ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ РДА

ОГОЛОШЕННЯ
22 лютого 2018 року о 10-00 за адресою: смт Білозерка, вул.Свободи, 87, зал засідань відбудеться публічний звіт голови Білозерської районної державної адміністрації Віктора Романова.
Під час заходу буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їх результати, використані кошти районного бюджету та інші питання щодо діяльності Білозерської райдержадміністрації у 2017 році.
Регламент заходу:
10:00 – 10:30 – презентація публічного звіту.
10:30 – 11:00  – запитання та відповіді.
Запрошуємо на захід представників громадських рад при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей і засобів масової інформації.
Контактна особа з питань проведення заходу: завідувач сектору з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації Андрій Анатолійович Незбай (тел.33-6-18, email: polit@bilozerka-rda.gov.ua).

Публічний звіт
голови районної державної адміністрації В.М. Романова про   роботу Білозерського  району у 2017 році

У відповідності до ст. 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Національного агентства  України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» районною державною адміністрацією підготовлено звіт про свою діяльність за попередній рік.
Здійснюючи свої повноваження районна державна адміністрація, її управління, відділи і сектори разом з органами місцевого самоврядування, установами і організаціями району впродовж 2017 року спрямовували свою діяльність на виконання положень Конституції та законів України, забезпечення реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних розпорядчих документів.

Управлінська діяльність районної державної адміністрації має налагоджену системну роботу, яка  здійснювалася за річним, квартальними та місячними планами роботи.
Найбільш актуальні питання усіх сфер життєдіяльності району розглядалися на засіданнях колегії районної державної адміністрації. У звітному періоді проведено 12 засідань колегії районної державної адміністрації, на яких було розглянуто 41 питання. За результатами розгляду видано відповідні розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації. З метою реалізації в районі державної політики в різних галузях, власних та делегованих повноважень протягом минулого року підготовлено та видано 798 розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності та 50 доручень.
Однією з форм оперативного розгляду та вирішення питань, що стоять перед районною державною адміністрацією, залишається проведення апаратних нарад та розширених нарад з сільськими головами за участю заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівників підприємств, установ, організацій, служб життєзабезпечення району. Протягом звітного періоду головою районної державної адміністрації проведено 18 апаратних нарад та 8 розширених нарад, на яких розглядалися питання щодо розподілу вільних залишків районного бюджету та залишків освітньої та медичної субвенцій; надання населенню району субсидій; консолідації земель; відновлення зрошення на території району; формування місцевих бюджетів; проведення призовної кампанії; організації перевезень пільгової категорії громадян тощо.
Протягом року  районній державній адміністрації до виконання надійшло 126 Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 338 розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації та 2479 листів різних рівнів. З січня 2017 року районна державна адміністрація розпочала отримувати та відправляти документи  через систему електронного документообігу «АСКОД».  У лютому працівники апарату  районної державної адміністрації та її структурних підрозділів пройшли навчання в обласній державній адміністрації з використання системи електронного документообігу. Вирішуються питання щодо технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації для запровадження заходів III черги масштабування системи «Єдиний інформаційний простір Херсонської області».
Дотримання виконавської дисципліни, організація виконання документів та здійснення контролю за ними є одним із завдань районної державної адміністрації, носить системний і цілеспрямований характер. За звітний період районною державною адміністрацією проконтрольовано 2574 документа. Завдяки посиленню персональної відповідальності працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації за стан справ на очолювальних ділянках роботи, постійному вдосконаленню контрольних функцій закріплено позитивні тенденції у зміцненні виконавської дисципліни. За результатами оцінювання  відділом контролю апарату обласної державної адміністрації контрольної діяльності за підсумками року  роботу районної державної адміністрації визнано ефективною.
Для створення в районі умов всебічного розвитку громадського суспільства, посилення соціального партнерства, відкритості та прозорості управлінського процесу при районній державній адміністрації діє громадська рада. За рік було проведено 6 її засідань, на яких розглянуто 26 питань.
Проводилися консультації з громадськістю відповідно до орієнтовного плану, затвердженого головою районної державної адміністрації. Організовано проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо соціально-економічних реформ в Україні та соціальних ініціатив Президента України. Всього за рік проведено 14 єдиних днів інформування населення.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» в районній державній адміністрації проводилася робота з персоналом і була  спрямована на реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
До складу структури районної державної адміністрації у звітному році входило 7 структурних підрозділів апарату і 8 самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації (3 управління, 3 відділи, 1 сектор та 1 служба).
У 2017 році відокремлено бухгалтерський облік самостійних малочисельних структурних підрозділів районної державної адміністрації від бухгалтерського обліку апарату районної державної адміністрації (архівний сектор, відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та надзвичайних ситуацій, сектор надання адміністративних послуг, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури). На кінець звітного періоду архівний сектор та відділ  економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації набули статусу юридичних осіб публічного права.
Забезпечено дотримання вимог діючого законодавства щодо вступу на державну службу та її проходження.
У звітному році на посади державних службовців призначено 6 осіб, з них 3 за конкурсним відбором та 3 – за переведенням.
З метою реалізації норм Закону України “Про державну службу” в частині підвищення ефективності і компетентності державних службовців місцевих державних адміністрацій підвищили кваліфікацію на базі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 20 державних службовців та 5 державних службовців підвищили кваліфікацію в регіональних інститутах м.Києва та м.Одеса.
У червні 2017 року 25 державних службовців районної державної адміністрації пройшли підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції.

На постійному контролі в районній державній адміністрації робота із зверненнями громадян. Упродовж звітного року проводилися відповідні заходи стосовно докорінного поліпшення роботи із зверненнями громадян, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушувалися громадянами району. Всього до районної державної адміністрації надійшло 570 звернень. Завдяки вжитим заходам вдалося зменшити на 80, або 12,3%, ніж у 2016 році, їх кількість.
Підсумки звітного періоду свідчать і про зменшення письмових звернень на 73, або у 1,1 рази порівняно з 2016 роком.
Кількість звернень, що надійшли на особистому прийомі громадян (у тому числі виїзному) голови районної державної адміністрації та його заступників, становить 18, що на 7, або 28%, менше минулорічного показника.
У зверненнях громадян, що надійшли до районної державної адміністрації, порушено 574 питання, що на 92, або 13,8%, менше, ніж у 2016 році. Найбільш проблемними питаннями, з якими звернулися громадяни району, були питання соціального захисту населення – 394, аграрної політики і земельних відносин – 43, комунального господарства – 23, транспорту і зв’язку  – 18.
Із загальної кількості звернень, що надійшли на адресу районної державної адміністрації, вирішено позитивно 339 звернень, що на 11, або у 1,03 рази більше, ніж у 2016 році. Так, за сприяння районної державної адміністрації через районну програму соціальної допомоги «Турбота» отримали матеріальну допомогу 329 громадян на загальну суму 367,0 тис. грн., зокрема, сім’ї військовослужбовців та на лікування.
За 2017 рік кількість звернень від мешканців нашого району, які зверталися на урядову телефонну «гарячу лінію» Урядового контактного центру, становить 983, що на 1562, або у 2,5 рази менше у порівнянні з минулим роком.
У районі працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. За звітний період проведено 12 засідань, на яких порушувалися питання щодо неможливості під’їзду та підвезення техніки для обробітку земельної ділянки, зданої в оренду; надання допомоги у продажу будинку; правомірності відмови при нарахуванні субсидії; нарахування неправомірної заборгованості за електроенергію; права на пільговий проїзд, як пенсіонера на пільгових умовах; невиконання рішень суду про виплату додаткових коштів до пенсії, порушень  торгівлі  в магазинах.
У районній газеті «Придніпровська зірка», на офіційному веб-сайті Білозерської районної державної адміністрації та інформаційному стенді районної державної адміністрації систематично висвітлюються матеріали стосовно роботи із зверненнями громадян у районній державній адміністрації, надаються оголошення щодо особистого прийому громадян.

Велика увага протягом 2017 року приділялася військово-мобілізаційній роботі. До районної газети «Придніпровська зірка» підготовлено та відправлено 15 інформаційних матеріалів з питань оборонної, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами. На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та офіційній сторінці «facebook» розміщено 54 матеріали відповідного змісту.
Проводилась активна робота щодо надання шефської допомоги військовій частині А1604, Білозерському районному військовому комісаріату та іншим військовим формуванням. У 2017 році було надано шефської допомоги на загальну суму 568,2 тис. грн.
Завдяки злагодженій співпраці та постійній роботі районної державної адміністрації з Білозерським районним військовим комісаріатом, Білозерським відділенням поліції ХВП ГУНП в Херсонській області та органами місцевого самоврядування протягом 2017 року забезпечено виконання планових завдань з призову на строкову військову службу. За підсумками року на 100% забезпечено виконання планового завдання чергових призовів на строкову військову службу. На 94% виконано  план по відбору кандидатів на військову службу за контрактом.
Надавалась допомога районному військовому комісаріату у проведенні приписки юнаків до призовної дільниці, проведенні навчальних зборів підрозділів територіальної оборони, здійснення заходів військово-патріотичного виховання молоді.
Районною державною адміністрацією у звітному періоді проводилася широка інформаційна кампанія щодо реалізації в районі Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». У  2017 році створено дві об’єднані територіальні громади: Білозерська та Станіславська. Протягом жовтня проведена відповідна робота з підготовки і проведення голосування на перших виборах голів, депутатських корпусів, передачі відповідним дільничним виборчим комісіям іменних запрошень, попередніх та уточнених списків виборців.

Виконання програми економічного, 
соціального та культурного розвитку

Протягом звітного періоду здійснювався контроль за ходом виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку, щомісяця проводився аналіз стану її виконання по ключових показниках в економічній та соціальній сферах на основі статистичних даних Державної служби статистики України та аналітичних інформацій структурних підрозділів районної державної адміністрації за галузевою спрямованістю. Питання про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Білозерського району щокварталу розглядалося на засіданнях колегії районної державної адміністрації, приймалися відповідні рішення та видавалися розпорядження.
Об’єднаними зусиллями всіх гілок влади  забезпечувалося виконання заходів та завдань, визначених програмою соціального, економічного та культурного розвитку району, формування сприятливого інвестиційного клімату, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
Завдяки цьому в цілому нам вдалося завершити 2017 рік позитивно. Про це говорять і основні показники соціально-економічного розвитку району, і ті справи, які нам вдалося зробити минулого року, і ті, які ми змогли закласти  в фундамент розвитку нашого району на наступні роки.

Аграрний сектор економіки району – це комплекс, який забезпечує продовольчу безпеку району.
У сфері агропромислового комплексу основна робота спрямовувалась на забезпечення виконання завдань по розвитку сільськогосподарського виробництва.
Управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації разом з керівниками господарств було організовано роботу по посіву сільськогосподарських культур, збільшенню посівів посухостійких культур та розширення посівів кукурудзи на зрошуваних землях, зокрема на крапельному зрошенні, розроблена структура посівних площ по вирощуванню основних сільськогосподарських культур.
Зведеним планом розвитку агропромислового комплексу району на 2017 рік було передбачено забезпечити виробництво валової сільськогосподарської продукції в обсязі 1250,4 млн. грн., у тому числі рослинництва – 560,1 млн. грн., тваринництва – 690,3 млн. грн.
Фактично в минулому році вироблено валової сільськогосподарської продукції на 1128,3 млн. грн., або 90,2 %, в тому числі в рослинництві –  616,3 млн. грн., або 110,0 %, тваринництві – 511,8 млн. грн., або 74,1%.
У господарствах усіх форм власності посіяно 7987 га ранніх зернових культур, або 100,6 % до плану. Крім того, посіяно 180 га гірчиці, або 100%, 100 га льону олійного, або 100,0 % , 937 га цукрового буряку, або 103,3 %, овочів –  2300 га, або 100,0%, соняшнику  – 19600 га.
Зібрано зернових та зернобобових культур 161,3 тис. тонн, або 100,1%, соняшнику – 30,5 тис. тон, або 144,5 %, картоплі – 22,4 тис. тонн, або 100 %, овочів  –  81,7 тис. тонн, або 106,7 %. Зібрано плодів 20,0 тис. тонн, або 100 %, винограду  – 10,7 тис. тонн, або 152,8%.
Сформовано регіональні ресурси продовольчого зерна для забезпечення населення району хлібом, крупами в обсязі 9400 тонн.
Під урожай 2018 року організовано проведення посіву озимих культур, при запланованому 39,6 тис. га посіяно 35,3 тис. га, або 89,1 %.
В тваринництві  станом на 01 січня 2018 року вироблено:
– молока – 18,1 тис. тонн, або 100,2%;
– яєць – 855,6 млн. шт., або 85,6  %;
-м’яса в забійній вазі – 4,4 тис. тонн, або 100,1%.
При цьому слід зазначити, що у порівнянні з 2016 роком дещо відбувся спад виробництва валової продукції в тваринництві, що було зумовлено зменшенням поголів’я курей-несучок у птахогосподарстві Агрохолдінг «Авангард»  (с. Східне), відповідно зменшенням виробництва яєць.
Зменшення виробництва молока було пов’язано із зменшенням поголів’я корів. Серед сільськогосподарських підприємств району ПОК «Зоря» є основним виробником молока. З початку 2017 року в господарстві спостерігається зменшення корів на 30 голів, що було пов’язане зі зменшенням виробництва кормів для тварин через неможливість використання зрошувальної мережі,  яка вийшла з ладу.
Крім того, зменшення поголів’я корів спостерігалося і в господарствах населення. Це пов’язано з невідповідністю ціни на корми та ціни здачі молока.
Також спостерігається і зменшення реалізації на забій свинини  в господарствах населення. Основна причина –  накладання карантину у зв’язку з африканською чумою свиней (АЧС),  що на  деякий час призупинило забій свиней.
Не зважаючи на складний фінансовий рік, відновилася матеріально-технічна база господарств. У 2017 році підприємствами агропромислового комплексу придбано 61 одиницю сільськогосподарської техніки, із них 9 зернозбиральних комбайнів, 38 тракторів різних модифікацій, на загальну суму  31,9 млн. грн.
Відповідно до підписаного меморандуму від 01 грудня 2014 року між Херсонською обласною державною адміністрацією та Міжнародною громадською організацією «Прімавера» було продовжено співпрацю в сфері відновлення та реконструкції зрошення в районі. Протягом 2017 року районною державною адміністрацією проведено 2 наради з даного питання. Крім того,  у квітні звітного року проведено «День поля» ТОВ «Агро-Діло» на території Киселівської сільської ради, де було відкрито першу чергу масштабного іригаційного комплексу площею 1000 гектарів. У даному заході взяв участь Ян Кіс Ван Дер Вайлд, керівний директор напряму Коммодіті ED&F Man (Лондон).
У 2017 році продовжено  впровадження пілотного проекту з відновлення зрошення на територіях Киселівської, Благодатнівської  та Миролюбівської  сільських рад на площі 1550 га. Загальна вартість проекту становить 8 млн. 900 тис. євро.
З метою стабілізації цінової ситуації, недопущення підняття цін на сільськогосподарську продукцію, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, приватні підприємці району приймали активну участь у ярмаркових заходах, які проходили в м. Херсон та смт Білозерка.
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств району за січень-листопад 2017 року складає 213180,1 тис. грн., що в порівнянні з 2016 роком більше на 98928,0 тис. грн. та становить 186,6% до минулорічного показника. Питома вага району в загальному обсязі реалізації промислової продукції області складала 0,9%.
Протягом року проводилися заходи, спрямовані на раціональне використання земель, підвищення продуктивності та охорони сільськогосподарських угідь, які є складовою частиною діяльності,  забезпечення екологічної рівноваги та соціальної стабільності.
Управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації прийнято за 2017 рік на розгляд постійної комісії з розгляду та врегулювання земельних відносин 395 заяв. Проведено 16 засідань комісії, за результатами яких видано 351 розпорядження голови районної державної адміністрації щодо земельних ділянок, а також заключено та зареєстровано 7 договорів оренди земельних ділянок загальною площею 70,8 га та нараховано 63711 грн. орендної плати. Поновлено 2 договори оренди, складено 5 угод на зменшення орендної площі, 2 угоди на внесення змін до договорів оренди. Договори та поновлення договорів відповідають вимогам Податкового кодексу.
Відділом Держгеокадастру у Білозерському районі проводилася робота з виявлення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для подальшого проведення аналізу їх попиту та можливості включення таких земельних ділянок до Переліків земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які можуть бути виставлені на земельні торги у формі аукціону. У результаті проведеної роботи протягом року на земельних торгах у формі аукціону було продано право оренди на три земельні ділянки загальною площею 105,3915 га. За результатами торгів загальна річна орендна плата становить 14,2 тис. грн.
На даний час згідно наказів Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області по району визначено 15 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 274,1395 га, права на які виставляються на земельні торги у формі аукціону.
З них виставлено на земельні торги окремими лотами права оренди на 2 земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для сінокосіння та випасання худоби загальною площею 125,6 га.
У минулому році на території району продано 4 земельні ділянки загальною площею 0,8666 га, з них 3 ділянки комунальної власності загальною площею 0,6265 га та 1 ділянка державної власності площею 0,2401 га. Загальна сума від продажу склала 667,728 тис. грн.
Протягом року по району за кошти державного бюджету та кошти інших джерел проведено нормативну грошову оцінку:
– земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на площу 132,2361 га,
– земель сільськогосподарського призначення на площу 2010,475 га.
За рік по району зареєстровано 6 договорів оренди землі сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 181,3353 га з річною орендною платою у розмірі 8-12% від нормативної грошової оцінки землі. Поновлено 11 договорів оренди землі сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 292,3314 га, з річною орендною платою у розмірі 4-12% від нормативної грошової оцінки землі. Зареєстровано 34 договори оренди землі несільськогосподарського призначення загальною площею   4,8636 га та 2 додаткові угоди про внесення змін до існуючих договорів оренди загальною площею 0,017 га.
З метою мобілізації додаткових надходжень до дохідної частини районного бюджету відділом Держгеокадастру у районі за сприяння сільських, селищної рад району проведена інвентаризація земельних ділянок різних форм власності, які використовуються без правовстановлюючих документів. Зведена інформація направлена до Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області для вжиття відповідних заходів згідно компетенції.

На сьогодні важливим напрямком розвитку району є підвищення його інвестиційної привабливості та здійснення зовнішноекономічної діяльності.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, за січень-вересень 2017 рік становив 6507,2 тис. дол. США (3,0% до загального обсягу по області). Загальний обсяг іноземного капіталу в економіці району протягом січня-вересня у порівнянні з минулим роком збільшився на 79,3 тис. дол.
У розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування станом на 01 жовтня 2017 року вкладено 80,657 млн. грн. капітальних інвестицій, що складає 2,2% до загальнообласного показника,  у розрахунку на одну особу становить 1214,7 грн.
Обсяг капітальних інвестицій збільшився на 76,5%, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року (45,691 млн. грн.).
У червні 2017 року відбулося урочисте відкриття фотогальванічної електростанції «Білозерка» встановленою потужністю 11 МВт в смт Білозерка. Електростанція займає площу 19,9 га і щорічно генеруватиме близько 14,116 млн. кВт-год електроенергії, зменшуючи майже на 13,9 тис. тонн за рік  кількість викидів СО2 в атмосферу. Будівництво сонячної електростанції велось дуже оперативно та тривало лише 2 місяці.
На завершальній стадії організаційна робота з будівництва вітрової електростанції в с. Олександрівка. З серпня цього року планується розпочати будівництво.
Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від  07 червня 2017 року № 439-р та від 12 липня 2017 року №461-р до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році включено 5 проектів, а саме:
капітальний ремонт ясла-садка с.Томина Балка  – 161,55 тис. грн.;
реконструкція дитячого садка в с.Музиківка – 2000,0 тис. грн.;
будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям по вул. Свободи, 4, с. Станіслав Білозерського району – 897,841 тис. грн.;
будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям по вул. Соборній в с. Дар’ївка Білозерського району – 1346,108 тис. грн.;
будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям по вул. Покровській в с. Чорнобаївка Білозерського району – 1172,563 тис. грн.
Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями Білозерського району за січень-лютий 2017 року становив 360,8 тис. дол. США (1,2% до загального обсягу по області) і збільшився у порівнянні з 2016 роком на 99,8%.
Обсяг імпорту товарів підприємствами та організаціями району за січень-вересень 2017 року склав 2532,8 тис. дол. США (5,3% до загального обсягу по області), що менше порівняно з минулим роком на 8,3%.

Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного виконання бюджету району. 
Дохідна частина бюджету району за 2017 рік по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених місцевими радами планових показниках у сумі 121197,5 тис. грн. фактично виконана на 134280,9 тис. грн., що становить 110,8%, перевиконання склало  13083,4 тис. грн.
Аналізуючи виконання дохідної частини бюджету району у розрізі податків, прослідковується, що з 25 дохідних джерел, які надходять до місцевого бюджету, планові показники виконано по всім.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина бюджету району по власних і закріплених доходах загального фонду збільшилася на 35267,9 тис. грн., або на 35,6%, зокрема, за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 18736,6 тис. грн., земельного податку – 3258,2 тис. грн., єдиного податку–6873,5 тис. грн.
Станом на 31 грудня  2017 року стовідсоткове виконання планових завдань дохідної частини бюджету району по власних і закріплених доходах забезпечено всіма місцевими бюджетами.
Районний бюджет за січень-грудень  2017 року виконаний на 103,8%, при плані 68619,24 тис. грн., фактичне виконання склало 71213,249 тис. грн., перевиконано на 2594,009 тис. грн.
Аналізуючи виконання дохідної частини районного бюджету у розрізі податків і зборів,  прослідковується, що з 7 дохідних  джерел, які надходять до місцевого бюджету, планові показники виконано по 6-ти  джерелах.
Станом на 31 грудня  2017 року з державного бюджету отримано стовідсотково базової дотації у сумі 18769,9 тис. грн. та стабілізаційної дотації в сумі 2262,3 тис. грн., отримано додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 28054,1 тис. грн.
Також районом отримано з державного бюджету стовідсотково освітньої субвенції у сумі 75450,4 тис. грн., медичної субвенції у сумі 49640,3 тис. грн. Крім того, одержано стовідсотково субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 175,002 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 1109,406 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 428,4 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1312,8 тис. грн.
На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, отримано 209797,65 тис. грн., що складає 98,27% до звітного періоду.
Одержано з обласного бюджету іншу  субвенцію:
– для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у сумі 72,753 тис. грн., що складає 85,4% до звітного періоду;
– на вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку регіонів області у сумі 1466,6 тис. грн., що складає 100% до звітного періоду.
Одержано інші субвенції, що передаються з бюджетів нижчого рівня у сумі 2202,7 тис. грн.
Видатків по району всього проведено у сумі 552267,4 тис. грн., при уточнених планових призначеннях на відповідний період  у сумі  565867,4 тис. грн., що становить  97,6 % , у тому числі :
апарат управління –  23447,3 тис. грн., що становить  4,2  % до загальної суми видатків;
освіта – 170278,6 тис. грн., або 30,8 %;
охорона здоров’я – 55571,1  тис. грн., або 10,1  %;
соціальний захист населення –  217285,7 тис. грн., або 39,3 %;
культура – 17500,7  тис. грн., або 3,2 % ;
інші – 68184,0 тис. грн., або  12,4 %.
Із загальної суми видатків направлено на:
заробітну плату з нарахуваннями 189035,7 тис. грн., або 34,2 % від загальної суми видатків;
медикаменти та продукти харчування – 5808,4 тис. грн., або 1,1 %;
енергоносії – 14938,1  тис. грн., або 2,7 %;
трансферти населенню – 213825,1 тис. грн., або 38,7 % .
За звітний період з районного бюджету надано іншої субвенції по загальному фонду у сумі  44292,8 тис. грн.
На виконання районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» по спеціальному фонду районного бюджету надано пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам у сумі 740,0 тис. грн. за рахунок повернення коштів від надання в минулі роки кредитів сільським забудовникам та із загального фонду у сумі 426,0 тис. грн.
З резервного фонду районного бюджету використано кошти у сумі 76,7 тис. грн., у тому числі:
– для оплати робіт з ліквідації надзвичайної ситуації по очистці від снігу доріг загального користування у сумі 19,2 тис. грн.;
– на придбання пально-мастильних матеріалів для здійснення заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми свиней на території району у сумі 19,9 тис. грн.;
– для оплати заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з лісовими пожежами на територіях ДП ”Херсонське лісомисливське господарство” у сумі 21,0 тис. грн.
– на придбання дизельного пального з метою забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами району у сумі 16,6 тис. грн.

У минулому році покращився стан споживчого ринку району. У сьогоднішніх ринкових умовах галузь торгівлі є однією з найрозвинутіших та активно діючих галузей економіки району. Діяльність суб’єктів господарювання у сфері торгівлі була спрямована на забезпечення населення району необхідними товарами.
Попит населення району в товарах народного споживання задовольняють 434 об’єкта торгівлі, що належать юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, кількість яких є більшою на 6,1% показників минулого року (409). Кількість закладів громадського харчування становить 62 об’єкта, що на 1,6% менше відповідного періоду 2016 року (63). Об’єктів побутового обслуговування населення налічується 76, що на 5,5% більше рівня минулого року (72).
На території району офіційно зареєстровано ринки та торгівельні майданчики, а саме:
– торгівельний майданчик, с. Чорнобаївка, загальною площею 2445 м2;
– ярмарково-виставковий торгівельний майданчик, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (М-14), 196 км, с.Чорнобаївка, площею 1420 м2;
– критий торгівельний павільйон, смт Білозерка, ФОП Колісніченко, площею 317 м2;
– ринок та торгівельна площадка, смт Білозерка, площею 232 м2;
– майновий комплекс ринка, павільйон, смт Білозерка, площею 130 м2;
– ринкове містечко, с.Дар’ївка, площею 990 м2.
Обсяг реалізованих послуг за січень-вересень 2017 року склав 12552,7 тис. грн., що на 31,5% більше показника минулого року і на одну особу становить 190,2 грн.

На особливому контролі районної державної адміністрації знаходилося питання надання адміністративних послуг.
Відповідно до пункту 1 статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення законності, відкритості та зрозумілості дій влади у сфері надання адміністративних послуг утворено Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації (Далі — ЦНАП). Сектор з надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та надання адміністративних послуг Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечує діяльність Центру як постійно діючого робочого органу.
Протягом 2017 року Центр надання адміністративних послуг працював над впровадженням нових адміністративних послуг, вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства, спрощенням, оперативністю та покращенням умов їх отримання.
З метою забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщена інформація про діяльність Центру, графік роботи, контактні телефони, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, зразки заяв.
Через ЦНАП у 2017 році надавалося 62 адміністративні послуги.
У 2017 році адміністраторами оброблено 10378 справ, що на 1973 справи більше ніж у 2016 році.
Кількість наданих адміністративних послуг у 2017 році збільшилась на 1107 у порівнянні з 2016 роком (8083) та становила 9190.
Одним із важливих напрямків діяльності Центру надання адміністративних послуг є створення зручних та доступних умов спілкування громадян з владою. Центр забезпечено комп’ютерною технікою, інформаційними стендами, на яких розміщені інформаційні та технологічні картки, зразки заповнення заяв та корисна інформація для відвідувачів.
Протягом звітного року були проведені наради з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою удосконалення роботи органу та адміністраторів.
Важливим показником роботи є відсутність скарг від громадян щодо отримання послуг та роботи адміністраторів. Черги у Центрі відсутні завдяки швидкій та злагодженій роботі адміністраторів.
Проводились заходи щодо впровадження Регіонального веб-порталу у Білозерському районі. Працівники Центру пройшли навчання та отримали іменні ліцензії користувачів програмного забезпечення “АСКОД”.
Державним реєстратором речових прав на нерухоме майно відділу економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури  та надання адміністративних послуг районної державної адміністрації протягом 2017 року забезпечено надання послуг у строки, передбачені законодавством України. За зверненнями громадян та суб’єктів господарювання надано 2295 консультацій з питань реєстрації нерухомого майна, зареєстровано 2295 заяв та прийнято по них рішення. Прийнято на зберігання 2782 реєстраційні справи з реєстрації нерухомості та 1532 реєстраційних справ з реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців. За 2017 рік  до районного бюджету перераховано 235,380 тис. грн. за надання адміністративних послуг державними реєстраторами та адміністраторами Центру, надали платних послуг в бюджет Білозерської селищної ради на суму 896,618 тис. грн.

Одним із пріоритетних завдань в умовах сьогодення є забезпечення індивідуального підходу до кожної людини, надання оперативної та якісної допомоги у працевлаштуванні.
Протягом 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 2194 особи в пошуку роботи, із них 1392 осіб в статусі безробітного.
Потреба підприємств  в працівниках для заміщення вільних робочих місць протягом 2017 року становила 1153 вакантних посад.
Існує дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.
З метою ліквідації дисбалансу проводилася робота з професійної орієнтації. За 2017 рік профорієнтаційними послугами охоплено 4638 чол. Надано 6615 профінформаційних послуг,  3988 профконсультаційних послуг та 44 послуги з профвідбору.
За направленням центру зайнятості навчалося 225 осіб, з них після закінчення навчання працевлаштовано 193 особи.
В центрі зайнятості проводиться робота по залученню незайнятого населення до самозайнятості.  З бажаючими стати приватними підприємцями проводяться індивідуальні діагностичні консультації на виявлення  особистісних схильностей до відповідного виду діяльності, пропонується участь в онлайн-курсах «Prometheus». Протягом  2017 року  2 особи отримали допомогу по безробіттю одноразово для відкриття власної справи.
За 2017 рік працевлаштовано 1181 особу,  з числа перебуваючих на обліку.
Проводиться інформаційно-консультаційна робота серед роботодавців щодо працевлаштування безробітних, на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За звітний період 11 осіб соціально вразливих категорій населення працевлаштовано на  новостворене робоче місце з наданням компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Дієвою формою матеріальної підтримки безробітних є організація оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру, які забезпечують тимчасову зайнятість. У звітному періоді 324 осіб працювали на таких роботах.
Протягом 2017 року фахівцями  районного центру зайнятості було проведено 71 профорієнтаційний захід для Білозерської ЗОШ №3, Велетенської ЗОШ, Станіславської ЗОШ, Широкобалківської ЗОШ, Музиківської ЗОШ та ін. В них прийняло участь 2095 учнів. Під час семінарів та профорієнтаційних уроків приверталася увага школярів  до профорієнтації як процесу, що сприяє кращому розумінню та пізнанню світу професій, дає змогу вибрати спеціальність, освіту та навчальний заклад, скласти реалістичний план кар’єри.

Забезпечувалась цілеспрямована робота на підтримку житлово-комунального господарства району.
В житлово-комунальному комплексі за 2017 рік підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 9054,0 тис. грн., що складає 0,9% загальнообласного обсягу. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року (10735,0 тис. грн.) обсяг виконаних будівельних робіт зменшився   на  15,7%.
За 9 місяців 2017 року у районі прийнято в експлуатацію 2162 м2 загальної площі житла, або 5,8 % загальнообласного обсягу. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року (2873 м2) обсяг введеного в експлуатацію загальної площі житла  зменшився   на 24,7%.
У 2017 році для функціонування комунальних господарств з місцевих бюджетів виділено кошти у сумі 1460,5 тис. грн., за рахунок яких проведено: реконструкцію та капітальний ремонт двох артсвердловин у с. Олександрівка; хлорування водопровідних мереж у населених пунктах; придбано обладнання та матеріали для ремонту мереж, установку для очищення питної води в с. Посад-Покровське; придбано та встановлено частотний перетворювач в с. Токарівка;  надано фінансову підтримку комунальним підприємствам (оплата електроенергії та погашення заборгованості з заробітної плати).
За рахунок коштів з державного бюджету в 2017 році  виконано: капітальний ремонт мережі водопостачання  в с. Олександрівка (880,00 тис. грн.), в с. Дніпровське (281,8 тис. грн.), в с. Янтарне (220,0 тис.грн.); облаштування водозабірного вузла на свердловині №1-491 в с. Микільське (117,6 тис. грн.); капітальний ремонт водозабірного вузла на свердловині №1-292 в с. Дар’ївка (299,5 тис. грн.).
На сьогодні в районі розроблено 4 проекти на будівництво полігонів ТПВ (Станіславська, Дніпровська, Посад-Покровська та   Токарівська сільські ради), Чорнобаївською сільською радою розроблено проект  для будівництва станції сортування твердих побутових відходів. Оформлено 5 паспортів місць видалення відходів.
Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації надано пропозиції про можливість розміщення сміттєпереробного заводу на території району.
У 2017 році виконано поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220225 – межа Миколаївської області – Станіслав – Білозерка на ділянці км 33+600 – км 39+600 (протяжністю 6 км). Вартість послуг з поточного ремонту склала 31 млн. грн. (держбюджет), співфінансування з районного бюджету – 3,072 млн. грн.
Виготовлена проектно-кошторисна документація на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення:
О220225 – межа Миколаївської області – Станіслав – Білозерка на ділянці км 33+600 – км 28+600 (протяжністю 5 км) –  22 млн. 337 тис. грн.
О220215 Надеждівка – Розлив на ділянці км 0+000 – км 3+300 (протяжністю 3,3 км) та О220204 Таврійське – Миролюбівка – М-14 на ділянці км 26+900 – км 27+600 (протяжністю 2,7 км) – 31 млн. 278 тис. грн.
О220215 Надеждівка – Розлив (протяжністю 8 км) – 56 млн. 47 тис. грн.
За рахунок коштів з державного бюджету ДП «Служба автомобільних доріг у Херсонській області» виконано ямковий ремонт дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Білозерському районі на суму 2 млн. грн., із них:  Кізомис – Білозерка  (12 км), Олександрівка – Білозерка на ділянці дороги км 53+900 – км 33+600 (20 км), Правдине – Миролюбівка  (10 км),  Киселівка (4 км), Надеждівка – Розлив (4 км), Інгулець (5 км).
За рахунок коштів з місцевих бюджетів сільських рад відремонтовано 40 тис. кв. м доріг комунальної власності на суму 4,3 млн. грн.
Виконано поточний ремонт автомобільної дороги Надеждівка – Розлив протяжністю 8 км на суму 620,0 тис. грн. (за рахунок коштів з державного бюджету – 221,0 тис. грн., районного бюджету – 199,0 тис. грн., Білозерської ОТГ – 200,0 тис. грн.)
Агрофірмою радгосп «Білозерський» за власні кошти проведено ямковий ремонт автомобільної дороги О220201 Білозерка – Дніпровське протяжністю 7 км.
За рахунок субвенції з державного бюджету виконано наступні роботи:
– будівництво вуличного освітлення в селищі Велетенське та в селі Кізомис Білозерського району Херсонської області – 550,0 тис. грн.;
– будівництво електропостачання вуличного освітлення села Олександрівка Олександрівської  сільської ради Білозерського району Херсонської області – 190,0 тис. грн.;
– капітальний ремонт електрозабезпечення вуличного освітлення в с. Понятівка  та в с. Микільське Білозерського району Херсонської області – 341,780 тис. грн.
У 2017 році за рахунок коштів з державного бюджету виконано: капітальний ремонт харчоблоку, утеплення фасаду, улаштування відмостки та ремонт ґанку Дар’ївського дитсадка (загальна вартість робіт 1400,0 тис. грн.); капітальний ремонт фасаду Інгулецького дитсадка (1048,7 тис. грн.) та капітальний ремонт даху Радянського дитсадка (392,4 тис. грн.); завершено капітальний ремонт ясел-садка у с. Томина Балка (на суму 179,8 тис. грн.) та капітально відремонтовано покрівлю Федорівського будинку культури (749,9 тис. грн.).
У с. Дар’ївка за кошти з місцевого бюджету виконано ремонт багатоквартирних житлових будинків по вул. Соборній, а саме: капітальний ремонт покрівлі будинку №169 на суму 73,1 тис. грн.; ремонт освітлення будинку №155 на суму 95,3 тис. грн. Також за рахунок коштів з державного бюджету виконано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №175 на суму 162,6 тис. грн.

Серед пріоритетних завдань органів державної влади є вирішення питань соціального захисту.
У звітному періоді основним завданням діяльності районної державної адміністрації було  подальше забезпечення соціальних гарантій населення, зокрема щодо  зростання рівня оплати праці працюючих та ліквідації заборгованості із заробітної плати, підвищення якості надання соціальних послуг.
За статистичними даними на території району проживає 65842 особи. Протягом 2017 року рівень оплати праці збільшився на 50,6%, а з минулим роком на 56,9%.
Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на 1 штатного працівника по Білозерському району складає:
– на 01 січня 2017 року – 3453,92 грн.
– на 01 жовтня 2017 року – 5202 грн.
Станом на 01 грудня 2017 року зарплатних боргів на підприємствах району статистичного кола звітності не було.
Станом на 01 січня 2018 року виникла заборгованість із виплати заробітної плати у ПРАТ “ТММ – ЕНЕРГОБУД” (с. Музиківка) у сумі 37,0 тис. грн. Господарським судом Херсонської області 07 липня 2017 року порушено справу про банкрутство підприємства. Із жовтня 2017 року місце знаходження юридичної особи – м. Херсон.
У 2017 році відбулося 5 засідань робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. Заслухано 42 керівники суб’єктів господарювання, які у лютому – липні нарахували заробітну плату у розмірі менше мінімальної, визначеної чинним законодавством. Прийнято ряд рішень щодо підвищення рівня оплати праці.
Групою для здійснення перевірок у районі з легалізації оплати праці та зайнятості населення проведено 11 рейдів, під час яких здійснено 189 обстежень, в тому числі 163 – фізичних осіб-підприємців, 9 – юридичних осіб, 17  –  фізичних осіб. Моніторингом охоплені суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на території смт Білозерка, Чорнобаївської, Дар’ївської, Посад-Покровської, Кізомиської, Токарівської, Микільської, Садівської, Правдинської та Миролюбівської сільських рад. Без офіційного працевлаштування виявлено 8 працівників. Також встановлено, що 16 фізичних осіб здійснювали підприємницьку діяльність без проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, із них 2 особи використовували найману працю. Із роботодавцями проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності оформлення задіяних до господарської діяльності осіб, попереджено про фінансові санкції за порушення трудового законодавства. За підсумками року 1 фізична особа здійснила державну реєстрацію ФОП, легалізовано працю 102 найманих працівників.
У  2017 року за призначенням різних видів допомог та житлових субсидій звернулось 12783 сім’ї. Сума виплачених коштів склала   192820,50    тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року звернулося на 3560 сімей менше, сума виплачених коштів склала на  55522,7 тис. грн. більше.
У районі функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу та 4 прийомні сім’ї, де виховуються 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Сума нарахованої допомоги дітям-вихованцям склала 1018,00 тис. грн., що на 130,9 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Грошове забезпечення батькам-вихователям за надання соціальних послуг – 331,4 тис. грн., що на 41,7 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед жителів району щодо впровадження нової системи призначення субсидій та державних допомог з питань гендерної політики, насильства в сім’ї та торгівлі людьми.
Проводиться постійна робота з особами, що переселилися із зони АТО та АР Крим щодо встановлення статусу переселеної особи та призначення і  виплати державної адресної допомоги для відшкодування витрат на житлово -комунальні послуги.  У 2017  році на обліку в управлінні соціального захисту населення перебувало 463 переміщених особи, яким виплачено 1654,9 тис. грн., що на  317,4 тис. грн. більше ніж у 2016 році.
Головним державним соціальним інспектором протягом року здійснювався контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету та правильністю надання державної соціальної допомоги. З цією метою проводилися перевірки матеріально-побутових умов, фактичного місця проживання, доходів та майнового стану отримувачів різних видів допомог. Протягом року проведено 498 обстеженнь на території Станіславської, Надеждівської, Олександрівської сільської ради та Білозерської селищної ради.
Протягом року здійснено вибірково 462 перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан отримувачів допомог та субсидій.
В реєстрі пільговиків Білозерського району перебуває на обліку 14077  осіб, які мають статус пільговиків відповідно до 20 Законів України, в тому числі 515 учасників бойових дій та 4 інваліда війни із числа учасників в АТО (у 2016 – 446).
Протягом 2017 року проводилася робота по наповненню бази ЄДАРП та підтримання її в актуальному стані.
В районі надають  пільги:
21 підприємство на водопостачання,
4 підприємства  на вивезення побутових відходів,
2 підприємства  на водовідведення,
2 підприємства на електропостачання,
2 підприємства на забезпечення природним газом.
За січень-грудень 2017 року перевірено та  прийнято до відшкодування розрахунки підприємств за надані пільги на житлово-комунальні послуги на суму 9,7 млн. грн. (у 2016 році – 12 млн. грн.).
Призначено щорічну грошову допомогу на придбання твердого палива та скрапленого газу 442 пільговикам  на суму 699,4 тис. грн. (у 2016 році 607 пільговикам на суму 843,9 тис. грн. ).
Укладено договори на відшкодування витрат на пільгове перевезення окремих категорій громадян Білозерського району на автомобільному транспорті приміського сполучення з ПрАТ «Херсонське АТП – 16527» та ТОВ «Іксора» на загальну суму 1,353 млн. грн.
Укладено договір з філією «Херсонський обласний автомобільно-учбовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» про освітню послугу з навчання 1 учасника АТО на суму 4,8 тис. грн. та профінансовано в повному об’ємі.
Призначено щорічну грошову допомогу до 5 травня 1566 ветеранам війни на загальну суму 1,4 млн. грн.
Видано 120 посвідчень батьків багатодітних сімей та 250 посвідчень дитини багатодітної сім’ї.
Призначено щорічну компенсацію на оздоровлення 119 потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 11,590 тис. грн.
Забезпечено надання пільг на безплатне придбання ліків потерпілим внаслідок  аварії на ЧАЕС за рецептами лікарів на загальну суму 77 тис. грн., 5 особам забезпечено зубопротезування на загальну суму 10 тис. грн.
14 потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачено компенсацію за додаткову відпустку у 2017 році на суму 34,6 тис. грн.
Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 13 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії, на загальну суму 65 тис. грн.
Забезпечено санаторно-курортними путівками 5 учасників бойових дій, які перебували в зоні АТО.
У 2017 році селищною та сільськими радами надано матеріальну допомогу 130 учасникам АТО на суму 115 тис. грн. За рахунок коштів районної програми «Турбота» надано матеріальну допомогу 30 особам даної категорії на суму 34, тис. грн.
У 2017 році створено районну комісію з розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.
Спільно з Білозерським районним військовим комісаріатом, районним центром допомоги учасникам АТО, громадською організацією «Учасників АТО Білозерського району «Звитяга» організовано оздоровлення та відпочинок для 30 родин учасників АТО (всього 106 чоловік, з них – 36 – діти) в КП «База відпочинку «Арабатська стрілка».
Згідно  наказів Головного управління Держземагентства та Держгеокадастру у Херсонській області передано у власність учасників АТО та членам родин загиблих військовослужбовців 192  земельні ділянки загальною площею 235,5578 га. В межах населених пунктів учасники АТО отримали у власність 4 земельні ділянки загальною площею 0,6034 га для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд. Дві земельні ділянки загальною площею 0,213 га в межах населених пунктів передано у власність матерям загиблих військовослужбовців для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Не залишається поза увагою районної державної адміністрації і пенсійне забезпечення в районі. На обліку по Білозерського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області перебуває 16,4 тисяч пенсіонерів. Протягом 2017 року до відділу звернулося 15 166 громадян з питань отримання послуг, що на 69 % більше, ніж  у 2016 році. З  питань пенсійного забезпечення — 11 980 звернень, що складає 79 % від загальної кількості звернень, ( у 2016  році — 7816, ріст — 53,3 % ) з них щодо:
– призначення пенсій — 641 звернення (4,2 % від загальної кількості звернень);
– перерахунку пенсій — 1176 ( 7,8 % );
– отримання консультацій — 3549 ( 23,4 %);
– видачі довідок — 1435 ( 9,5 %);
– оформлення анкет та видання пенсійних посвідчень — 2369 ( 15,6 %);
– прийняття документів для оформлення поховання та недоотриманої пенсії – 1002 (6,6%);
– прийняття заяв від внутрішньопереміщених осіб на подовження виплат – 106 ( 0,7%);
– інших послуг з питань пенсійного забезпечення – 1808 ( 11,9 %).
За період 2017 року  випадків затримки  пенсійних  виплат не зафіксовано, заборгованість  по  виплатах відсутня.

В районі запроваджено та діє єдина система комп’ютерного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та які опинились в складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання. Забезпечено її ефективне функціонування.
Станом на 31 грудня 2017 року на обліку перебувало 192 дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування (44/148), 36 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 41 – усиновлена дитина.
За формами влаштування 127 дітей проживає в сім’ях опікунів, що становить 66,1% від загальної кількості (192), 50 дітей (26%) виховуються в прийомних сім’ях (15) та дитячих будинках сімейного типу (35). Всього до сімейних форм виховання влаштовано 177 дітей, тобто 92,2 %. 10 дітей перебувають в інтернатних закладах, 4 – в навчальних закладах (ПТУ, коледжі, ліцеї).
З початку 2017 року в районі посиротіло 37 дітей, з  метою захисту їх прав службою вжито заходів щодо влаштування дітей:
– під опіку -9,
– до прийомних сімей -3;
– до дитячих будинків сімейного типу-19;
– до державних закладів -5;
– тимчасово до центру соціально-психологічної реабілітації дітей -1.
Проаналізувавши кількість дітей, які взяті на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спостерігається тенденція щодо збільшення кількості дітей зазначеної категорії. Так, за 2017 рік взято на облік 37 дітей (2016 рік – 22 дітей), що на 40,5 % більше.
З метою профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності працівниками служби в населених пунктах району проведено 94 рейди «Діти вулиці».
З метою здійснення контролю за умовами проживання дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, усиновлені, влаштовані під опіку, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, вжиття заходів щодо захисту їх прав та інтересів, службою у справах дітей систематично проводились перевірки умов проживання дітей вказаних категорій. В ході виїздів протягом 2017 року обстежено умови проживання 60 дітей, які влаштовані під опіку, 27 дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей, 18 усиновлених дітей.
Відповідно до законодавства України держава забезпечує захист житлових і майнових прав дитини, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Питання захисту житлових прав дітей зазначеної категорії неодноразово піднімалось на засіданнях колегії районної державної адміністрації, семінарах для голів виконавчих комітетів селищної та сільських рад, координаційній раді у справах дітей. Службою вживаються заходи щодо захисту житлових і майнових прав дітей зазначеної категорії. З цією метою здійснюється облік нерухомого майна, яке належить дітям, або право користування яким мають діти зазначеної категорії, вживаються заходи щодо збереження зазначеного житла та майна, передачі його в оренду, закріплення права на користування житлом, постановки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років на квартирний облік для отримання соціального житла. Проаналізувавши стан забезпечення дітей житлом, з’ясовано, що:
– мають житло на праві власності – 9 дітей, 4,7 % від загальної кількості дітей зазначеної категорії;
– мають право на користування – 105 дітей, 54,7 %;
– не мають житла – 78 дітей, 40,6 % (із них 12 дітей поставлено на квартирний облік).
У 2017 році розпорядженням голови районної державної адміністрації було призначено опікунів для збереження житла, яке належить 3 дітям. Інвентаризаційною комісією протягом травня-червня 2017 року спільно з виконавчими комітетами сільських рад проведено детальну інвентаризацію та оцінку придатності для проживання 112 житлових приміщень, право власності або право користування якими мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа.
З метою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, розвитку мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, проведення інформаційної кампанії щодо популяризації сімейних форм виховання в 2017 році службою розповсюджено 50 пам’яток щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надано матеріали до районної газети «Придніпровська зірка» з даної тематики («Свято людей великої душі», «Право на сім’ю», «Позбавлення батьківства-крайній захід») та на офіційний веб-сайт Білозерської районної державної адміністрації. Також надано 75 консультацій громадянам, які звернулись до служби, створено електронний облік дітей, які підлягають усиновленню та громадян, які бажають усиновити дітей. В результаті за 2017 рік громадянами району (трьома подружніми парами) взято під опіку з подальшим усиновленням 3 дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою виявлення та документування фактів незаконного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів підліткам, службою у справах дітей спільно з працівниками Білозерського відділення поліції, відділу освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на території району проведено 13 рейдів.
Службою у справах дітей в населенних пунктах району проведено 30 моніторингових візитів на підприємства щодо виявлення працюючих дітей та перевірки додержання законодавства про працю неповнолітніх.
З метою координації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у вирішенні питань соціального захисту дітей працівниками служби підготовлено матеріали для проведення 19 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуті питання щодо соціального захисту дітей, вирішення спорів між батьками та прийнято відповідні рішення. Підготовлено матеріали та проведено 4 засідання координаційної ради у справах дітей районної державної адміністрації.

Щодо освіти, слід зазначити, що освіта була і надалі залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації.
У 2017 році в районі функціонувало  28 закладів дошкільної освіти, у тому числі дошкільне відділення  Чорнобаївського  навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад».
На території обслуговування Білозерського району проживало 3983 дітей віком від 0 до 6 (7) років, із них по місту – 717, по селу 3266. У порівнянні з 2016 роком кількість дітей зменшилася на 201 дитину, у зв’язку з утворенням Музиківської ОТГ (об’єднаної територіальної громади). У закладах дошкільної освіти було організовано роботу 105 груп, з них у місті – 20, у селі – 85. Дошкільною освітою охоплено 2558 здобувачів освіти, з них відвідували заклади дошкільної освіти 2445 дітей, соціально-педагогічним патронатом охоплено 113 дітей. Охоплення дітей від 3 до 5 років різними формами дошкільної освіти становить 92%, дітей старшого дошкільного віку – 97%.
За рішеннями Білозерської районної ради та Миролюбівської сільської ради виділено кошти на  введення посад асистентів вихователя та відкриття інклюзивних груп у Станіславському яслах-садку з 01 вересня 2017 року і з   01 грудня 2017 року у Миролюбівському (Радянському) яслах-садку для дітей з особливими освітн
Здійснюється підвіз, транспортом відділу освіти, молоді і спорту дітей  дошкільного віку у Киселівський( із трьох сіл), Томинобалківський, Орловський, Східненський, Федорівський, Велетенський дошкільні заклади та у Білозерський ясла-садок №5 із с. Черешеньки. Транспортом Дніпровської сільської ради підвозяться вихованці у місцевий дошкільний заклад.
Станом на 01 січня 2018 року в районі функціонує 19 закладів дошкільної освіти, у тому числі дошкільне відділення Чорнобаївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад». Мережа закладів зменшилася на 9, у порівнянні з 2017 роком, у зв’язку із створенням Білозерської та Станіславської ОТГ(об’єднаних територіальних громад).
Мережа закладів загальної середньої освіти району забезпечує рівний доступ громадян до отримання базової та повної загальної середньої освіти.
Станом на 01 січня 2018 року в районі функціонували: 21 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 3 загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, багатопрофільна гімназія, навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів.
Відповідно до рішення XIX сесії Білозерської районної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 285 «Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селища Білозерського району в комунальну власність об’єднаних територіальних громад майна та бюджетних установ»  з 02 січня 2018 року Білозерська багатопрофільна гімназія, Білозерські № 2, № 3, Надеждівська, Томинобалківська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів перейшли у підпорядкування Білозерської селищної ради, а Станіславська та Широкобалківська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів – Станіславської сільської ради.
Таким чином, мережа закладів загальної середньої освіти району зменшилася на 7 закладів і становить: 15 закладів загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів, 3 – І-ІІ ступенів, навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад» та вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів.
Контингент учнів у 2017/18 навчальному році зріс на 1% і становив 5903 учні (у 2016/17 навчальному році – 5840, станом на 01 січня 2018 – 3717). Сформовано 343 класи, з них 56 – в смт Білозерка, 287 – у сільській місцевості. Середня наповнюваність класів становить 18 учнів, 21 по місту та 16 – по сільській місцевості.
У районі забезпечується право на здобуття повної загальної середньої освіти громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання. Зокрема, відкрито 10-12-й вечірні класи у Кізомиській ЗОШ І-ІІІ ступенів, в яких навчається 30 учнів, крім того, забезпечено право на здобуття освіти особами, що відбувають покарання у Да’ївській та Білозерській виправних колоніях – функціонує Дар’ївська вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів, на базі якої працювало 11 груп, за заочною формою навчання здобували освіту 188 громадян. Станом на 02 січня 2018 року мережа класів вечірньої школи зменшилася на 5 класів, відповідно зменшився і контингент, який становить 102 учні.
Альтернативною формою здобуття загальної середньої освіти громадянами, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, є екстернат. Так, у 2016/17 н. р. повну загальну середню освіту здобули 24 екстерни,  базову загальну середню освіту – 12 екстернів.
У 7 навчальних закладах району з 01 вересня 2017 року  функціонувало 12 класів з інклюзивною формою навчання, охоплено 12 дітей з особливими освітніми потребами, введено 8 посад асистентів вчителя.
Для організації роботи з дітьми з особливими потребами придбано 7 ноутбуків, на загальну суму 63 тис. грн., дидактично-роздаткові матеріали на суму 53 тис. грн.
У 2017 році згідно з рішенням сесії Білозерської районної ради ліквідовано Радянський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, на базі якого тривалий час запроваджувалося профільне та допрофесійне навчання старшокласників Миролюбівської, Киселівської, Надеждівської, Правдинської та Посад-Покровської шкіл за спеціальністю «Водій категорії С», а також допрофесійне навчання за напрямками «Секретар керівника» та «Швейна справа». Таким чином, мережа профільних шкіл і класів у 2017/18 навчальному  році скоротилась із 13 закладів до 7, що становить 33% від кількості шкіл І-ІІІ ступенів. Профільне навчання запроваджено у Білозерській багатопрофільній гімназії, Білозерських №2, №3, Велетенській, Миролюбівській, Станіславській школах та Чорнобаївському НВК. Освіту за 7-ма профілями здобувають 199 (40%) учнів.
З метою розвитку стійких пізнавальних інтересів і мотивів до навчання, поглиблення знань з базових навчальних дисциплін та забезпечення допрофільної підготовки учнів основної школи у Чорнобаївському НВК та Білозерській гімназії відкриті групи з поглибленим вивченням англійської мови (48 груп, 580 учнів), української мови (2 групи, 31 учень) та математики (4 класи, 88 учнів). Усього поглибленим вивченням предметів охоплено 699 учнів (12%).
У районі функціонують 5 позашкільних закладів. Всього позашкільною освітою охоплено 2388 вихованців у 167 гуртках, що становить 64% від загальної кількості учнів району.
Завдяки успішній участі вихованців в обласних та всеукраїнських масових заходах рейтинг позашкільних навчальних закладів серед закладів області залишається стабільно високим.
У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України юні науковці Районної Малої академії наук здобули 5 призових місць.
У 2017 році здійснено одноразові виплати з районного бюджету  81-му обдарованому учню на суму 21600 грн.
До районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки було внесено доповнення, згідно яких вперше у районі затверджено «Механізм вручення щорічних одноразових стипендій кращим педагогічним працівникам та закладам у галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти». З метою заохочення педагогічних працівників району, які підготували переможців і призерів різнорівневих конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань та/або досягли високих результатів у фахових конкурсах, стимулювання дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів району за проведення дослідно-експериментальної діяльності обласного та Всеукраїнського рівнів. За підсумками 2016-2017 навчального року вперше до Дня працівників освіти 18 педагогічних працівників отримали районні стипендії.
22 загальноосвітні школи забезпечені 36 мультимедійними проекторами. 27 загальноосвітніх закладів району мають веб-сайти. У шести школах є СМАРТ дошки.
У 2017 році безкоштовним харчуванням за кошти районного бюджету були забезпечені учні 1-4-х класів,  учні 1-11-х класів із малозабезпечених сімей (за довідками управління соціального захисту населення районної державної адміністрації), діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з вадами розвитку, що охоплені інклюзивним навчанням, учні 1-11-х класів, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції.
Всього було охоплено харчуванням у 2017 році 4574 учні, із них безкоштовним харчуванням за кошти районного бюджету 3031 учень.

Велика увага приділялася оздоровленню учнівської молоді. У літній період 2017 року на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів діяли 29 відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей, три мовні відпочинкові табори. З районного бюджету на харчування учнів у пришкільних таборах з денним перебуванням виділено 475,836 тис. грн. (2 000 учнів).
На придбання путівок у позаміські табори виділено 369,2 тис. грн. Залучено на покращення змістовного дозвілля у пришкільних таборах з денним перебуванням дітей 289 тис. 558 грн. та на оздоровлення учнів – кошти у сумі 2 млн. 588 тис. 116 грн. За підсумками 2017 року послугами з оздоровлення охоплено 1382 дитини, з відпочинку 3435, що становить 81% дітей шкільного віку, які проживають на території району.
У 2017 році почала діяти районна програма «Розвиток людського капіталу  Білозерського району» на 2017 – 2021 роки. Дану програму створено з метою підтримки та створення необхідних умов для розвитку, накопичення людського капіталу району та забезпечення потреб регіонального ринку праці у фахівцях з гостродефіцитних спеціальностей у галузях  освіти, культури, медицини, фізичної культури та спорту, агропромислового комплексу. Здобуття вищої освіти за районною програмою «Розвиток людського капіталу Білозерського району» на 2017-2021 роки  отримують 4 дітей загальноосвітніх шкіл району.
Протягом року забезпечувалося зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів шляхом проведення поточних та капітальних ремонтів інженерно-технічних об’єктів освітньої галузі.
За кошти освітньої субвенції з державного бюджету, субвенції з державного бюджету на розвиток окремих територій та районного бюджету виконано  капітальні ремонти: заміни вікон в двох школах на суму 474 602 грн., дахів у чотирьох школах на суму 920 166 грн. Проведено ремонт котельні з частковою заміною теплотраси в одній школі на суму 297 191  грн. та спортивної зали в двох закладах на суму 422 542 грн.
Проведена перезарядка первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) на суму 17,225 тис. грн., контурів захисного заземлення, вартістю 15,00 тис. грн.
За кошти районного бюджету виконані поточні ремонти систем опалення, газового обладнання та інші роботи у школах та дошкільних закладах району на загальну суму 679,277  тис. грн.
Здійснено придбання у 2017 році холодильного обладнання на 78500 грн. для десяти шкіл, електроплит на 22987 грн. для двох шкіл, жарову шафу на 11940 грн.
Автобус вартістю 1 млн. 670,0 тис. грн придбаний на умовах співфінансування – 70% державної субвенції і 30% із місцевого бюджету, із бюджету району було виділено 501,0 тис. грн.

З метою розвитку фізичної культури та спорту в районі забезпечується виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Діти нашого району були активними учасниками спортивних змагань.
З 12 по 15 січня у м. Олешки пройшов Відкритий чемпіонат Херсонської області з боксу серед жінок (всі вікові категорії), в якому І місце виборола учениця Станіславської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У квітні у м. Нова-Каховка пройшов Відкритий кубок Херсонської області з таеквон-до ITF. У цих змаганнях  взяли участь 22 учасники, вихованці Білозерського районного ЦТДЮ (І місць – 4, ІІ місць – 7, ІІІ місць – 11).
У травні 2017 року у м. Мелітополь Запорізької області відбувся Відкритий Кубок з таеквон-до ITF, присвячений 72-річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. Вихованці районного ЦТДЮ здобули у змаганнях п’ять перших місць, вісім – других та п’ять – третіх.
22-24 червня у м. Одеса відбувся Кубок Світу з Козацького Двобою (дорослі, юніори, юнаки), в якому третє місце посів 1 учень.
29 червня у м. Скадовськ пройшов Чемпіонат України з легкої атлетики, в якому 10 місце посів 1 учень.
У грудні 2017 року відбулися:

  • обласний чемпіонат з легкоатлетичного багатоборства у приміщенні пам’яті Заслуженого тренера України Л.Л. Портнова (ІІ місце – 1);
  • відкритий чемпіонат Скадовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури з важкої атлетики (І місце –4, ІІ – 2);
  • відкрита першість Херсонської області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2006-2008 року народження (І місце –2, ІІ – 4, ІІІ – 2).

У звітному періоді по району капітально відремонтовано 3 спортивні зали, введено в дію 1 стадіон, побудовано 2 спортивні майданчики зі штучним покриттям.

Державна політика у галузі культури на районному рівні реалізовується   через мережу культурно-мистецьких установ, до якої входить 70 закладів культури (32 заклади культури клубного типу, 34 бібліотеки-філіали, 3 дитячі музичні школи, музей). Діють 10 колективів, які мають звання «народний» та три «зразкові».
За рахунок бюджетних коштів культурно-мистецькими закладами здійснено значну роботу по відзначенню державних та професійних свят, проведенню районних фестивалів та конкурсів, спрямованих на активізацію в районі фестивального руху. По району комп’ютеризовано 19 бібліотек, доступ до мережі Інтернет мають 16 бібліотечних закладів.
Рішенням районної ради від 28 січня 2014 року № 508 в районі затверджена «Програма розвитку культури і туризму в Білозерському районі Херсонської області на 2014 – 2017 роки», яка визначає стратегію розвитку галузі культури у районі. Фінансування програми здійснюється за рахунок районного та місцевих бюджетів, виходячи з їх фінансових можливостей, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. У 2017 році річний план фінансування програми склав 80 000 грн.
На підставі рішення XIV сесії сьомого скликання Білозерської районної ради від 24 лютого 2017 року № 206 «Про передачу майна» та рішення дев’ятої сесії шостого скликання Музиківської сільської ради від 30 червня 2016року № 55 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відбулося зняття з обліку та передано на баланс Музиківської ОТГ: Музиківську сільську бібліотеку (загальний книжковий фонд 17065 примірників на суму 38540 гривень ), Східненську сільську бібліотеку (загальний книжковий фонд 9112 примірників на суму 14844 гривні), Загорянівську сільську бібліотеку (загальний книжковий фонд 7272 примірника на суму 18501 гривня) та Східненський сільський будинок культури.
Пріоритетними напрямками роботи відділу культури районної державної адміністрації щодо охорони культурної спадщини є постійний контроль за дотриманням в районі пам’ятко-охоронного законодавства, втілення заходів, спрямованих на ремонт і реставрацію пам’яток, паспортизацію об’єктів культурної спадщини тощо. На території району налічується 232 об’єкти культурної спадщини, в тому числі: пам’яток археології – 154 кургани, 14 поселень та городищ (4 – національного значення).
У 2017 році на території району встановлено 2 меморіальні дошки  на честь героїв АТО: Соньку Сергію Миколайовичу – с. Станіслав та Наумову Дмитру Миколайовичу – с. Інгулець. У рамках проекту «Малі міста – великі враження» працівники Токарівського СБК розробили культурно-мистецький проект, пов’язаний зі збереженням культурної спадщини.
Закладами культури і мистецтва району проводилась різнопланова культурно – мистецька та освітня робота. Продовжує свою творчу працю районний музей, в експозиціях якого відображена культурно-історична спадщина району. Так, у 2017 році Білозерський районний музей імені Дмитра Багалія прийняв близько 800 відвідувачів, серед яких переважна більшість учнівської молоді та студентів.
На постійному контролі відділу культури питання щодо збереження та поповнення бібліотечних фондів. За рахунок Державної програми «Українська книга» в минулому році бібліотеки району отримали 2580 примірників на суму 197682 грн. За рахунок бюджетних коштів придбано 79 примірників на суму 4000 грн. та подаровані читачами – 1003 примірники на суму 10645 грн. Підписка періодичних видань бібліотечних закладів району становить 1090 примірників на загальну суму 38573 грн.
Для покращення роботи відділу культури з питання розвитку творчих здібностей дітей організована спільна та скоординована робота відділів районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, дитячих творчих спілок. Протягом 2017 року для дитячих музичних шкіл району здійснено придбання матеріальних цінностей (комп’ютер, музичні інструменти, пошив костюмів ) на загальну суму 168157 гривень.
За рахунок отриманого бюджетного фінансування було здійснено заходи щодо покращення матеріально-технічного стану установ галузі, що надало можливість поліпшити обслуговування користувачів продукту галузі культури. За відповідний період зроблено технічну документації на будівлю Велетенського сільського будинку культури. Виконано роботи по заміні вікон та дверей у Широкобалківському (90000 грн.), Новотягинському сільських будинках культури (5000 грн.) та Софіївському клубі (15000 грн.). Проведено поточні та косметичні ремонти у Киселівському (39000 грн.), Посад-Покровському (18000 грн.), Надеждівському (5000 грн.), Новотягинському (42000 грн.) та Томинобалківському (1000 грн.) закладах культури. Придбано озвучувальну апаратуру у Велетенський (6275 грн.), Широкобалківський (37000 грн.) , Посад-Покровський (17600 грн.), Томинобалківський (17500 грн.) сільські будинки культури.
З районного бюджету виділено 200 тис. грн. на відновлення системи опалення приміщення КЗ «Культурно-спортивний комплекс Станіславської сільської ради «ЛІДЕР».
У 2017 році районна державна адміністрація, інші місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування продовжили вживати заходів щодо об’єднання громадськості навколо спільних історичних, культурних і державницьких цінностей. Протягом року забезпечено проведення заходів із відзначення державних свят і пам’ятних дат, залучення для цього широких верств населення, громадських організацій, політичних партій і релігійних конфесій.

З метою забезпечення рівня доступності населення до медичних послугта ефективного обслуговування населення у 2017 році в районі функціонувало:
9 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 31 фельдшерсько-акушерський та фельдшерський пункти, ЦРЛ на 200 ліжок, терапевтичне відділення Станіславської ЛА на 25 ліжок, Дар’ївської ЛА на 25 ліжок, поліклінічне відділення ЦРЛ,  стоматологічне відділення ЦРЛ, 8 фельдшерських бригад швидкої медичної допомоги від обласного Центру екстреної медичної допомоги.
В медичних закладах району працює 87 лікарів, 258 середніх медпрацівників. Укомплектованість кадрами КП «Білозерська центральна районна лікарня»   складає 92,5%.
Фінансування витрат на медикаменти в лікувальних закладах здійснюється за рахунок районного бюджету.
Видатки на медикаменти на 1 ліжко-день у 2017 році зменшились на 3,37 грн. в порівнянні з минулим роком і складають: 13,07 грн. ( 2016р. – 16,44 грн.), що дало можливість забезпечити пільгову категорію населення району безкоштовним стаціонарним лікуванням.
КЗ «Білозерський ЦПМСД» провів флюорографічне обстеження 30713 жителів району, що становить 96,77% від плану,  виявлено 38 хворих на туберкульоз.
Важливим питанням діагностики туберкульозу у дітей є туберкуліно-діагностика.  У  2017 році було заплановано придбати 28000 доз туберкуліну на загальну суму 560000 грн., що дасть можливість обстежити 14000 осіб.
Протягом року виділено 371122,15 грн., за які придбано 17904 доз.
З метою профілактики розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІДу всі діти, народжені ВІЛ позитивними матерями, отримують безкоштовні молочні суміші. З нового року  закупили харчування на 10,0 тис. грн. Враховуючи залишок дитячого харчування на 1 січня 2017 року на суму 49,2 тис. грн., цього достатньо для забезпечення потреби в сумішах до кінця року.
У 2017 році пройшли  спеціалізацію за фахом сімейна медицина – 2 лікаря. Станом на 29 грудня  2017 року прийнято на роботу 4 лікаря – інтерна: 3 лікаря – ЗПСМ та 1 лікар – педіатр.
За програмою «Місцеві стимули для медичних працівників» у 2017 році  відшкодовано 2800 грн. за найм житла для молодого фахівця.
Створено  реєстр хворих на бронхіальну астму, гіпертонію, цукровий діабет.
За кошти місцевого бюджету через комунальну аптечну мережу забезпечено безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів мешканцям району, згідно рецептів лікарів, в сумі 119,82 тис. грн. 137 хворим.
Проведено ремонт водяного опалення, заміна котла водяного опалення в Томинобалківському ФАПі та ремонтні роботи з електроустаткування в Киселівськиій АЗПСМ. Проведено роботи по утепленню фасаду Киселівської АЗПСМ, ремонту порога, сходів, облаштування пандусу на загальну суму 18,086 тис. грн.

Підводячи підсумки діяльності за 2017 рік, слід ще раз зазначити, що тільки завдяки  тісній взаємодії  та об’єднанню  зусиль всіх гілок влади навколо спільних проблем та інтересів забезпечено  досягнення зазначених позитивних результатів.
Але поряд з певними  успіхами  залишається ще багато проблем, які ми маємо і надалі вирішувати спільно, працювати з повною віддачею. Впевнений, що  лише зусиллями всієї громади, депутатським корпусом усіх рівнів ми зможемо їх реалізувати.
Робота районної державної адміністрації була і надалі буде спрямовуватись на виконання покладених на неї завдань і, в першу чергу, на забезпечення виконання планів соціально-економічного розвитку району. Своїми першочерговими завданнями на 2018 рік  вважаємо збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції за допомогою відновлення зрошення, запровадження об’єктів альтернативних видів енергетики, створення привабливого інвестиційного клімату, розвиток «зеленого туризму», що забезпечить розбудову інфраструктури району та покращить добробут наших громадян.