноважень управління ПФУ в Білозерському районі. Визначили напрямки та перспективи подальшої роботи.
Інформаційно – роз’яснювальна робота працівників  
управління Фонду в районі один із основних напрямків роботи
16 січня 2017 року в Білозерському управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області в рамках налагодження співпраці з об’єднаними територіальними громадами начальник управління Фонду Лариса Кондрецька та заступник начальника Наталія Врублевська провели співбесіду з головою Музиківської об’єднаної територіальної громади Лейбзоном Савелієм Нолєвичем.
В ході бесіди були обговорені заходи, щодо подальшої співпраці з новоствореним сектором соціального захисту та медичного обслуговування населення Музиківської ОТГ, налагодження Skype-зв”язку для надання консультацій мешканцям села Східне, Загорянівка, Шкуринівка оскільки, до об”єднання  в одну територіальну громаду мешканці села Музиківка, Мірошніківка, Висунці вказаною послугою вже користувались. Основною метою зустрічі було обговорення подальшої співпраці, яка повинна бути перш за все направлена на якісне обслуговування громадян  Музиківської ОТГ.

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З 01 СІЧНЯ 2017 РОКУ
З 01 січня 2017 року набрали чинності закони України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 № 1801 (далі -Закон 1801), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 № 1774 (далі — Закон 1774), яким врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення у 2017 році.
1. Законом 1801 з 01.01.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1247 грн., з 01.05.2017 — 1312 грн., з 01.12.2017 — 1373 грн.
Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2017 становить — 1544 грн., з 01.05.2017 — 1624 грн., з 01.12.2017 — 1700 грн.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1600 грн., відповідно, максимальна величина бази нарахування единого внеску дорівнює 40 000 грн. (двадцять п”ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом, на яку нараховується єдиний внесок — 1600 грн.  х 25). З 01.05.2017 цей показник встановлено в розмірі 1684 грн., максимальна величина — 42 100 грн., з 01.12.2017 прожитковий мінімум для працездатних осіб — 1762 грн., максимальна величина —                44 050 грн.
2. Відповідно до Закону 1774:
2.1. у 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році. Водночас, запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів:
У зв’язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, працюючим:               – на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»),
– в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», здійснюється у такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно якого їм призначена пенсія. Виплата пенсій, призначених особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, відповідно до законів України «Про державну службу» та  «Про пенсійнезабезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статуссуддів», а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсія призначена згідно законодавства, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється вповному обсязі.
Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.
2.2. По 31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.
3. Згідно із Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляється з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення. Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12 470 грн. на місяць (у 2016 році – 10 740 грн.). Ставка податку на доходи фізичний осіб – 18 %, військового збору – 1,5% бази оподаткування.
Коло осіб, яким надаються пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним.

Додаткову інформацію Ви можете отримати в управлінні Пенсійного фонду в Білозерському районі  Херсонської області   по телефону «гарячої лінії» 33-6-39,                    Skype-зв”язку (pfu_bilozerka) або безпосередньо звернувшись до громадської приймальні “за принципом єдиного вікна” за адресою смт Білозерка вул. Свободи б. 85 І поверх.

Управління Пенсійного фонду
України в Білозерському районі

ПРОВЕДЕНО “КРУГЛИЙ СТІЛ” З ПРЕДСТАВНИКАМИ АРХІВНИХ УСТАНОВ ТА ЛІКВІДАТОРАМИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ СТАТТІ 40 ЗУ “ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ”
11 січня 2017 року спеціалістами управління Пенсійного фонду України в Білозерському районі Херсонської області, з метою дотримання вимог Рекомендацій щодо застосування та стан виконання Закону України «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії» № 1043-VIII від 29.03.2016 року, на базі управління, було проведено засідання “круглого столу” з представниками Трудового архіву Білозерської районної ради та ліквідаторами підприємств, установ Білозерського району.
На засіданні обговорювалося питання, про необхідність підтвердження первинними документами відомостей про заробітну плату, які надаються громадянами для призначення (перерахунку) пенсій, дотримання вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ у випадках ліквідації, банкрутства, реорганізації підприємств, установ, організацій.
Всеукраїнський тиждень права в управлінні Пенсійного фонду України  у Білозерському районі Херсонської області
Права людини є однією з найвищих культурних цінностей, оскільки вони ставлять особистість у центр всіх процесів суспільного розвитку, визначають його свободу і рівноправність.
З нагоди проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини указом Президента України встановлено проведення Всеукраїнського тижня права у грудні. Проведення тижня права має сприяти підвищенню рівня правової культури населення, а також інформованості про конституційні права та обов’язки, можливість їх реалізації і захисту.
Управління Пенсійного фонду України в Білозерському районі щорічно долучається до проведення Всеукраїнського тижня права, намагається всебічно, в доступній формі інформувати населення щодо змін у законодавстві та сприяє громадянам в реалізації їх прав та інтересів.
Заходи управління спрямовані на підвищення рівня правової культури як працівників управління, так і громадян. Це лекції та бесіди з пенсіонерами, працівниками підприємств та організацій з питань захисту прав людини в пенсійному законодавстві. Спеціалістами управління постійно надається правова допомога громадянам, які звертаються до управління з питань, що стосуються компетенції Пенсійного Фонду України.
Застрахованим особам, які звертаються для отримання персональних даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, інформація надається з додержанням вимог Закону України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних”.
У рамках Всеукраїнського тижня права 21 грудня 2016 року начальником управління Ларисою Кондрецькою було проведено лекцію для працівників управління на тему: «Правовий захист людини з питань, що стосуються діяльності управління Фонду»
Враховуючи важливість і необхідність соціального захисту непрацездатних через вік або стан здоров’я осіб, управління Пенсійного фонду України в Білозерському районі продовжує відповідну роботу з населенням, забезпечує своєчасне реагування і розв’язання порушених громадянами питань у сфері пенсійного забезпечення. Оскільки для кожного громадянина і особливо для непрацездатних верств населення, усвідомлення своїх прав та вміння ними користуватись — є невід’ємною частиною якісного життя.
Фахівці управління ПФУ в Білозерському районі продовжують проводити роз’яснювальну роботу
В рамках продовження інформаційно-роз’яснювальної роботи про підвищення соціальних стандартів з 01 грудня 2016 року відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” заступником начальника управління  Пенсійного фонду України в Білозерському районі Наталією Врублевською  проведено чергову зустріч в “Університеті третього віку” в приміщенні КЗ «Білозерська районна бібліотека ім. П. Григоренка».  У ході дружньої розмови з людьми похилого віку, були обговорені основні нюанси перерахунку пенсійних виплат у зв`язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму на прикладах. Всім присутнім надано вичерпні відповіді та роздруківки про складові пенсійних виплат станом на 01.05.2016 та після проведеного грудневого перерахунку з 01.12.2016.
А також  Наталя Врублевська в управлінні Фонду провела співбесіду з головою Білозерської районної організації ветеранів України Бекряєвою Клавдією Миколаївною на тему “Підвищення соціальних стандартів з 01 грудня 2016 року”. З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед широких верств населення було підготовлено інформаційний матеріали «Перерахунок пенсій з 01.12.2016 в прикладах» для голів первинних ветеранських організацій, та наголошено  що для  пенсіонерів, в управлінні Фонду в районі працює телефон гарячої лінії  33-6-39, Skype – зв’язок (pfu_bilozerka) при зверненні  спеціалісти нададуть кваліфіковану допомогу та допоможуть розібратися у законодавчих новаціях.
Управління Пенсійного фонду України в Білозерському районі Херсонської області повідомляєПідвищення пенсій з 01.12.2016. Нюанси.Перерахунок пенсій з 01.12.2016 в прикладах

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” з 1 грудня поточного року підвищується розмір  прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 1247,00 грн.
У зв’язку з цим органами Фонду будуть перераховані мінімальні пенсійні виплати та надбавки і підвищення до пенсій, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.
Виходячи із прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (1544,00 грн) буде перерахована надбавка донорам.
Наводимо найбільш типові приклади щодо розрахунку пенсій з урахуванням нового показника прожиткового мінімуму.
Мінімальний розмір  пенсії за віком, яка призначена до 01.10.2011 року, за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу, та мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена або перерахована з урахуванням стажу та заробітку після 01.10.2011 року, за наявності у чоловіків 35, а у  жінок – 30 років страхового стажу, встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та за кожний рік понад 25 років (призначених до 01.10.2011 року) або 35 років (призначених, перерахованих після 01.10.2011 року) для чоловіків та 20 (призначених до 01.10.2011)  або 30 років (призначених, перерахованих після 01.10.2011 року) для жінок розмір пенсії збільшується на 1 відсоток від розміру пенсії, яка обчислена відповідно до статті 27, але не більше 1 відсотка від прожиткового мінімууму для осіб, які втратили працездатність.
За наявності страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.
Крім того, пунктом 2 постанови КМУ від 26.03.2008 № 265 (зі змінами) встановлено, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 949,00 гривень, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру (окрім інвалідів та одержувачів пенсій у зв’язку з втратою годувальника).
Мінімальний розмір пенсії інвалідам (незалежно від групи) – 1247,00 грн, по втраті годувальника – 1247,00  грн (на одного утриманця), 1496,40 грн (на двох утриманців), 1870,50 грн – на трьох і більше утриманців.
Перерахунки мінімального розміру пенсій за віком та надбавки за понаднормативний стаж у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму проводитимуться тільки непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які працюють, пенсія перераховується після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який встановлений на дату звільнення.

Приклад 1: чоловік, отримує пенсію як інвалід війни І групи за Законом України “Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування” з липня 1992 року, не працює. Страховий стаж складає 50 років.

Відповідно до постанови КМУ від 28.07.2010 № 656 (зі змінами) розмір пенсійної виплати  (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) у  інвалідів війни І групи не може бути менше ніж 285 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку, 
грн
Розмір пенсії 
з 01.12.2016,
грн
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст.27 Закону 1384,17 1384,17
Доплата за понаднормативний стаж 25 років, ст. 28 Закону 282,50
(1130,00 x 25 %)
311,75
(1247,00 x 25 %)
Статусне підвищення інваліду війни І групи (50% від прожиткового мінімуму)
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
565,00
(1130,00  50%)
623,50
(1247,00  50%)
Цільова грошова допомога на прожиття відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» 70,00 70,00
Щомісячна державна адресна допомога
відповідно до постанови Уряду від 28.07.2010 № 656
918,83
(до 3220,50
 (1130,00 
285%)
1164,53
(до 3553,95
 (1247,00 
285%)
Підвищення згідно із постановою КМУ від 23.04.2012 № 327 100,00 100,00
Підвищення за особливі заслуги  відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (35%  від прожиткового мінімуму) 395,50
(1130,00 35%)
436,45
(1247,00 35%)
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат та підвищень 3716,00 4090,40
У наведеному прикладі зростання пенсії відбулося на 374,40 грн за рахунок збільшення підвищення інвалідам війни І групи на 58,50 грн(623,50 грн — 565,00 грн), доплати за понаднормативний стаж на 29,25 грн (311,75 грн – 282,50 грн), надбавки за особливі заслуги перед Україною на 40,95 грн (436,45 грн — 395,50 грн) та щомісячної державної адресної допомоги на 245,70 грн (1164,53 грн — 918,83 грн).

Приклад 2: жінка, має 36 років страхового стажу та статус “діти війни”, отримує пенсію за віком з 1995 року, не працює.

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку,
грн
Розмір пенсії 
з 01.12.2016,
грн
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст.27 Закону 423,87 423,87
Доплата до мінімального розміру пенсії, ст.28 Закону 706,13
(до 1130,00)
823,13
(до 1247,00)
Доплата за понаднормативний стаж 16 років, ст.28 Закону 67,82
(423,87 х 16%)
67,82
(423,87 х 16%)
Підвищення “дітям війни” згідно з постановою КМУ від 25.03.2014 №112, фіксований розмір 66,43 66,43
Підвищення згідно із постановою КМУ від   23.04.2012 № 327 84,76 84,76
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат та підвищень 1349,01 1466,01
За результатами перерахунку розмір пенсії збільшився на 117,00 грн.Зростання відбулося за рахунок збільшення доплати до мінімального розміру пенсії.

Звертаємо увагу! Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2011 № 1381 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 25.03.2014 №112) деякі підвищення до пенсії виплачуються у фіксованому розмірі. А саме:
– підвищення дітям війни  у розмірі 66,43 грн;
– підвищення  членам сімей осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге – 398,58 грн;
Також не переглядаються додаткові пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю та компенсаційні виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Приклад 3: чоловік, має страховий стаж 43 роки, отримує пенсію за віком з 2015 року, не працює, є почесним донором України.

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку, 
грн
Розмір пенсії з 01.12.2016,
грн
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст. 27 Закону 1321,98 1321,98
Доплата за понаднормативний стаж 8 років, ст. 28 Закону 90,40
(1130,00 х 8%)
99,76
(1247,00 х 8%)
Підвищення донорам відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” (10 % прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу) 139,90
(1399,00 х 10%)
154,40
(1544,00 х 10%)
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат та підвищень 1552,28 1576,14
Оскільки, основний розмір пенсії, обчислений з урахуванням  стажу та заробітної плати, перевищує мінімальний (1247,00), тому переглядається тільки доплата за понаднормативний стаж, яка за результатами перерахунку зросла на 9,36 грн (99,76 грн — 90,40 грн). Також на 14,50 грн підвищено надбавку як донору, яка встановлюється у відсотках від показника прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу. Загальне підвищення  пенсії – 23,86 грн.

Приклад 4: чоловік, 1938 року народження, має 44 роки страхового стажу отримує пенсію за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 1998 року, не працює.

Складові пенсії Розмір пенсії до   перерахунку,
грн
Розмір пенсії 
з 01.12.2016,
грн
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст.27 Закону 1135,07 1135,07
Доплата до мінімального розміру пенсії, ст. 28 Закону
(до 1130,00 грн)
111,93
(до 1247,00 грн)
Доплата за понаднормативний стаж 19 років, ст. 28 Закону 214,70
(1130,00  x 19%)
215,66
(1135,07  x 19%)
Підвищення з 01.03.2010 та з 01.03.2012
відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
40,53 40,53
Підвищення згідно із постановою КМУ від 23.04.2012 № 327 100,00 100,00
Індексація 144,97 32,08
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат, підвищень та індексації 1635,27 1635,27
З 01.12.2016 збільшиться  доплата за понаднормативний стаж на 0,96 грн. Також, оскільки мінімальний розмір пенсії з 01.12.2016 становить 1247,00 грн, до пенсії надається доплата у сумі  111,93 грн. Загальне підвищення – 112,89 грн.
Одночасно  на суму підвищення пенсії  (на 112,89 грн) зменшено індексацію з 144,97 до 32,08 грн. Загальний розмір пенсії не змінився.

Приклад 5: жінка, має 34 роки 3 місяці страхового стажу, отримує дострокову пенсію за віком (по досягненні 55 років), призначену у грудні 2014 року, не працює.

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку 
грн
Розмір пенсії 
з 01.12.2016,
грн
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст. 27 Закону 1097,88 1097,88
Доплата до мінімального розміру пенсії, ст. 28 Закону 32,12
(до 1130,00 грн)
149,12
(до 1247,00 грн)
Доплата за понаднормативний стаж 4 роки, ст. 28 Закону 43,92
(1097,88 грн x 4%)
43,92
(1097,88 грн x 4%)
Загальний розмір нарахованої пенсії 1173,92 1290,92
Сума зменшення за достроковий вихід на пенсію, пункт 7-2 Прикінцевих положень Закону -211,31
(1173,92 x 18%)
-232,37
(1290,92 x 18%)
Загальний розмір пенсії за віком з урахуванням зменшення 962,61
(1173,92 – 211,31)
1058,55
(1290,92 – 232,37)
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень 962,61 1058,55
Підстав  для збільшення пенсійної виплати до 1247,00 грн немає, оскільки пенсіонерка не належить до осіб, визначених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 (інваліди  та одержувачі пенсій у зв’язку із втратою годувальника).

Приклад 6: чоловік, має 26 років (або 312 місяців) страхового стажу, отримує пенсію за віком з 2013 року,  не працює.

Складові пенсії Розмір пенсії до перерахунку 
грн
Розмір пенсії
з 01.12.2016
грн
Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати)ст. 27 Закону 301,74 301,74
Доплата до мінімального розміру пенсії, обчислена пропорційно наявному страховому стажу – 312 місяців при необхідному 420 місяців (35 років), ст.28 Закону 537,69
до 839,43
(1130,00 грн x
312 міс /420 міс)
624,60
до 926,34
(1247,00 грн x
312 міс /420 міс )
Щомісячна державна адресна допомога  згідно з п.2 постанови КМУ від 26.03.2008 №265  (до 949,00 грн) 109,57 22,66
Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень 949,00 949,00
Підстав  для збільшення пенсійної виплати до 1247,00 грн немає, оскільки  відсутній повний страховий стаж 35 років та пенсіонер не належить до осіб, визначених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265.

Нагадуємо, що додаткову інформацію можна отримати в управлінні Пенсійного фонду в Білозерському районі Херсонської області по телефону «гарячої лінії» 33-6-39, або  з допомогою Skype-зв”язку(pfu_bilozerka).

Зустріч у трудовому колективі

  Спеціалісти управління Пенсійного фонду України в Білозерському районі продовжують знайомити громадян з інформацією про можливість та переваги дистанційного обслуговування за допомогою веб-порталу електронних послуг ПФУ.
Зокрема було проведено зустріч з працівниками МКП «Водограй», у ході якої головний спеціаліст сектору ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем Олександр Тесля повідомив про порядок надання органами Пенсійного фонду послуг в електронному вигляді та реєстрації користувачів веб-порталу, а також про основні принципи роботи з цим електронним ресурсом. Адже, ставши його користувачем, кожна застрахована особа має змогу вчасно контролювати інформацію про нарахування заробітної плати та сплату страхових внесків. Завідувач сектору Тетяна Ярошак наголосила, що персональні дані  мають безпосередній вплив на майбутню пенсію громадян, тому потребують постійного контролю застрахованими особами.
Працівники управління ПФУ підкреслили, що зазначений електронний ресурс надає громадянам можливість зручно та оперативно взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління фонду.
Наприкінці зустрічі всі присутні отримали вичерпні відповіді на поставлені запитання, а також буклети та листівки.
Фінансування виплати пенсій розпочато
Управлінням Пенсійного фонду України  в Білозерському районі Херсонської області 02 грудня 2016 року розпочато  фінансування пенсій грудня 2016 року. Місячна потреба коштів на виплату пенсій і допомог 16619 мешканцям району складає 25,5 млн.грн.
Фінансування виплати пенсій грудня триватиме до 25 числа, відповідно до затвердженого графіка.

Учасники круглого столу обговорили проблемні питання осіб з інвалідністю

 На цьому тижні в приміщенні Білозерського центру зайнятості відбувся круглий стіл на тему: «Співпраця всіх зацікавлених структур  по працевлаштуванню та реабілітації інвалідів», для обговорення спільної проблеми — як допомогти людям з обмеженими можливостями відчути себе повноправними членами суспільства, в  якому взяла участь заступник начальника Наталія Врублевська.  У ході розмови учасники круглого столу обговорювали проблемні питання осіб з інвалідністю та пропонували шляхи вирішення, пропозиції щодо проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи та покращення роботи з питань обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями.
А також у рамках надання роз’яснень безробітному населенню Наталія Врублевська провела семінар – навчання з тимчасово безробітними громадянами у районному центрі зайнятості, на якому розповіла про: право виходу на пенсію, пенсійний вік, показники від яких залежить розмір пенсії, основні проблеми з якими стискаються громадяни при оформленні пенсії, про функціонування у відділі Фонду роботи з майбутніми пенсіонерами, про особливості добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. В ході семінару Наталія Врублевська акцентувала увагу на перспективах впровадження централізованої системи призначення, перерахунку та виплати пенсій, покращенні якості обслуговування громадян, забезпеченні вільного доступу громадян та отриманні своєчасної інформації.
У грудні місяці відбудеться чергове підвищення пенсійних виплат
  Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік», з 01 грудня поточного року підвищуються розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму з відповідним збільшенням пенсійних виплат.
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищується  з 1130 до 1247 грн. У зв’язку з цим будуть перераховані мінімальні пенсійні виплати та надбавки і підвищення до пенсій, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.
При цьому, перерахунки мінімального розміру пенсій за віком та надбавки за понаднормативний стаж у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму проводитимуться тільки непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонерам, які працюють, пенсія перераховується після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який встановлений на дату звільнення.
Мінімальний розмір пенсії за віком та пенсії у зв’язку з втратою годувальника на одного утриманця, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з 1 грудня становитиме 1247,00  грн, пенсії у зв’язку з втратою годувальника на двох утриманців — 1496,40 грн, на трьох і більше — 1870,50 грн.
Виходячи із прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць 1544 грн буде перерахована надбавка донорам.
Перерахунок відбуватиметься в автоматичному режимі за матеріалами пенсійних справ, тому звертатися в органи Пенсійного фонду  не потрібно.
Нагадуємо пенсіонерам, що для них в управлінні Фонду в районі працює телефон гарячої лінії  33-6-39, Skype – зв’язок (pfu_bilozerka) спеціалісти нададуть кваліфіковану допомогу та допоможуть розібратися у законодавчих новаціях.
Фінансування виплати пенсій завершено
  Станом на 25 листопада 2016 року управлінням Пенсійного фонду України в Білозерському районі Херсонської області завершено фінансування виплати пенсій листопада 2016 року.
Фактична виплата коштів на виплату пенсій і допомог 16 619 мешканцям району склала 24,4 млн.грн.
Проводиться робота по стягненню заборгованості до Пенсійного фонду України

  14 листопада 2016 року проведено спільну нараду управління ПФУ та відділу ДВС Білозерського РУЮ щодо перспектив подальшої співпраці УПФУ в Білозерському районі та відділу ДВС щодо стягнення коштів за виконавчими документами по стягненню заборгованості до бюджету фонду. Враховуючи, що  станом на 01.11.2016 року на виконанні в відділі ДВС перебуває значна кількість виконавчих документів, а саме: по страхових внесках  на суму 124,1 тис.грн, по відшкодуванню пільгових пенсій – 179,9 тис.грн, по ЄСВ – 12,4 тис.грн, визначили напрямки роботи щодо підвищення ефективності виконання рішень про стягнення коштів, а також заходів впливу до боржників, передбачені чинним законодавством для погашення боргів.