Містобудівна документація

ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Генеральний план с. Станіслав

Генеральний план с. Паришеве

Генеральний план с. Олександрівка

Генеральний план с. Зорівка

Генеральний план с. Клапая (оновлено 5.02.2018р)

Генеральний план с. Янтарне

Генеральний план с. Копані

Генеральний план с. Радянське

Генеральний план с. Черешеньки

Генеральний план с. Широка Балка

Генеральний план с. Грозове

Генеральний план с.Дар’ївка

Генеральний план с.Музиківка

Генеральний план с.Правдине

Генеральні плани Токарівської сільської ради (оновлено 5.02.2018)
с. Токарівка
с. Іванівка

с. Новотягинка

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

генерального плану поєднаного з детальним планом території села Дніпровське, Дніпровської сільської ради, Білозерського району, Херсонської області

1.Дніпровська сільська рада  Білозерського району Херсонської області виступає замовником проекту містобудівної документації, генерального плану поєднаного з детальним планом території села Дніпровське, Дніпровської сільської ради, Білозерського району, Херсонської області (далі – Генеральний план), відповідно до рішення сільської ради  50 сесії VI скликання № 585 від 10.03.2015 року, на підставі  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування».

 1. 2. Містобудівна документація – Генеральний план, розроблений ТОВ «Укргенплан».

Генеральний план розроблено з метою:

 • розпланування територій, що не використовуються під житлову та громадську забудову, виробничо-складську для сільгосппотреб;
 • розроблення у складі Генерального плану зонування території населеного пункту;
 • врахування існуючих та встановлених проектних соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог. Затверджений у чинному порядку Генеральний план села стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території населеного пункту.
 1. На території населеного пункту розташовані потенційно – небезпечні об’єкти, які відносяться до 1-4-го класу санітарної класифікації, санітарно-захисні зони яких розповсюджуються на території існуючої житлової забудови населеного пункту.

Діюче кладовище розташоване на території Дніпровської сільської ради за межами населеного пункту на північ від села на відстані від житлової забудови 300 м. Передбачено для подальшої експлуатації. Діюче сміттєзвалище знаходиться на відстані 0.9 км від житлової забудови, площею 1,8 га.

 Відповідно до прийнятих за цим Генеральним планом рішень на території Дніпровської сільської ради визначаються для розташування об’єкти, що відносяться  до 4,3,2,1 класу санітарної класифікації, підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50,100,300,500м.

 1. Сільськогосподарські та інші об’єкти є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, є джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом, є джерелами шуму, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення.

Існуюча каналізаційна мережа відсутня. Території природоохоронного статусу в районі населеного пункту та безпосередньо в межах населеного пункту відсутні. Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

 1. 5. У разі незатвердження документу державного планування Генерального плану, планування розвитку с. Дніпровське буде здійснюватися за допомогою розроблення окремих проектів містобудівної документації, детальних планів території на частини населеного пункту, в яких питання врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних, архітектурно – будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде вирішуватись окремо.
 2. 6. Додаткових досліджень та вишукувань, окрім зазначених у пункті 2, не передбачається.
 3. Проектом Генерального плану передбачається влаштування самопливної каналізаційної мережі до проектної установки місцевих очисних споруд типу БІОТАЛ з метою забезпечення охорони ґрунтів від забруднення стоками.

Передбачено обвалування місця видалення відходів, облаштування дренажних канав для поверхневого стоку , також встановлено санітарно захисні смуги(500м) та накладено планувальні обмеження на використання території в межах санітарно захисної смуги полігону ТПВ.

 Території проектних виробничих та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно захисними смугами 50,100,200,300, 10000 метрів, відповідно до санітарної класифікації.

 1. Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

                             Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу ( за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності- 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправдальних альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних   засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для  довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення ( за наявності).
 • резюме нетехнічного характеру, інформація передбачена пунктами 1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
 1. Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області подаються до виконавчого комітету Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області за адресою: с. Дніпровське, вул. Центральна,1 або за тел. 44-7-87.

Відповідальна особа:  Щербина Світлана Сергіївна

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до 08 квітня 2019 року).

Сільський голова                                             О.О.Щербина

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

генерального плану поєднаного з детальним планом території села Первомайське, Дніпровської сільської ради, Білозерського району, Херсонської області

1.Дніпровська сільська рада  Білозерського району Херсонської області виступає замовником проекту містобудівної документації, генерального плану поєднаного з детальним планом території села Первомайське, Дніпровської сільської ради, Білозерського району, Херсонської області (далі – Генеральний план), відповідно до рішення сільської ради  50 сесії VI скликання № 585 від 10.03.2015 року, на підставі  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування».

 1. 2. Містобудівна документація – Генеральний план, розроблений ТОВ «Укргенплан».

Генеральний план розроблено з метою:

 • розпланування територій, що не використовуються під житлову та громадську забудову;
 • зонування території населеного пункту з виділенням житлових, виробничих, громадських, рекреаційних зон;
 • врахування існуючих та встановлених проектних соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.

            Затверджений у чинному порядку Генеральний план села стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території населеного пункту.

 1. На території населеного пункту розташований потенційно – небезпечний об’єкт, яки відноситься до 4-го класу санітарної класифікації, санітарно-захисні зони яких розповсюджуються на території існуючої житлової забудови населеного пункту.

Відповідно до прийнятих за цим Генеральним планом рішень на території Дніпровської сільської ради визначаються для розташування об’єкти, що відносяться  до 4,3,2,1 класу санітарної класифікації, підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50,100,300,500м.

 1. Підприємства та інші об’єкти є джерелами забруднення навколишнього середовища фізичними та біологічними факторами, є джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом, є джерелами шуму, статичної електрики та інших шкідливих факторів, що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення.

Існуюча каналізаційна мережа відсутня. Території природоохоронного статусу в районі населеного пункту та безпосередньо в межах населеного пункту відсутні. Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

 1. 5. У разі незатвердження документу державного планування Генерального плану, планування розвитку с.Первомайське буде здійснюватися за допомогою розроблення окремих проектів містобудівної документації, детальних планів території на частини населеного пункту, в яких питання врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних, архітектурно – будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде вирішуватись окремо.
 2. 6. Додаткових досліджень та вишукувань, окрім зазначених у пункті 2, не передбачається.
 3. Проектом Генерального плану передбачається влаштування самопливної каналізаційної мережі до проектної установки місцевих очисних споруд типу БІОТАЛ-125 з метою забезпечення охорони ґрунтів від забруднення стоками.

Території виробничих та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно захисними смугами 100 метрів, відповідно до санітарної класифікації.

 1. Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

                             Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності- 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправдальних альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних   засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для  довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення ( за наявності).
 • резюме нетехнічного характеру, інформація передбачена пунктами 1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
 1. Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області подаються до виконавчого комітету Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області за адресою: с. Дніпровське, вул. Центральна,1 або за тел. 44-7-87.

Відповідальна особа:  Щербина Світлана Сергіївна

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до 08 квітня 2019 року).

Сільський голова                                             О.О.Щербина

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

генерального плану поєднаного з детальним планом території села Ромашкове, Дніпровської сільської ради, Білозерського району, Херсонської області

 1.Дніпровська сільська рада  Білозерського району Херсонської області виступає замовником проекту містобудівної документації, генерального плану поєднаного з детальним планом території села Ромашкове, Дніпровської сільської ради, Білозерського району, Херсонської області (далі – Генеральний план), відповідно до рішення сільської ради  50 сесії VI скликання № 585 від 10.03.2015 року, на підставі  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування».

 1. 2. Містобудівна документація – Генеральний план, розроблений ТОВ «Укргенплан».

Генеральний план розроблено з метою:

 • розпланування територій, що не використовуються під житлову та громадську забудову;
 • зонування території населеного пункту з виділенням житлових, виробничих, громадських, рекреаційних зон;
 • врахування існуючих та встановлених проектних соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.

            Затверджений у чинному порядку Генеральний план села стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території населеного пункту.

 1. На території населеного пункту розташований потенційно – небезпечний об’єкт, яки відноситься до 4-го класу санітарної класифікації, санітарно-захисні зони яких розповсюджуються на території існуючої житлової забудови населеного пункту.

Відповідно до прийнятих за цим Генеральним планом рішень на території Дніпровської сільської ради визначаються для розташування об’єкти, що відносяться  до 4,3,2,1 класу санітарної класифікації, підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50,100,300,500м.

 1. Підприємства та інші об’єкти є джерелами забруднення навколишнього середовища фізичними та біологічними факторами, є джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом, є джерелами шуму, статичної електрики та інших шкідливих факторів, що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення.

Існуюча каналізаційна мережа відсутня. Території природоохоронного статусу в районі населеного пункту та безпосередньо в межах населеного пункту відсутні. Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

 1. 5. У разі незатвердження документу державного планування Генерального плану, планування розвитку с. Ромашкове буде здійснюватися за допомогою розроблення окремих проектів містобудівної документації, детальних планів території на частини населеного пункту, в яких питання врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних, архітектурно – будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде вирішуватись окремо.
 2. 6. Додаткових досліджень та вишукувань, окрім зазначених у пункті 2, не передбачається.
 3. Проектом Генерального плану передбачається влаштування самопливної каналізаційної мережі до проектної установки місцевих очисних споруд типу БІОТАЛ-125 з метою забезпечення охорони ґрунтів від забруднення стоками.

Території виробничих та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно захисними смугами 100 метрів, відповідно до санітарної класифікації.

 1. Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

                             Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності- 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправдальних альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних   засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для  довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення ( за наявності).
 • резюме нетехнічного характеру, інформація передбачена пунктами 1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
 1. Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області подаються до виконавчого комітету Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області за адресою: с. Дніпровське, вул. Центральна,1 або за тел. 44-7-87.

Відповідальна особа:  Щербина Світлана Сергіївна

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до 08 квітня 2019 року).

Сільський голова                                                                                                      О.О.Щербина

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

генерального плану поєднаного з детальним планом території села Янтарне, Дніпровської сільської ради, Білозерського району, Херсонської області

 1.Дніпровська сільська рада  Білозерського району Херсонської області виступає замовником проекту містобудівної документації, генерального плану поєднаного з детальним планом території села Янтарне, Дніпровської сільської ради, Білозерського району, Херсонської області (далі – Генеральний план), відповідно до рішення сільської ради  50 сесії VI скликання № 585 від 10.03.2015 року, на підставі  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування».

 1. 2. Містобудівна документація – Генеральний план, розроблений ТОВ «Укргенплан».

Генеральний план розроблено з метою:

 • зонування території населеного пункту з виділенням житлових, виробничих, громадських, рекреаційних зон;
 • врахування існуючих та встановлених проектних соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.

            Затверджений у чинному порядку Генеральний план села стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території населеного пункту.

 1. На території населеного пункту розташований потенційно – небезпечний об’єкт, який відноситься до 4-го класу санітарної класифікації, санітарно-захисна зона якого розповсюджується на виробничій території винзаводу.

Відповідно до прийнятих за цим Генеральним планом рішень на території Дніпровської сільської ради визначаються для розташування об’єкти, що відносяться  до 4,3,2,1 класу санітарної класифікації, підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50,100,300,500м.

 1. Підприємства та інші об’єкти є джерелами забруднення навколишнього середовища фізичними та біологічними факторами, є джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом, є джерелами шуму, статичної електрики та інших шкідливих факторів, що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення.

Існуюча каналізаційна мережа відсутня. Території природоохоронного статусу в районі населеного пункту та безпосередньо в межах населеного пункту відсутні. Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

 1. 5. У разі незатвердження документу державного планування Генерального плану, планування розвитку с. Янтарне буде здійснюватися за допомогою розроблення окремих проектів містобудівної документації, детальних планів території на частини населеного пункту, в яких питання врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних, архітектурно – будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде вирішуватись окремо.
 2. 6. Додаткових досліджень та вишукувань, окрім зазначених у пункті 2, не передбачається.
 3. Проектом Генерального плану передбачається влаштування самопливної каналізаційної мережі до проектної установки місцевих очисних споруд типу БІОТАЛ-125 з метою забезпечення охорони ґрунтів від забруднення стоками.

Території виробничих та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно захисними смугами 100 метрів, відповідно до санітарної класифікації.

 1. Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

                             Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу ( за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності- 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправдальних альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних   засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для  довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення ( за наявності).
 • резюме нетехнічного характеру, інформація передбачена пунктами 1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
 1. Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області подаються до виконавчого комітету Дніпровської сільської ради Білозерського району Херсонської області за адресою: с. Дніпровське, вул. Центральна,1 або за тел. 44-7-87.

Відповідальна особа:  Щербина Світлана Сергіївна

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до 08 квітня 2019 року).

Сільський голова                                             О.О.Щербина