Виконання та видатки бюджету

 

 

Звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік
дохідна частина бюджету району станом на 01 січня 2017 року по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених місцевими радами планових показниках у сумі 90455,8 тис. грн. фактично виконана на 102921,4 тис. грн., що становить 113,8%, перевиконання склало  12465,6 тис. гривень.
Районний бюджет за січень-гудень 2016 року виконаний на 106,9%, при плані 49138,1 тис. грн., фактичне виконання склало 52544,3 тис. грн., перевиконано на 3406,2 тис. гривень.  
 Аналізуючи виконання дохідної частини бюджету району у розрізі податків, прослідковується, що з 20 дохідних джерел, які надходять до місцевого бюджету, планові показники виконано по 20.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина бюджету району по власних і закріплених доходах загального фонду збільшилася на 39424,7 тис. грн., або на 62,1%, зокрема, за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 17624,9 тис. грн., акцизного податку – 7432,3 тис. грн., земельного податку – 5385,2 тис. грн., єдиного податку – 5753,5 тис. гривень.
Станом на 01 січня 2017 року стовідсоткове виконання планових завдань дохідної частини бюджету району по власних і закріплених доходах забезпечено всіма місцевими бюджетами району.
Станом на 01 січня 2017 року з державного бюджету отримано стовідсотково базової дотації у сумі 15437,4 тис. грн. та стабілізаційної дотації 3650,0 тис.гривень.
Також районом отримано з державного бюджету стовідсотково освітньої субвенції у сумі 73509,9 тис. грн.  та субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 91,9 тис. грн.., медичної субвенції у сумі 40218,9 тис. гривень.
На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, отримано 157494,2  тис. грн., що складає 99,9 відсотка до плану звітного періоду.
Освоєно субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 11961,1 тис. грн.., що становить 99,7% до річного плану (12000,0 тис. грн..).
Видатків по району всього проведено у сумі 416465,1 тис. грн., при уточнених планових призначеннях на відповідний період  у сумі  424840,4 тис. грн., що становить  98,0 % , у тому числі :
апарат управління –  16919,4 тис. грн., що становить  4,0  % до загальної суми видатків;
освіта – 122441,3 тис. грн., або 29,4 %;
охорона здоров’я – 40092,7  тис. грн., або 9,6  %;
соціальний захист населення –  161764,7 тис. грн., або 38,8 %;
культура – 13380,4  тис. грн., або 3,2 % ;
інші – 61866,6 тис. грн., або  15,0 %.
Із загальної суми видатків направлено на:
заробітну плату з нарахуваннями 158627,4 тис. грн., або 38,1 % від загальної суми видатків;
медикаменти -  1875,6 тис. грн., або 0,5 %;
продукти харчування – 6537,3 тис. грн., або 1,6 %;
енергоносії – 17772,6  тис. грн., або 4,3 %;
трансферти населенню – 160508,5 тис. грн., або 38,5 % .
За звітний період з районного бюджету надано іншої субвенції по загальному фонду селищній та сільським радам у сумі  32894,7 тис. грн.
На виконання районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення ”Власний дім” по спеціальному фонду районного бюджету надано пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам у сумі 500,0 тис. грн. за рахунок повернення коштів від надання в минулі роки кредитів сільським забудовникам та із загального фонду у сумі 487,0 тис. грн.
Станом на 01 січня 2017 року кредиторська заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетних установ району та по оплаті за спожиті енергоносії - відсутня.
З резервного фонду районного бюджету виділено кошти у сумі 30,0 тис. грн. для оплати робіт з ліквідації надзвичайної ситуації по очистці від снігу доріг загального користування.
 
Інформація щодо виконання дохідної частини бюджету району
Дохідна частина бюджету району станом на 01 вересня 2016 року по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених місцевими радами планових показниках у сумі 44435,2 тис. грн. фактично виконана на 61957,1 тис. грн., що становить 139,4%, перевиконання склало  17521,9 тис. грн.
Районний бюджет за січень-серпень 2016 року виконаний на 124,4%, при плані 25249,8 тис. грн., фактичне виконання склало 31418,4 тис. грн., перевиконано на 6168,6 тис. грн. Аналізуючи виконання дохідної частини бюджету району у розрізі податків, прослідковується, що з 19 дохідних джерел, які надходять до місцевого бюджету, планові показники виконано по 19.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина бюджету району по власних і закріплених доходах загального фонду збільшилася на 23792,7 тис. грн., або на 62,3%, зокрема, за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 10558,4 тис. грн., акцизного податку – 4776,2 тис. грн., земельного податку – 3936,8 тис. грн., єдиного податку – 2534,1 тис. грн.
Станом на 01 вересня 2016 року стовідсоткове виконання планових завдань дохідної частини бюджету району по власних і закріплених доходах забезпечено всіма місцевими бюджетами району.
Аналізуючи виконання дохідної частини бюджету у розрізі селищної та сільських рад до річних показників (при нормі 8 місяців  66,7%), виконання склало 72,8%  і  більше.
Станом на 01 вересня 2016 року з державного бюджету отримано стовідсотково базової дотації у сумі 10291,4 тис. грн.
Також районом отримано з державного бюджету стовідсотково освітньої субвенції у сумі 49375,2 тис. грн. та медичної субвенції у сумі 25793,4 тис. грн.
На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, отримано 96207,1  тис. грн., що складає 99,8 відсотка до плану звітного періоду. 

Про виконання районного бюджету за січень-лютий 2017 року

Про виконання районного бюджету за січень-березень 2017 року