Адреса: вул. Свободи, 87, смт Білозерка
Білозерського району Херсонської області, 75000
Графік роботи: Понеділок - Четвер: 08:00 - 17:00.
П’ятниця: 08:00 - 15:45. Вихідні: Субота, Неділя 

тел.: (05547) 3-38-84
e-mail: rda-biloz@khoda.gov.ua

Оприлюднення проектів регуляторних актів

   Проекти регуляторних актів   

 
 
 
 
БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 
 
12 серпня 2014 року                                                         №  309
 

Про внесення змін до розпорядження
голови Білозерської районної державної
адміністрації Херсонської області
від 24 березня 2014 року № 100
«Про затвердження переліку
адміністративних послуг, що надаються
через Центр надання адміністративних
послуг при Білозерській районній
державній адміністрації Херсонської області»
 
Зареєстровано в Білозерському
районному управлінні юстиції
Херсонської області
18 серпня 2014 року за № 8/285

 
 
  Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України переліку адміністративних послуг, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

  1. Унести зміни до Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області, затвердженого розпорядженням голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області від 24 березня 2014 року за № 100, зареєстрованого в Білозерському районному управлінні юстиції Херсонської області від 25 березня 2014 року за №  1/278, виклавши його в новій редакції, що додається.
 
  2. Це Розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування в засобах масової інформації, крім пунктів Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області, а саме: пунктів 45-46, які набирають чинності з 01 вересня 2014 року, пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 01 жовтня 2014 року, пунктів  9, 10, 22, 23, 31-44, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.
 
  3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого заступника голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області Яковенка С.В.
 

Голова Білозерської районної
державної адміністрації
Херсонської області                                                          В.М.Романов
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Білозерської районної державної
адміністрації Херсонської області
  24 березня 2014 р. 100
 
(у редакції розпорядження
голови Білозерської районної державної
адмініcтрації Херсонської області
від  12 серпня 2014 р.309)
 
Перелік
адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області
 
І. Перелік  адміністративних послуг без урахування документів дозвільного характеру  у сфері господарської діяльності
 
1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
 
2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 
3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
 
4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.
 
5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 
6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.
 
7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.
 
8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.
 
9. Державна реєстрація:
 
   права власності на нерухоме майно;
 
   інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).
 
10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 
11. Реєстрація громадського об’єднання.
 
12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.
 
13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.
 
14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.
 
15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.
 
16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.
 
17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.
 
18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
 
19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
 
20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
 
21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.
 
22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).
 
23. Оформлення та видача проїзного документа дитини.
 
24. Оформлення та видача паспорта громадянина України.
 
25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.
 
26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.
 
27. Реєстрація місця проживання особи.
 
28. Зняття з реєстрації місця проживання особи.
 
29. Реєстрація місця перебування особи.
 
30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.
 
31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.
 
32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.
 
33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
 
34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.
 
35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.
 
36.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.
 
37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
 
38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
 
         витягу з Державного земельного кадастру про:
 
        землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць обмеження у використанні земель;
 
земельну ділянку;
 
         довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
 
         викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.
 
39. Видача довідки про:
 
     наявність та розмір земельної частки (паю); 
 
     наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).
 
40. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
 
41. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
 
42. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.
 
43. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
 
44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.
 
45. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.
 
46. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
 
47. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
 
48. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
49. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
 
                 
ІІ. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
 
1. Дозвіл на виконання будівельних робіт.
 
2. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів  у межах територій та об’єктів  природно-заповідного фонду.
 
3. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
 
4. Дозвіл на спеціальне  водокористування.
 
5. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.
 
6. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.
 
7. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків. 
 
8. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів):
 
       з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
 
       з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.
 
9. Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України.
 
10. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району.
 
11. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1 та N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст.
 
12. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові  або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
 
13. Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних перевезень дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху).
 

Завідувач сектору з надання
адміністративних послуг
Білозерської районної державної
адміністрації Херсонської області                            А.В.Степаненко
 

 

 
 
   
БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
 
24 березня 2014 року                                                             №  100
  
Про затвердження переліку
адміністративних послуг,
що надаються через Центр
надання адміністративних
послуг при Білозерській районній
державній адміністрації
Херсонської області
Зареєстровано в Білозерському
районному управлінні юстиції
Херсонської області
25 березня 2014 року за № 1/278
 
 
  На виконання вимог Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги», розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 09 серпня 2013 року № 501 «Про реалізацію в області державної політики з питань надання адміністративних послуг», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації:
 
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області (додається).
 
2. Сектору з надання адміністративних послуг Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області після набуття чинності законом про перелік адміністративних послуг та ухвалення постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області, забезпечити протягом місяця розробку проекту розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області про приведення цього розпорядження у відповідність до вимог закону та постанови.
 
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області від 16 жовтня 2013 року № 497 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації».
 
4. Розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше офіційного опублікування в засобах масової інформації.
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області    Маханька Г.В.
 
 
Голова Білозерської районної
державної адміністрації
Херсонської області                                                         В.М.Романов
 
 
ПОГОДЖЕНО:
Рішення Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
«Про погодження проекту
регуляторного акта»
від 11.03.2014 № 170-Т
 
Додаток
до розпорядження
голови Білозерської районної
державної адміністрації
Херсонської області
  24 березня 2014 року   №  100

Зареєстровано в Білозерському
районному управлінні юстиції
Херсонської області
25 березня 2014 року за № 1/278  

 

Перелік
адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області
 
  І. Перелік адміністративних послуг без урахування документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
1.1. Встановлення статусу учасника війни
1.2. Встановлення статусу дитини війни
1.3. Встановлення статусу жертви нацистських переслідувань
1.4. Встановлення статусу ветерана праці
1.5. Взяття на облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення та видача направлення на безоплатне забезпечення технічними, іншими засобами реабілітації і виробами медичного призначення
1.6. Заміна пільгових посвідчень у разі їх втрати або непридатності до використання
1.7. Видача талонів на право одержання проїзних документів (квитків) інвалідам війни, учасникам війни, жертвам нацистських переслідувань та сім'ям померлих ветеранів війни
1.8. Видача путівки на санаторно-курортне лікування ветеранам праці
1.9. Призначення грошових компенсацій інваліду на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля і на транспортне обслуговування
1.10. Призначення та надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
1.11. Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, надбавки на догляд за ними
1.12. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
1.13. Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї
1.14. Надання висновку на  погодження проекту землеустрою
1.15. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
1.16. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки
1.17. Видача паспорта громадянина України
1.18. Видача паспорта громадянина України замість пошкодженого, втраченого або викраденого
1.19. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки у разі досягнення громадянином 25- і 45-річного віку
1.20. Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон
1.21. Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання
1.22. Видача проїзного документа дитини для виїзду за кордон
1.23. Видача тимчасового посвідчення громадянина України
1.24. Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
1.25. Видача посвідки на тимчасове проживання
1.26. Видача посвідчення біженця
1.27. Видача проїзного документа особи, якій надано додатковий захист
1.28. Видача посвідки на постійне проживання
1.29. Видача проїзного документа біженця
1.30. Видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
1.31. Реєстрація місця проживання особи
1.32. Реєстрація місця перебування особи
1.33. Зняття з реєстрації місця проживання або місця перебування
  ІІ. Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що належать до адміністративних послуг
2.1. Дозвіл на виконання будівельних робіт
2.2. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів  у межах територій та об’єктів  природно-заповідного фонду
2.3. Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження  експлуатаційних свердловин на воду
2.4. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
2.5. Дозвіл на розміщення відходів
2.6. Дозвіл на спеціальне  водокористування
2.7. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі
2.8. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин
2.9. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків 
2.10. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів):
з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
2.11. Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України
2.12. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району
2.13. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1 та N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст
2.14. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові  або габаритні параметри яких перевищують нормативні
2.15. Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних перевезень дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху)

 
 

Завідувач сектору з надання
адміністративних послуг
Білозерської районної державної
адміністрації Херсонської області                               А.В.Степаненко

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області»
 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.
Проект розпорядження розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 09 серпня 2013 року № 501 «Про реалізацію в області державної політики з питань надання адміністративних послуг».
Необхідність прийняття розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області» обумовлена метою недопущення надання не передбачених законами видів адміністративних послуг, поділу адміністративної послуги на кілька платних послуг, вимагання від фізичних та юридичних осіб документів, не визначених законодавством або у не передбаченій законодавством формі; необґрунтованим справлянням плати за надання окремих видів адміністративних послуг, необґрунтованим тривалим строком надання окремих послуг, неналежним законодавчим регулюванням процедурних питань надання послуг.
 
2. Цілі регулювання
Основною метою проекту є унормування питання щодо визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області, забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг.
Ціль прийняття акту полягає в удосконалення та спрощення процедури надання адміністративних послуг структурними підрозділами Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області. Це питання не може бути урегульоване за допомогою ринкових механізмів, оскільки однією із сторін в процесі надання адміністративних послуг виступає місцевий орган виконавчої влади.
 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Функціонування Центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області не можливе без затвердженого переліку адміністративних послуг. Тому єдиним можливим способом досягнення встановлених цілей є затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області.
 Перевагами даного способу є  можливість забезпечити діяльність Центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області згідно з затвердженим переліком без залучення додаткових коштів та в короткий строк.
У якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призводить до поглиблення наявних проблем в сфері надання адміністративних послуг.
У разі залишення питання надання адміністративних послуг без змін залишиться проблема невпорядкованості, низької якості, складності процедур отримання адміністративних послуг у Білозерському районі Херсонської області. Таким чином, очевидно, що вказане питання потребує врегулювання на місцевому рівні шляхом визначення переліку адміністративних послуг.
 
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
         Для розв’язання проблемного питання пропонується прийняти розпорядження голови районної державної адміністрації щодо визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області. До переліку планується включити послуги, що надаються структурними підрозділами  Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області та територіальними органами центральної виконавчої влади.
Прийняття регуляторного акта дозволить визначити перелік адміністративних послуг, що забезпечить прозорість, доступність, чіткість, урегульованість процесу надання адміністративних послуг.
Після прийняття зазначеного рішення громадяни та господарюючі суб’єкти зможуть отримувати якісні адміністративні послуги у повному обсязі.
 
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
В результаті прийняття даного регуляторного акту передбачається  досягнення поставлених цілей в повному обсязі. Оскільки послуги зазначені в переліку надаються структурними підрозділами районної державної адміністрації та територіальними органами центральної виконавчої влади, то проблем із організацією їх надання через адміністратора Центру не прогнозується.
До зовнішніх чинників, які можуть вплинути на дію даного акту, можна віднести зміни в законодавстві.
Перешкод для реалізації регуляторного акту у разі його прийняття немає. Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Реалізація акту не потребує витрат із Державного бюджету.
 
6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.
 
Сфера дії Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави

 

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в частині створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг шляхом надання через Центр надання адміністративних послуг визначеного переліку адміністративних послуг. Реалізація розпорядження не потребує витрат із державного чи місцевого бюджетів
Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

Надання визначених у переліку адміністративних послуг в режимі максимально сприятливих умов, прозорості, доступності, оперативності для суб’єктів звернень. Реалізація розпорядження не потребує витрат з боку суб’єктів підприємницької діяльності.
Сфера інтересів громадян Захист законних прав та інтересів  громадян шляхом забезпечення прозорого, оперативного, зручного та якісного надання визначених у переліку адміністративних послуг через Центр. Реалізація розпорядження не потребує витрат з боку громадян.

 

 
7.Запропонований строк дії регуляторного акту.
  Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області «Про затвердження переліку послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області» набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше офіційного опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.
Пропонується встановити необмежений термін дії розпорядження – до внесення можливих змін у перелік адміністративних послуг, обумовлених змінами у чинному законодавстві, а також за інших обставин, що зумовлюють необхідність відміни або перегляду даного розпорядження.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
         У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:
- кількість звернень суб’єктів господарювання та громадян за отриманням адміністративних послуг, організація надання яких буде забезпечуватись Центром;
- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг;
- кількість наданих послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень;
- кількість часу, затраченого на обслуговування суб’єкта звернення, що визначатиметься шляхом анкетування.
Дія регуляторного акта поширюється на мешканців Білозерського району Херсонської області та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані у Білозерському районі Херсонської області.
Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів. Суб’єкти господарювання та/або фізичні особи не витрачатимуть коштів та часу на виконання вимог акта.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. Регуляторний акт оприлюднено в районній газеті «Придніпровська зірка» та на офіційному сайті Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області .
 
 
         9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.
Заходи з відстеження будуть здійснюватись сектором з надання адміністративних послуг Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області.
З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи Центру, соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.
Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту. Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.
 
 
Завідувач сектору з надання
адміністративних послуг Білозерської
районної державної адміністрації 
Херсонської області                                                  А.В.Степаненко
 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 грудня 2013 року                                                       №698

 
Про затвердження регламенту центру
надання адміністративних послуг при
Білозерській районній державній адміністрації

 
Зареєстровано в Білозерському
районному управлінні юстиції
Херсонської області
27 грудня 2013 року за № 6/277
 

З метою якісного і своєчасного виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та вдосконалення системи надання адміністративних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 серпня 2013 року № 501 «Про реалізацію в області державної політики з питань надання адміністративних послуг», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити регламент центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації, що додається.
2. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації  забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації в Білозерському районному управлінні юстиції Херсонської області.
3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації  Маханька Г.В.
 
Голова районної
державної адміністрації                                            В.О.Поддубний
 
 

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
          Розпорядження голови районної
                                                         державної адміністрації
                                                              26 грудня 2013 року № 698
 
Зареєстровано в Білозерському
районному управлінні юстиції
Херсонської області
27 грудня 2013 року за № 6/277

 

РЕГЛАМЕНТ 
центру надання адміністративних послуг
при Білозерській районній державній адміністрації
 
Загальна частина
 1. Регламент центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації (далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності центру надання адміністративних послуг (далі - центр) в смт. Білозерка, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.
 3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
рівності перед законом;
відкритості та прозорості;
доступності інформації про надання адміністративних послуг;
оперативності та своєчасності;
захищеності персональних даних;
раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
неупередженості й справедливості суб'єктів надання адміністративних послуг та працівників центру;
доступності та зручності організації надання послуг для суб'єктів звернень.

 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр, регламентом центру та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

 

Приміщення, в якому розміщується ЦНАП
 1. Центр знаходиться за адресою: Херсонська область, Білозерський район, смт. Білозерка, вул. Михайлевського, 122.

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням  центру та графіком його роботи.
Графік роботи центру затверджується головою районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.
Вхід до центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
На прилеглій до центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються  вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

 1. Приміщення обладнано інформаційними стендами, на яких розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронну пошту;
графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);
перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
строки надання адміністративних послуг;
бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
прізвище, ім’я, по-батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;
положення про центр;
регламент центру.

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці.

Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

 1. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.
 2. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечено вільний доступ до інформації шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах.
 3. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 
Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 1. Районна державна адміністрація, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
 2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це районну державну адміністрацію, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

Інформаційне забезпечення центру

13. Районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 6 цього регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту та інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 1. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною, зручною для пошуку та копіювання.
 2. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

Керування чергою в центрі
 1. Центр здійснює керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у центрі
 1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.
 2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
 4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
 5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.
 6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
 7. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.
 8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи.
 9. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
 10. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
 11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.
 12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.
 13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)
 1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 17-29 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
 2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному органом, що утворив центр, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.
 3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по-батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.
 4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.
 5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;
надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.
 У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.
 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

35. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.
36. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.
37. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.
Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.
38. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.
39. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
40. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратор і керівник центру.
41. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.
Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.
 
 
 
Начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури
Білозерської районної державної адміністрації             О.Б.Соловей
 


 
 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації»

 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.
         Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатися до різних адміністративних органів, у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.
Необхідність прийняття розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації» дасть змогу визначити порядок організації роботи центру, порядок дій адміністраторів центру, забезпечити організаційне поєднання в одному приміщенні дозвільного центру, адміністративних органів, їх посадових і службових осіб, адміністратора, з метою дотримання та реалізації принципів «організаційної єдності», «єдиного вікна» при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
 
2. Цілі регулювання
          Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.
 Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Білозерському районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.
Прийняття акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг, а саме:
- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором, державним адміністратором;
- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;
- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;
- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;
- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».
Ціль прийняття акту полягає у врегулюванні нормативно-правової бази регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2013 року № 551 «Про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього», усуненні проблемних питань, які виникають при застосуванні норм законодавства з питань надання адміністративних послуг  на практиці.
 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, оскільки на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг.
Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний регламент не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.
На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.
 
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації, яким визначається порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодія із суб’єктами надання адміністративних послуг. Також передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:
- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
- визначення конкретних завдань та обов’язків адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг.
Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації.
 
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.
На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.
Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.
 
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог
регуляторного акту.
Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
 
 
Нагляд та контроль за додержанням вимог акту.
Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись районною державною адміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.
Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватися до спеціально уповноваженого органу та опублікуватися у засобах масової інформації.
 
6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.
 

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
 • відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
 • дотримання принципу організаційної єдності;
 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
 • мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
 • вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
 • мінімізація корупційної складової;
 • оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
 • налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;
 • формування в суспільстві позитивного іміджу влади.
На утримання центру надання адміністративних послуг.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
 • доступність та зручність;
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються
Сфера інтересів громадян
 • доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
Додаткові витрати не очікуються.
 

 
7.Запропонований строк дії регуляторного акту.
         Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогоднішній день не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
         У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:
- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації;
         - розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акту;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;
         - кількість наданих адміністративних послуг;
         - середній термін розгляду звернення;
         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
 
         9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.
З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру, даних суб’єктів надання адміністративних послуг, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.
Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.
Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.
 
 
 
Начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури
Білозерської районної державної
адміністрації                                                                 О.Б.Соловей

 


      РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БІЛОЗЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 
 24 грудня 2013 року                                                           № 689

Про утворення центру надання
адміністративних послуг та
затвердження Положення про нього
 

Зареєстровано в Білозерському
районному управлінні юстиції
Херсонської області
26 грудня 2013 року за № 5/276

 

   З метою якісного і своєчасного виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та вдосконалення системи надання адміністративних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 листопада 2012 року № 862 «Про  реалізацію в області законодавства з питань надання адміністративних послуг»,  керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

  1. Утворити центр надання адміністративних послуг (далі – центр) при Білозерській районній державній адміністрації, як постійно діючий робочий орган.

  2. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Білозерської районної державної адміністрації (додається).
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Маханька Г.В.

 
 
 
Голова районної
державної адміністрації                                              В.О.Поддубний
 
 
 

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                        Розпорядження голови районної
                                                        державної адміністрації
                       24 грудня 2013 року №689
 
Зареєстровано в Білозерському
районному управлінні юстиції
Херсонської області
26 грудня 2013 року за № 5/276
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг
при Білозерській районній державній адміністрації
 
1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації та є постійно діючим робочим органом.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою Білозерської районної державної адміністрації.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про центр.
4. Основними завданнями центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою Білозерської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.  У центрі за рішенням голови Білозерської районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації, при якій утворено центр.
7. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який організовує видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Білозерської районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Білозерської районної державної адміністрації.
10. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається  головою Білозерської районної державної адміністрації, що прийняв рішення про утворення центру.
11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по-батькові та найменування центру.
12. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
13. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.
14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру у структурі Білозерської районної державної адміністрації, утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
15. Центр очолює керівник структурного підрозділу Білозерської районної державної адміністрації, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Білозерської районної  державної адміністрації.
16. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:
1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.
17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
18. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менше як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Не рідше ніж два дні на тиждень прийом суб’єктів звернень здійснюється до двадцятої години.
При необхідності за розпорядженням голови Білозерської районної державної адміністрації, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
 19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
 
 
Головний спеціаліст
відділу економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
районної державної адміністрації                                   О.Б.Соловей

 

 

 

 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації «Про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього»
 
1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання.
  Проект розпорядження розроблено відповідно до частини десятої статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" (далі - Закон), Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», з метою створення доступних, зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.
  Організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:
- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
- представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;
- у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;
- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;
- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради, не пов’язаних між собою, що зумовлює необхідність збору суб’єктом звернення підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг;
-  постійні зміни порядку надання адміністративних послуг;
- ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил.
 
2. Визначення цілей державного регулювання.
 
  Прийняття Білозерською районною державною адміністрацією розпорядження «Про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього» чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників ЦНАП Білозерської районної державної адміністрації – державного адміністратора (адміністратор), територіальних органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у ЦНАП в смт. Білозерка;
- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому державним адміністратором (адміністратором);
- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;
- надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні ЦНАП у визначений графіком їх роботи час;
- мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;
- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом "організаційної єдності".
 
3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнень встановлених цілей.
 Альтернатив регуляторному акту немає, оскільки затвердження  Положення про центр надання адміністративних послуг необхідне для функціонування центру надання адміністративних послуг відповідно до частини десятої статті 12 закону України «Про адміністративні послуги».
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
  Для розв’язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття районною державною адміністрацією розпорядження “Про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього”, яким затверджується Положення про центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації.
5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
  У разі прийняття регуляторного акту про центр надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».
  Центром надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації забезпечується надання суб’єктам звернення (фізичним та юридичним особам) адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається органом (посадовою особою), що прийняв рішення про його утворення.
  Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.
  Проект розпорядження негативних чинників не має.
  Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.
  Перешкод для реалізації регуляторного акту у разі його прийняття немає.
  Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.
 
6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту.
 
Наявність у Білозерському районі центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті забезпечить досягнення наступних результатів.
  Вигоди Витрати 
Органи влади - відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
- мінімізація корупційної складової;
- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;
- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.
Поточні витрати на утримання Центру надання адміністративних послуг
Суб’єкти господарювання - доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;
- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
- отримання адміністративних послуг в одному приміщенні;
- мінімізація часу на очікування в черзі;
- мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату з отримання адміністративної послуги;
- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
- отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими актами
Населення - доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);
- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;
- мінімізація часу на очікування в черзі;
- мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
- отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими
 
  Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.
7. Визначення строку дії регуляторного акта.
  Пропонується встановити необмежений термін дії розпорядження – до внесення можливих змін у перелік адміністративних послуг, обумовлених змінами у чинному законодавстві, а також за інших обставин, що зумовлюють необхідність відміни або перегляду даного розпорядження.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
 
  Показниками результативності даного регуляторного акта є:
- кількість адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг;
- кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг;
- кількість адміністративних послуг, наданих через центри надання адміністративних послуг;
- скорочення терміну отримання послуг громадянами та суб’єктами господарської діяльності, що звертатимуться до центру;
- покращення якості обслуговування споживачів адміністративних послуг;
- витрати часу на отримання адміністративних послуг;
- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
- фінансові витрати на отримання адміністративних послуг.
- рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.
  Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Білозерський  район).
  Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.
  Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.
  Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.
 
9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
 
  Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних та даних, отриманих шляхом опитування та моніторингу, які включають в себе:
- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації;
- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг до центру;
- витрати часу на отримання адміністративних послуг;
- відповідність термінів надання адміністративних послуг визначених у технологічних, інформаційних картках адміністративних послуг.
  Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом обробки результатів.
  Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набуття чинності регуляторного акту, за результатами дії якого можна зробити порівняльний аналіз.
  Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.
  За результатами проведення відстеження ефективності регуляторного акта, розробником готується звіт про результативність його дії та оприлюднюється на офіційному сайті районною державної адміністрації та/або в засобах масової інформації.
  Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови районної державної адміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в засобах масової інформації. Крім того, суб’єкти господарювання мають вільний доступ до нормативно-правової бази Білозерської районною державної адміністрації, акти якої розміщуються на офіційному веб-сайті http://bilozerka-rda.ks.ua.
  Аналіз регуляторного акту підготовлений відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Білозерської районної державної адміністрації.
 
 
Головний спеціаліст відділу економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури
районної державної адміністрації                                   О.Б.Соловей