ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ РДА

ОГОЛОШЕННЯ

28 лютого 2019 року о 10-00 за адресою: смт Білозерка, вул.Свободи, 87, зал засідань відбудеться публічний звіт голови Білозерської районної державної адміністрації Віктора Романова.
Під час заходу буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їх результати, використані кошти районного бюджету та інші питання щодо діяльності Білозерської райдержадміністрації у 2018 році.
Регламент заходу:
10:00 – 10:30 – презентація публічного звіту.
10:30 – 11:00  – запитання та відповіді.
Запрошуємо на захід представників громадських рад при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей і засобів масової інформації.
Контактна особа з питань проведення заходу: завідувач сектору з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації Андрій Анатолійович Незбай (тел.33-6-18, email: polit@bilozerka-rda.gov.ua).

Публічний звіт голови районної державної адміністрації В.М. Романова про роботу Білозерського району у 2018 році

Здійснюючи делеговані та власні повноваження районна державна адміністрація, її управління, відділи і сектори разом з органами місцевого самоврядування, установами і організаціями району впродовж 2018 року спрямовували свою діяльність на виконання положень Конституції України та законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», забезпечення реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та власних розпорядчих документів.

Завдяки постійній координації роботи вирішувалися найважливіші питання життєдіяльності району. Особлива увага приділялася покращенню соціально-економічних показників району, розвитку малого бізнесу, розв’язанню соціальних проблем інвалідів, ветеранів війни і праці, забезпеченню функціонування житлово-комунального господарства району, поліпшенню санітарного стану населених пунктів району тощо.

Управлінська діяльність районної державної адміністрації має налагоджену системну роботу, яка  здійснювалася за річним, квартальними та місячними планами роботи.

Щопонеділка головою районної державної адміністрації проводилися наради із першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації; проводилися  апаратні наради за участю керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних служб та  розширені наради за участю керівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільських голів, голів об’єднаних територіальних громад району та районних установ. За підсумками нарад складалися протоколи. Організаційно забезпечувалось проведення обласних селекторних нарад.

Для погодження вирішення питань, колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності щомісяця проводилися засідання колегії районної державної адміністрації. Протягом звітного періоду відбулося 12 засідань колегії районної державної адміністрації, на яких було розглянуто 31 питання. За результатами розгляду видано відповідні розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації.

Протягом року до районної державної адміністрації надійшло 2625 вхідних документів, зареєстровано 894 листи вихідної кореспонденції. З метою реалізації в районі державної політики в різних галузях, власних та делегованих повноважень протягом минулого року підготовлено та видано 827 розпоряджень з основної діяльності, 32 доручення голови районної державної адміністрації.

Систематично проводилася робота з інформаційного наповнення сторінки на офіційному сайті районної державної адміністрації, згідно з вимогами статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», в строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Проводилася робота по наповненню Реєстру публічної інформації для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації.

Належним чином протягом року налагоджено контрольну діяльність, що в першу чергу була направлена на забезпечення виконання розпоряджень, доручень голів обласної та районної державних адміністрацій у встановлені терміни. З цією метою щодня готувалися електронні варіанти інформацій про стан виконання конкретних завдань, визначених контрольними документами обласної державної адміністрації, планами контролю за їх виконанням, та надсилалися через електронну пошту та інформаційно-програмну систему «АСКОД». За звітний період було проконтрольовано 2864 документа, що на 290 більше минулорічного показника.

Здійснювалася підготовка відповідних інформацій для голів районної та обласної державних адміністрацій з питань внутрішньої політики. Підготовлено інформації щодо розвитку внутрішньополітичних процесів в районі за кожний тиждень та  місяць.

Забезпечувалася підготовка інформаційно-роз’яснювальних матеріалів для інформаційно-пропагандистських груп районної державної адміністрації, селищної, сільських рад та щомісячно проводився єдиний день інформування населення району за відповідною тематикою. Організовано проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо соціально-економічних реформ в Україні та соціальних ініціатив Президента України. Всього за рік проведено 12 єдиних днів інформування населення.

Проводилися консультації з громадськістю відповідно до орієнтовного плану, затвердженого головою районної державної адміністрації. Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» районна державна адміністрація забезпечила  відповідну організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад.

Для створення в районі умов всебічного розвитку громадського суспільства, посилення соціального партнерства, відкритості та прозорості управлінського процесу при районній державній адміністрації діяла громадська рада. За рік було проведено 6 її засідань, на яких розглянуто 25 питань.

У відповідності до Закону України «Про державну службу» в районній державній адміністрації проводилася робота з персоналом.

Протягом звітного року проаналізовано стан укомплектованості кадрами та якісний склад державних службовців, забезпечено дотримання вимог діючого законодавства щодо вступу на державну службу та її проходження.

За 2018 рік було оголошено 3 конкурси на зайняття вакантних посад державних службовців. За результатами конкурсного відбору призначено 3 особи на вакантні посади державних службовців, а саме: в апараті – 1, в самостійних структурних підрозділах із статусом юридичної особи публічного права – 2.

Здійснювалися заходи щодо заохочення до вступу до вищих навчальних закладів. Забезпечено виконання затверджених планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців. Протягом 2018 року 19 державних службовців пройшли навчання за професійними програмами у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Організовано роботу щодо подання державними службовцями декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завдяки чому декларування доходів та статків за 2017 рік державними службовцями проведено вчасно та стовідсотково. Так, всі державні службовці районної державної адміністрації, які відносяться до категорії посад державної служби «Б» та «В», а також керівництво районної державної адміністрації до 01 квітня 2018 року оприлюднили свої декларації за минулий рік згідно визначеного законом порядку на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Протягом жовтня – грудня 2018 року в районній державній адміністрації проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату та самостійних структурних підрозділах районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» та узагальнено результати оцінювання. У грудні затверджено завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» та «В». Розроблено строки оціночних співбесід, визначення затвердження результатів оцінювання у 2019 році.

На особливому контролі в районній державній адміністрації робота із зверненнями громадян. За минулий рік надійшло 1367 звернень громадян, що на 320, або 19,0%, менше, ніж у 2017 році (з урахуванням звернень, що надійшли на урядову телефонну «гарячу лінію», телефонну гарячу лінію голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації).

Підсумки звітного періоду свідчать про зменшення письмових звернень на 305, або у 1,2 рази, порівняно з 2017 роком.

Найбільш проблемними питаннями, з якими зверталися громадяни району, були питання соціального захисту населення – 1020, аграрної політики і земельних відносин – 64, комунального господарства – 86, транспорту і зв’язку – 33.

Працювала постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. За звітний період на її  засіданнях порушувалися питання щодо оренди земельних ділянок, об’єднання громад, звільнення від альтернативної служби у зв’язку з релігійними переконаннями, виконання висновку МСЕК, надання земельної ділянки у користування для ведення ОСГ, пільгового проїзду пенсіонерів приміським транспортом, підвозу учнів, ремонту дороги, правомірності відмови у наданні субсидії на житлово-комунальні послуги, розпаювання земель та ін.

Постійно дотримувався графік проведення особистого прийому громадян, у тому числі виїзного прийому, керівництвом районної державної адміністрації.

У районній газеті «Придніпровська зірка», на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та інформаційному стенді районної державної адміністрації систематично висвітлювалися матеріали стосовно роботи із зверненнями громадян у районній державній адміністрації, надавалися оголошення щодо особистого прийому громадян.

Значна увага протягом року була приділена питанням мобілізаційної готовності району, територіальної оборони, шефської роботи, взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами.

Підготовлено звіти щодо мобілізаційної готовності та стану забезпечення охорони державної таємниці в районній державній адміністрації.

Проводилась робота щодо надання шефської допомоги військовій частині А1604, Білозерському районному військовому комісаріату та іншим військовим формуванням. Протягом 2018 року на заходи, пов’язані з шефською роботою, загалом було спрямовано 379,8 тис. грн.

Розроблено план шефства над військовою частиною А1604, Білозерським районним військовим комісаріатом на 2019 рік.

Надавалась допомога районному військовому комісаріату у проведенні приписки юнаків до призовної дільниці, призовів на строкову військову службу, відбору громадян на військову службу за контрактом, проведення навчальних зборів підрозділів територіальної оборони, здійснення заходів військово-патріотичного виховання молоді. За підсумками року на 100% забезпечено виконання планового завдання чергових призовів на строкову військову службу, та на 81% плану по відбору кандидатів на військову службу за контрактом.

У вересні та грудні 2018 року на території району проведені 10-денні навчальні збори 124 окремої бригади територіальної оборони, в яких загалом взяло участь близько 300 мешканців нашого району. Під час зборів з військовозобов’язаними відпрацьовано тактичні заняття з вогневої підготовки, надання першої медичної допомоги, підготовки особового складу до виконання завдань з охорони та оборони вважливих об’єктів державного значення.

Спільно з Білозерським районним військовим комісаріатом, районним центром допомоги учасникам АТО, громадською організацією «Учасників АТО Білозерського району «Звитяга» організовано оздоровлення та відпочинок для 28 родин учасників АТО (ООС) (всього 100 чоловік, з них – 36 – діти) в КП «База відпочинку «Арабатська стрілка».

Представлено районну державну адміністрацію  протягом року у 51 судовому засіданні у судах першої інстанції.

Забезпечено роботу громадської приймальні за надання безоплатної первинної правової допомоги. У 2018 році до громадської приймальні звернулось 57 громадян, яким надано первинну правову допомогу.

Забезпечувалось виконання вимог Закону України «Про державний реєстр виборців». Щомісяця база даних оновлювалася на підставі відомостей періодичного поновлення, які надходять від суб’єктів подань.

Протягом 2018 року проведено 795 наказів на включення виборців до Реєстру, внесення змін до персональних даних та виборчих адрес виборців, усунення кратних включень та знищення записів про виборців.

Постійно здійснювався візуальний та автоматизований контроль повноти та коректності даних Державного реєстру виборців. Шляхом співставлення записів про виборців формувалися запити до суб’єктів подань та проводилися уточнення персональних даних виборців в Реєстрі.

Готувалися подання до ЦВК на зміну меж виборчих дільниць по смт Білозерка, с.Дар’ївка, с.Чорнобаївка, ліквідації спеціальної виборчої дільниці в с.Дар’ївка (Білозерська виправна колонія № 105, консервація з наступною ліквідацією закладу) та спеціальній виборчій дільниці по зміні назви Дар’ївської установи «Дар’ївська виправна колонія №10».

Протягом року проводилася робота щодо передачі дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць на паперових носіях іменних запрошень виборцям, попередніх списків виборців та уточнених списків виборців для проведення голосування проміжних виборів на окремих округах депутатів сільських рад.

Реалізація державної політики у сферах економічного, соціального та культурного життя району

Протягом звітного періоду здійснювався контроль за ходом виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку, щомісяця проводився аналіз стану її виконання по ключових показниках в економічній та соціальній сферах на основі статистичних даних Державної служби статистики України та аналітичних інформацій структурних підрозділів районної державної адміністрації за галузевою спрямованістю. Питання про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Білозерського району щокварталу розглядалося на засіданнях колегії районної державної адміністрації, приймалися відповідні рішення та видавалися розпорядження.

Спільними зусиллями всіх гілок влади  забезпечувалося виконання заходів та завдань, визначених програмою соціального, економічного та культурного розвитку району, формування сприятливого інвестиційного клімату, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

 

Сільськогосподарська галузь

Протягом року проводилась робота по забезпеченню продовольчої безпеки району, яка полягала у реалізації пріоритетних напрямків розвитку агропромислового комплексу, спрямованих на збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, особливо зерна, овочів, молока та м’яса.

Агропромисловий комплекс району – це 108,4 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 98,9 тис. га ріллі, 3,4 тис. га багаторічних насаджень. Виробничу діяльність здійснюють 45 сільськогосподарських підприємств, 191 фермерське господарство, 5,5 тисяч особистих селянських господарств населення та понад 5 тисяч селян, які працюють на власних земельних ділянках. Сьогодні в агропромисловому комплексі району працює близько 40 тисяч сільських жителів, що становить 60 % населення району.

Зведеним планом розвитку агропромислового комплексу району на 2018 рік

передбачалось забезпечити виробництво валової сільськогосподарської продукції  в обсязі 1182,3 млн. грн., у тому числі рослинництва – 657,4 млн. грн., тваринництва – 524,8 млн. грн.

         З метою покращення фінансового стану та рентабельності виробництва управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств району було розроблено структуру посівних площ по вирощуванню основних видів сільськогосподарських культур.

         2018 рік видався особливо важким для аграріїв. Посушливі весна та осінь, відсутність снігового покриву та морози призвели до значного зниження урожайності озимих зернових культур та ріпаку. В умовах, що склалися, проводилася робота по організації посіву ярих культур, збільшенню посівів посухостійких культур, таких, як сорго, та розширення посівів кукурудзи на зрошуваних землях, зокрема на крапельному зрошенні.

У 2018 році сільгоспвиробниками району отримано 121,7 тис. тонн зерна, або 75,0 %, соняшнику – 27,9 тис. тонн, або 88,6 %, картоплі – 22,4 тис. тонн, або 100,0 %, овочів – 83,9 тис. тонн, або 100,0 %, плодів та ягід 22,1 тис. тонн, або 100,0 %, винограду – 11,0 тис. тонн, або 100,0 %.

         За попередніми розрахунками у 2018 році аграріями району вироблено валової сільськогосподарської продукції на суму 1008,8 млн. грн., що становить 85,3 % до обсягів, передбачених зведеним планом розвитку агропромислового комплексу району.

         Сформовано регіональні ресурси продовольчого зерна для забезпечення населення хлібом, крупами в обсязі 9400 тонн.

Під урожай 2019 року організовано проведення посіву озимих культур. Посіяно озимих на зерно 36,0 тис. га , у тому числі 30,0 тис. га озимої пшениці та озимого ячменю, 5,0 га озимого жита. Крім того, посіяно 6,0 тис. га озимого ріпаку. План посівів озимих культур виконано в повному обсязі.

            В районі продовжує розвиватися садівництво та виноградарство у прилиманній зоні. Протягом року посаджено 63 га садів та 1,2 га ягідників. В цілому в районі нараховується 2046 га плодово-ягідних насаджень, 1422 га виноградників.

Для довгострокового збереження сільськогосподарської продукції у листопаді поточного року в агрофірмі радгосп «Білозерський» впроваджено в дію фруктосховище з газовим середовищем на 1,5 тис. тонн яблук, інвестиції склали 7,6 млн. грн. У 2019 році планується запровадити в роботу другу чергу фруктосховища на 1,5 тис. тонн для винограду та персиків також на суму 7,6 млн. грн.

Сільськогосподарські підприємства району отримали 1 млн. 230 тис. грн. дотації відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, зокрема, на підготовку ґрунту та посадку, догляд за молодими насадженнями, спорудження шпалер та крапельного зрошення на площі 40,41 га садів та ягідників, 23,68 га виноградників.

         Галузь тваринництва залишається однією із пріоритетних галузей у аграрному секторі економіки району. Протягом 2018 року вживалися комплексні заходи, спрямовані на збільшення виробництва тваринницької продукції, чисельності поголів’я худоби та птиці. Здійснювалася реалізація регіональної програми «Власний дім» та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Постійно проводилися «Дні спеціаліста», на яких розглядалися проблемні питання галузі та шляхи їх вирішення.

            З метою підняття рівня селекційно-племінної роботи проведено атестацію суб’єктів племінної справи, бонітування племінного поголів’я у СТОВ «Дніпро» та СВК «Зоря Моторного», де сконцентрований високо генетичний племінний потенціал великої рогатої худоби. Це дало змогу підвищити продуктивність худоби.

         За результатами роботи сільгоспвиробниками району реалізовано на м’ясо у живій вазі 1750 тонн, або 116,7 %, вироблено молока 3694 тонн, або 101,2 %, та яєць 815 млн. шт., або 100,0 %.

         У 2018 році відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва (спеціальна бюджетна дотація з вирощування великої рогатої худоби, яка народилася у господарствах фізичних осіб), 158 жителів Білозерського району отримали 310 тис. грн. за утримання 334 голів  телят.

         З метою стабілізації цінової ситуації, недопущення підняття цін на сільськогосподарську продукцію сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, приватні підприємці району приймали активну участь у ярмаркових заходах. Загалом взято участь у проведенні 45 ярмарок в смт Білозерка та м.Херсон.

            Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств району за 2018 рік склав 488383 тис. грн., що в порівнянні з 2017 роком більше на 252469 тис. грн. та становить 207% до минулорічного показника. Питома вага району в загальному обсязі реалізації промислової продукції області склала 1,8%.

Завдяки спільним зусиллям Білозерський район у звітному році посів друге місце в сільськогосподарській галузі по області.

            Значна увага приділялася оновленню машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств.

            Сільгосппідприємствами району, фермерами, фізичними особами інвестовано в придбання 63-х одиниць сільськогосподарської техніки коштів на загальну суму 61 млн.127 тис. грн.

            На постійному контролі знаходилося питання щодо технічного стану машино-тракторного парку. Проводилися заходи по перевірці готовності техніки для проведення весняно-польових робіт, збирання зернових, олійних культур, готовності ремонтно-обслуговуючої бази. Проводилися навчання з підвищення рівня знань зі спеціалістами з питань охорони праці сільськогосподарських підприємств, відповідно до графіка – цільові перевірки стану охорони праці у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності. Завдяки проведеним заходам протягом року в сільськогосподарських підприємствах району не зафіксовано нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом.

 Для сприяння формуванню великого потенціалу агропромислової галузі, отримання високих врожаїв практично всіх сільськогосподарських культур в умовах посушливого клімату нашого регіону на сьогодні перед нами стоїть головна задача – відновлення зрошення. Станом на 01 жовтня 2018 року в районі впроваджено зрошуваних земель загальною площею 504 га на загальну суму інвестицій 23,260 млн. грн. Всього в районі 13,6 тис. га зрошуваних земель, з них 3,6 тис. га краплинного зрошення.

За 5 років площа зрошуваних земель збільшилася більше ніж на 3,4 тис. га.

Завдяки відновленню зрошення збільшилися площі таких сільськогосподарських культур, як овочів, зокрема томатів, кукурудзи та інших, зросла і їх врожайність.

         ПСП «Роднічок» збільшив площі посіву томатів на краплинному зрошенні з 180 га в 2015 році до 706 га в 2018 році при стабільній врожайності 900 – 1000 ц/га. Зросло виробництво овочів в районі з 69,9 тис. тонн в 2014 році до 83,9 тис. тонн в 2018 році.

         Ф/г «С.А.Д.» на краплинному зрошенні щороку отримує врожайність кукурудзи на зерно 100 ц/га.

         ТОВ «Агроділо» у звітному році на площі 960 га отримало урожай кукурудзи на зерно 90,4 ц/га, а в 2017 році урожайність цукрового буряку, який вирощувався в господарстві, склала 960 ц/га.

            На наступні три роки заплановано реконструкцію та відновлення зрошення на площі 1800 га.

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Економічна галузь Білозерщини налаштована на взаємовигідну співпрацю з потенційними інвесторами для забезпечення рентабельного ведення господарської діяльності, тому розвиток інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності став одним із важелів економіки району.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, за січень – вересень 2018 року становив 2881,0 тис. дол. США (1,4% до загального обсягу по області). Загальний обсяг іноземного капіталу в економіці району у порівнянні з початком року зменшився на 3626,2 тис. дол. (у зв’язку припиненням діяльності ДП «Вендельн Україна» на території району). Інвестиції надійшли з 4 країн світу (Бельгія, Болгарія, Німеччина, Кіпр). Найбільшим інвестором є Німеччина. Найбільші обсяги іноземного капіталу зосереджено у сільському, лісовому та рибному господарствах.

У розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування станом на 01 жовтня 2018 року вкладено 113,187 млн. грн. капітальних інвестицій, що складає 3,0% до загальнообласного показника, у розрахунку на одну особу становить 1712,4 грн.

Обсяг капітальних інвестицій збільшився на 40,3%, у порівнянні з 2017 року (80,657 млн. грн.).

З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал району та про цікаві туристичні місця було розроблено спільно з дизайнерами ТОВ «Інфо-регіон» інвестиційні буклети  Білозерського району.

Протягом 2018 року до переліку інвестиційних проектів, які фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку, внесено такі проекти:

 • реконструкція спортивної зали в с. Чорнобаївка (1261,074 тис. грн.);
 • реконструкція плавального басейну с.Чорнобаївка (загальною вартістю 3977,138 тис. грн.);
 • будівництво комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям у с. Музиківка (1329,0 тис. грн.);
 • реконструкція дитячого садка в с. Музиківка (6530,0 тис. грн).

         В рамках реформи децентралізації розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26 листопада 2018 року №721 було утворено районну раду регіонального розвитку Білозерського району, яка є консультативно-дорадчим органом при голові районної державної адміністрації. Протягом листопада проводилися зустрічі з представниками територіальних громад з метою обговорення питань соціально-економічного розвитку території, реалізації інвестиційних проектів, а також визначення переваг і пріоритетів громад, на основі яких з’являться першочергові об’єкти розвитку для включення до перспективного плану на 2019-2021 роки. Протягом грудня було проведено два засідання районної ради регіонального розвитку. 17 грудня 2018 року затверджено «Перспективний план розвитку Білозерського району на 2019-2021 роки», до якого включені 8 вагомих проектів та 96 малобюджетних пропозицій, які потребують фінансової допомоги від обласного та державного бюджетів.

У 2018 році введено в експлуатацію 3 фотогальванічні електростанції з використанням енергії сонця у селах: Киселівка, Миролюбівка, Микільське.

У 2018 році район отримав три субвенції з державного бюджету на загальну суму 7070,656 тис. грн., з них:

 1. 3386 тис. грн.: на капітальний ремонт системи водозабезпечення Киселівської сільської ради – 658 тис. грн.; будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям Правдинської сільської ради – 1364 тис. грн.; будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям Миролюбівської сільської ради – 1364 тис. грн.
 2. 2363 тис. грн.: на будівництво вуличного освітлення с. Благодатне Благодатненської сільської ради – 301 тис. грн.; будівництво вуличного освітлення с. Іванівка Токарівської сільської ради – 181 тис. грн.; будівництво мережі вуличного освітлення с. Федорівка Федорівської сільської ради – 146 тис. грн.; реконструкція поліклінічного відділення КП «Білозерська ЦРЛ» – 1735 тис. грн.
 3. 1321,656 тис. грн.: на реконструкцію поліклінічного відділення КП «Білозерська ЦРЛ» – 993 тис. грн.; будівництво вуличного освітлення с. Благодатне – 158 тис. грн.; будівництво вуличного освітлення с. Іванівка Токарівської сільської ради – 95 тис. грн.; будівництво мережі вуличного освітлення Федорівської сільської ради – 75,656 тис. грн.

Протягом січня-листопада 2018 року підприємствами району експортовано товарів на 5589,6 тис. дол. США, що на 92,1% більше показника минулого року та становить 2,4% від загального експорту області.

Обсяг імпорту товарів підприємствами та організаціями району станом на 01 грудня 2018 року склав 1705,3 тис. дол. США (0,6% до загального обсягу по області), що менше порівняно з минулим роком на 39,6%.

Фінансовий сектор

Пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації у 2018 році було ефективне виконання бюджету та залучення всіх ресурсів для його наповнення.

Дохідна частина бюджету району за 2018 рік по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених місцевими радами планових показниках у сумі 102131,5 тис. грн. фактично виконана на 109249,0 тис. грн., що становить 107%, перевиконання склало  7117,5 тис. грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина бюджету району по власних і закріплених доходах загального фонду зменшилася на 7604,3 тис. грн., або на 6,5%, зокрема, за рахунок податку з доходів фізичних осіб на 9669,5 тис. грн. Така ситуація пояснюється тим, що в 2017 році створено дві об’єднані територіальні громади  Білозерська та Станіславська, які отримують податок на доходи фізичних осіб, що закріплюється за  вищезазначеними ОТГ.

Скоординована робота всіх гілок влади району дала можливість забезпечити  стовідсоткове виконання планових завдань дохідної частини бюджету району по власних і закріплених доходах та спрямувати фінансовий ресурс на розвиток соціальної інфраструктури території району, підвищення добробуту населення, забезпечення належного функціонування бюджетних установ, благоустрою тощо.

Районний бюджет за січень-грудень 2018 року виконаний на 102,4%, при плані 59840,0 тис. грн., фактичне виконання склало 61259,1 тис. грн., перевиконано на 1419,1 тис. грн.

З 9 дохідних  джерел, які надходять до місцевого бюджету, планові показники виконано по 9-ти  джерелах.

У  2018 році з державного бюджету отримано стовідсотково базової дотації у сумі 15009,7 тис. грн.,  освітньої субвенції у сумі 77643,6 тис. грн., медичної субвенції у сумі 33381,2 тис. грн. та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 7070,7 тис. грн.

Також станом на 31 грудня 2018 року  отримано:

– дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету у сумі 1374,0 тис. грн.,

– дотацію з місцевого бюджету  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 25143,3 тис. грн.,

– субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 18271,3 тис. грн.

 Крім того, отримано:

– субвенцію з місцевого  бюджету  на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  у сумі 1438,7 тис .грн.;

– субвенцію  з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 175,2 тис. грн.;

– субвенцію з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного  вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 1637,6 тис. грн.;

– субвенцію з місцевого  бюджету  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 164,4 тис. грн.;

– субвенцію з місцевого  бюджету  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  у сумі 1127,7 тис. грн.;

– субвенцію  з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для  осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 900,2 тис. грн.;

– субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 562,0 тис. грн.;

– субвенцію на здійснення програм соціального захисту населення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі  210448,3 тис. грн.

         Одержано інші субвенції, що передається з місцевих бюджетів, у сумі 4711,9 тис. грн., у тому числі:

           інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету) у сумі 1060,6 тис. грн. у тому числі:

для проведення видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також на надання пільгового медичного обслуговування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 44,3 тис. грн.,

на проведення заходів, пов’язаних з введенням військового стану, у сумі 159,3 тис. грн.,

на проекти розвитку територіальних громад сіл, селищ у сумі 457,0 тис. грн.,

для комунальних підприємств сільських рад у сумі 400,0 тис. грн.;

           інші субвенції з місцевого бюджету (з бюджетів об’єднаних територіальних громад) у сумі 2301,4 тис. грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету (з бюджетів нижчого рівня) у сумі 1349,9 тис. грн.

Всього видатків по району проведено у сумі 527910,4 тис. грн., при уточнених планових призначеннях на відповідний період  у сумі  543320,3 тис. грн., що становить  97,1 %.

За звітний період з районного бюджету надано іншої субвенції по загальному фонду селищній та сільським радам у сумі 33971,1 тис. грн.

З резервного фонду районного бюджету виділялися кошти:

–  для створення резерву дизельного пального з метою забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами району використано коштів у сумі 33,7 тис. грн. ;

– ДП «Херсонське лісомисливське господарство» з метою організації проведення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій природного характеру, пов’язаних з пожежами в природних екологічних системах у сумі 32,5 тис. грн.;

– на проведення процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб, а саме африканської чуми, яка була виявлена у районі, у сумі 209,2 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

Забезпечувалась цілеспрямована робота на підтримку житлово-комунального господарства району. У 2018 році за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів виконано ремонт доріг населених пунктів на суму 4295,5 тис. грн. Крім того, за кошти з обласного бюджету у сумі 5000,0 тис. грн. виконано капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях Троїцька та Робоча в с. Чорнобаївка.

Також за кошти районного бюджету та Токарівського сільського бюджету на суму 96,6 тис.грн. проведено реконструкцію частини вул. Придніпровська в с. Новотягинка з метою усунення аварійної ситуації з підтоплення місцевої школи після сильних злив.

За кошти державного бюджету Службою автомобільних доріг у Херсонській області виконано ямковий ремонт автомобільних доріг: О220225 межа Миколаївської області – Станіслав – Білозерка (879,0 тис. грн.).; О220201 Білозерка-Кізомис-піонертабір (278,0 тис. грн.).; О220207 Р-47 – Микільське (57,5 тис. грн.), 0220213 Високе – Лиманець – Інгулець – автодорога Р-47 (379,6 тис.грн). Проводяться роботи (стан виконання 20%) на дорозі О220204 Таврійське–Миролюбівка – М-14 (2469,0  тис. грн.).

Спільні зусилля всіх гілок влади дозволили забезпечити реалізацію  проекту загальною вартістю 72,9 млн. грн. щодо ремонту найпроблемнішої дороги Білозерського району Надеждівка-Розлив, протяжністю 8 кілометрів. У співфінансуванні робіт взяли участь державний, районний і місцевий бюджети. Ремонтні роботи проводяться  ПП «Полтавабудцентр», яке стало переможцем за результатами проведеного аукціону. Ремонт дороги розпочато в жовтні звітного року і буде продовжено з настанням тепла у 2019 році.

21 комунальне підприємство на території району надає послуги з водопостачання (із них: 3 відносяться до Білозерської ОТГ; 2 – до Станіславської ОТГ; 2 – до Музиківської ОТГ). Для  централізованого водопостачання задіяно 108 артезіанських свердловин,  із них 95 діючі та 13 резервні. . Централізоване водопостачання є в усіх сільських радах району, водовідведення  здійснюється в смт Білозерка, с. Дар’ївка та с. Чорнобаївка.

У 2018 році для належного функціонування комунальних господарств з районного та місцевих бюджетів виділено кошти у сумі 1578,8 тис. грн., за рахунок яких проведено: поточний ремонт водомереж у с. Олександрівка, с. Микільське та с. Чорнобаївка; хлорування водопровідних мереж у населених пунктах Чорнобаївської, Благодатнівської, Дніпровської, Киселівської, Посад-Покровської, Інгулецької сільських рад; придбано обладнання та матеріали для ремонту мереж, надано фінансову підтримку комунальним підприємствам (оплата електроенергії, сплата податків  та погашення заборгованості з заробітної плати); придбано та встановлено обладнання для забезпечення тиску у водомережі багатоквартирних житлових  будинків у с. Дар’ївка; Чорнобаївською сільською радою придбано трактор для КП «Чорнобаївський господар».

З обласного бюджету виділено кошти у сумі 200,0 тис. грн. для придбання та встановлення (третьої) водонапірної башти в с. Правдине (раніше для водозабезпечення використовувалися дві башти). Додатково з бюджету Правдинської сільської ради виділено кошти у сумі 70,0 тис. грн. для встановлення башти та 45,0 тис. грн. для підключення електропостачання.

У 2018 році особлива увага приділялася традиційним заходам енергозбереження, тобто заміні старих дерев’яних вікон на металопластикові у Правдинській школі, Чорнобаївській, Іванівській, Дніпровській та Федорівській бібліотеках (на загальну суму 157,0 тис. грн.). Розроблено проект з капітального ремонту Миролюбівської амбулаторії, а саме: заміна вікон, утеплення фасаду та ремонт покрівлі (загальна вартість робіт складає 600,0 тис. грн.). У звітному році впроваджено І етап проекту – виконано заміну вікон на металопластикові (200,0 тис. грн. з обласного бюджету).

З метою зменшення енергетичної залежності на території району реалізуються проекти з будівництва об’єктів енергетики з використанням альтернативних видів енергії, а саме: енергії вітру та сонця. Так, у 2018 році проводилися організаційні та підготовчі роботи для будівництва Дніпро-Бузької ВЕС. Крім того, затверджено детальні плани території  для будівництва та розміщення сонячних електростанцій на території Микільської, Чорнобаївської сільських рад та Музиківської ОТГ; також надано дозвіл на розроблення детальних планів території для розміщення сонячних електростанцій на території Киселівської, Інгулецької, Федорівської сільських рад та Музиківської ОТГ.

На території району відсутні полігони твердих побутових відходів. Сільськими радами розроблено 4 проекти для будівництва полігонів ТПВ (Станіславська, Дніпровська, Посад-Покровська та  Токарівська сільські ради), Чорнобаївською сільською радою розроблено проект для будівництва станції сортування твердих побутових відходів. В Музиківській ОТГ в наявності проект для будівництва станції для приймання, сортування, пакування повторно використаних відходів та майданчика для компостування твердих побутових відходів в с. Музиківка.

Розроблено проекти по ремонту доріг:

          О220215 Надеждівка – Розлив на ділянці км 0+000 – км 3+300 (протяжністю 3,3 км) та О220204 Таврійське – Миролюбівка – М-14 на ділянці км 26+900 – км 27+600 (протяжністю 2,7 км) – 31 млн. 278 тис. грн.

          О220225 – межа Миколаївської області – Станіслав – Білозерка на ділянці км 33+600 – км 28+600 (протяжністю 5 км) –  22 млн. 337 тис. грн.

           Поточний ремонт автомобільної дороги Білозерка-Олександрівка на ділянці км 28+600 – км 33+600 (протяжністю – 5 км) – 22,337  млн. грн.

Протягом 2018 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 9960,0 тис. грн., що складає 0,8% загальнообласного обсягу. Порівнюючи з відповідним періодом минулого року, обсяг збільшився на 10,0%.

У районі протягом січня-вересня 2018 року прийнято в експлуатацію 2946 м2 загальної площі житла, або 4,6% загальнообласного обсягу. Порівняно з 2017 роком обсяг прийнятого в експлуатацію житла збільшився на 36,7%.

Традиційно на території району практично все житлове будівництво здійснюється індивідуальними забудовниками району. Білозерський район став одним із перших учасників у реалізації програми пільгового кредитування «Власний дім», яка спрямована на вирішення питань, що полягають у комплексному підвищенні рівня якості життя громадян у сільській місцевості, та охоплює громадян різних вікових категорій і соціального статусу.

Маючи соціальну спрямованість, сьогодні районна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» набула великої популярності серед сільського населення району і потребує значного збільшення обсягів кредитування та подальшого її розвитку. Тому, у звітному році на виконання районної програми по спеціальному фонду районного бюджету надано пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам у сумі 650,0 тис. грн. за рахунок повернення коштів від надання в минулі роки кредитів сільським забудовникам та із загального фонду у сумі 345,0 тис. грн.

У 77 багатоквартирних житлових будинках району створено 66 ОСББ, що складає 100%. Квартири приватизовані. Утриманням будинків займаються їх мешканці та ОСББ.

 

Сфера надання адміністративних послуг

Протягом року Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації працював над вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства, а саме над впровадженням нових адміністративних послуг, спрощенням, оперативністю та покращенням умов їх отримання.

У 2018 році підписана Угода про співробітництво з Білозерським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонської області щодо надання адміністративних послуг.

В липні 2018 року затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації оновлений перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП. Кількість адміністративних послуг, наданих Центром у 2018 році, збільшилась на 2016 у порівнянні з 2017 роком (9190) та становила 11206.

З метою забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщена інформація про діяльність Центру, графік роботи, контактні телефони, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, зразки заяв. Центр забезпечено комп’ютерною технікою, інформаційними стендами, на яких розміщені інформаційні та технологічні картки, зразки заповнення заяв та корисна інформація для відвідувачів.

Протягом звітного року були проведені наради з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою удосконалення роботи органу та адміністраторів.

Важливим показником роботи Центру була відсутність скарг від громадян щодо отримання послуг та роботи адміністраторів. За 2018 рік  до районного бюджету перераховано 128,903 тис. грн. та до місцевого бюджету – 204,5 тис. грн. за надання адміністративних послуг.

 

Сфера соціального захисту

Одними із першочергових завдань, які стояли перед районною державною адміністрацією протягом звітного періоду, були завдання щодо покращення якості надання соціальних послуг населенню району.

З серпня 2018 року управління соціального захисту населення районної державної адміністрації очолив новий керівник, який успішно пройшов конкурс. Завдячуючи спільній роботі, з районного бюджету було виділено 110,0 тис. грн. на придбання 6 комп’ютерів та іншої оргтехніки, яка дала можливість збільшити ефективність роботи по нарахуваннях та перерахуваннях всіх видів державних допомог в десятки разів. За сприяння районної державної адміністрації штатну чисельність управління збільшено на 2 одиниці, що унеможливило утворення черг людей в коридорах та дало можливість значно зменшити кількість звернень громадян.

Станом на 01 грудня 2018 року на території Білозерського району за статистичними даними проживає 65331 особа.

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на 1 штатного працівника по Білозерському району складає:

 • на 01 жовтня 2018 року – 6860 грн.

         на 01 жовтня 2017 року – 5202 грн.

Протягом року рівень оплати праці збільшився на 30,1%, а порівнюючи з відповідним періодом минулого року, збільшився на 31,9%.

Щомісяця проводився моніторинг стану виплати заробітної плати. Зарплатні борги на підприємствах району відсутні.

 У 2018 році відбулися 6 засідань робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. Опрацьовано пояснення керівників 53 суб’єктів господарювання, які у листопаді – грудні 2017 року, січні, березні, липні та вересні 2018 року  нарахували заробітну плату працюючим у розмірі менше мінімальної, визначеної чинним законодавством. Прийнято ряд рішень щодо підвищення рівня оплати праці. На виконання прийнятих рішень направлено листи головам ОТГ щодо фактів та причин нарахування заробітної плати у розмірі менше мінімальної для опрацювання та вжиття відповідних заходів реагування.

Групою для здійснення перевірок у районі з легалізації оплати праці та зайнятості населення проведено 11 рейдів, під час яких здійснено 254 обстеження, в тому числі 226 – фізичних осіб-підприємців, 7 – юридичних осіб, 21 – фізичну особу. У 13 ФОП  виявлено 40 працівників без офіційного працевлаштування, 2 юридичні особи використовували працю 22 працівників без оформлення трудових відносин (усього 62 нелегальні працівники), 17 ФО здійснювали підприємницьку діяльність без проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Із роботодавцями проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності оформлення задіяних до господарської діяльності осіб, попереджено про фінансові санкції за порушення трудового законодавства. Ревізорами-інспекторами Херсонської ОДПІ складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення для розгляду  районним судом.

У липні організовано та проведено робочу нараду з питань легалізації найманої праці та наповнення місцевих бюджетів шляхом сплати туристичного збору. У нараді взяли участь фізичні особи-підприємці, голови сільських рад, а також фахівці районних служб, органів ДФС, ПФУ, служби зайнятості.

Протягом 2018 року надана консультаційна допомога 228 особам з питань, передбачених Кодексом законів про працю України, проведено 46 перевірок правильності призначення (відмови) та перерахунку пенсії.

          У 2018 році за призначенням різних видів допомог та житлових субсидій звернулось 17712 сімей. Сума виплачених коштів склала 96175,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року звернулося на 39 сімей менше, відповідно сума виплачених коштів на 1576,5 тис. грн. була меншою. Видано 9882 довідки та повідомлення.

         Прийнято 7450 пакетів документів для призначення субсидії на тверде паливо та скраплений газ та 685 пакетів документів для призначення субсидії на природній газ, з них через підприємство Укрпошта – 1607.

 Протягом року відбулося 30 засідань комісії з питань надання населенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги. Проводилася широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед жителів району щодо впровадження нової системи призначення субсидій та державних допомог.

         Протягом 2018 року виплачено 1858,3 тис. грн. допомоги на тимчасове проживання, що на 204,0 тис. грн. більше, ніж у 2017 році. 50 переселеним особам призначено 22,6 тис. грн. соціальних виплат. Проводилася постійна робота з особами, що переселилися із зони АТО та АР Крим, щодо встановлення статусу переселеної особи та призначення і  виплати державної адресної допомоги.

У районі функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу та 4 прийомних сімей де виховуються 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сума нарахованої допомоги дітям-вихованцям склала 1197,6  тис. грн., що на  179,7 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року; грошове забезпечення батькам-вихователям за надання соціальних послуг склало 358,8 тис. грн., що на 27,4 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом  минулого року.

Через районну програму соціальної допомоги «Турбота» 329 жителям району було виділено матеріальної допомоги на загальну суму 474,0 тис. грн. Для порівняння у 2017 році – 204 особам на загальну суму 341, 2 тис. грн.

З метою здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету головним державним соціальним інспектором проводилися перевірки матеріально-побутових умов, фактичного місця проживання, доходів та майнового стану отримувачів різних видів допомог.

В реєстрі пільговиків Білозерського району перебуває на обліку 13837  осіб, які мають статус пільговиків відповідно до 20 Законів України, в тому числі 604 учасники бойових дій та 6 інвалідів війни із числа учасників в АТО (у 2017 – 515).

  Постійно ведеться робота по наповненню бази ЄДАРП та підтриманню її в актуальному стані.

Укладено договір з філією «Херсонський обласний автомобільно-учбовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» про освітню послугу з навчання 1 учасника АТО на суму 5540,82 грн. та профінансовано в повному об’ємі.

         Призначено щорічну грошову допомогу до 5 травня  1439 ветеранам війни на загальну суму  1,5 млн. грн.

         Забезпечено надання пільг на безоплатне придбання ліків потерпілим внаслідок  аварії на ЧАЕС за рецептами лікарів на загальну суму 31448, 00 грн., 3 особам забезпечено зубопротезування на загальну суму 11010,01 грн.

         15 потерпілим внаслідок  Чорнобильської катастрофи виплачено компенсацію за додаткову відпустку у 2018 році на суму 46566,7 грн.

Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 13 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії, на загальну суму 65,0 тис. грн.

Протягом 2018 року на обліку в Білозерській районній філії Херсонського обласного центру зайнятості перебувало 2086 осіб в пошуку роботи, із них 1300 осіб в статусі безробітного.

Потреба підприємств  в працівниках для заміщення вільних робочих місць протягом 2018 року становила 1256 вакантних посад.

Існує дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.

З метою ліквідації дисбалансу проводилася робота з професійної орієнтації. За 2018 рік надано 5296 профорієнтаційних послуг.  Надано 5832 профінформаційних послуг,  4766 профконсультаційних послуг та 25 послуг по профвідбору.

За направленням районної філії навчалося 220 осіб, закінчили навчання 214  осіб, із них 210 осіб працевлаштовано.

Протягом року проводилася робота по залученню незайнятого населення до самозайнятості.  З бажаючими стати приватними підприємцями проводилися індивідуальні діагностичні консультації на виявлення  особистісних схильностей до відповідного виду діяльності, пропонувалася участь в онлайн-курсах «Prometheus».

Основним активним заходом сприяння зайнятості населення є надання оперативної та якісної допомоги у працевлаштуванні. За 2018 рік районною філією зайнятості працевлаштовано 1210 осіб,  які перебували на обліку.

Проводилася інформаційно-консультаційна робота серед роботодавців щодо працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Протягом року 23 безробітних були працевлаштовані на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Дієвою формою матеріальної підтримки безробітних була організація оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру, які забезпечують тимчасову зайнятість. У звітному періоді 339 осіб працювали на таких роботах.

Протягом 2018 року фахівцями філії проведено 127 профорієнтаційних заходів для Білозерської ЗОШ №3, Кізомиської ЗОШ, Станіславської ЗОШ,  Музиківської ЗОШ та Широкобалківської ЗОШ, Білозерського закладу початкової освіти-науковий ліцей імені О.Я.Печерського та ін. Взяли участь 2553 учні. Під час семінарів та профорієнтаційних уроків приверталася увага школярів  до профорієнтації як процесу, що сприяє кращому розумінню та пізнанню світу професій, дає змогу вибрати спеціальність, освіту та навчальний заклад, скласти реалістичний план кар’єри.

Налагоджена  в районі і робота щодо пенсійного забезпечення громадян.

          Станом на 01 січня 2019 року по Білозерському відділу обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області перебуває 16,4 тис. пенсіонерів. Протягом 2018 року до відділу звернулося 25,6 тис. громадян з питань отримання послуг, що надаються спеціалістами в залі обслуговування громадян. Це на 69 % більше, ніж  у 2017 році. З них  з питань пенсійного забезпечення — 19 614 звернень, що складає 76,4 % від загальної кількості звернень (у 2017  році — 11980).

         Зареєстровано на веб-порталі Пенсійного фонду 598 осіб, що надає змогу отримувати повну інформацію про  страховий стаж та розмір виплат.

Налагоджено співпрацю з новоствореними ОТГ, облаштовано та організовано роботу 5 відділених робочих місць працівників Білозерського відділу(с.Станіслав, Ш.Балка, Софіївка, Т.Балка, Надеждівка),  що надає змогу громадянам отримати  послуги Пенсійного фонду України  за місцем проживання. Протягом звітного року здійснено 338  виїздів,  надано 2117 послуг.

 За період 2018 року  випадків затримки  пенсійних  виплат не зафіксовано, заборгованість  по  виплатам відсутня.

 

Заходи щодо захисту прав дітей

Відповідно до пункту 6 статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» службою у справах дітей районної державної адміністрації забезпечувалося своєчасне виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, та підготовки документів щодо надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, вживалися заходи щодо влаштування вищевказаної категорії дітей до сімейних форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім’я або дитячий будинок сімейного типу).

У звітному періоді службою підготовлено 106 проектів розпоряджень з питань захисту прав дітей.

В районі запроваджено та діє єдина система комп’ютерного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та які опинились в складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання. Забезпечено її ефективне функціонування.

Станом на 31 грудня 2018 року на обліку перебувала 181 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування (45/136), 38 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 43 – усиновлені дитини.

Взято на первинний облік 19 дітей, які посиротіли. З метою захисту їх прав вживалися заходи щодо влаштування дітей: взято під опіку – 10, усиновлено – 2, до ДБСТ – 1, до державних та навчальних закладів – 5.

Службою вживалися заходи щодо захисту житлових і майнових прав дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З цією метою здійснювався облік нерухомого майна, яке належить дітям, або право користування яким мають діти зазначеної категорії, вживалися заходи щодо збереження зазначеного житла та майна, передачі його в оренду, закріплення права на користування житлом, постановки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років на квартирний облік для отримання соціального житла. Проаналізувавши стан забезпечення дітей житлом,  було з’ясовано, що:

– мають житло на праві власності – 9 дітей, 5 % від загальної кількості дітей зазначеної категорії;

 – мають право на користування – 92 дитини, 50,8 %;

 – не мають житла – 80 дітей, 44,2 % (із них 9 дітей поставлено на квартирний облік).

У 2018 році розпорядженням голови районної державної адміністрації було призначено опікунів для збереження житла, яке належить 3 дітям. Інвентаризаційною комісією протягом травня-червня 2018 року спільно з виконавчими комітетами сільських рад проведено детальну інвентаризацію і оцінку придатності для проживання 76 житлових приміщень, право власності або право користування якими мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа.

З метою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, розвитку мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, проведення інформаційної кампанії щодо популяризації сімейних форм виховання в 2018 році розповсюджено 70 пам’яток щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надано матеріали до районної газети «Придніпровська зірка» з даної тематики та на офіційний веб-сайт районної державної адміністрації. Також надано 70 консультацій громадянам, які звернулись до служби, створено електронний облік дітей, які підлягають усиновленню, та громадян, які бажають усиновити дітей. В результаті за 2018 рік громадянами району, двома подружніми парами, було усиновлено 2 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Службою виготовлено та розповсюджується пам’ятка щодо профілактики насильства в сім’ї «Не залишайся наодинці зі своєю проблемою – звернися по допомогу! Подбай про себе».

Спільно з працівниками селищної, сільських рад, шкіл, поліції, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням соціального захисту населення, медичними працівниками проводилися обстеження умов проживання дітей в сім’ях. Так, протягом 2018 року було перевірено умови проживання 139 дітей із 44 сімей, проведено профілактичні бесіди з 57 батьками, попереджено про відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків, надано консультації щодо подолання складних життєвих обставин; зобов’язано створити належні умови проживання для дітей, контролювати їх поведінку, запропоновано шляхи виходу із кризи.

Проведено спільно з працівниками Білозерського відділення поліції, відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 13 рейдів у сільські ради району з метою виявлення та документування фактів незаконного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів підліткам. З метою профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності проведено 85 рейдів «Діти вулиці».

В населених пунктах району службою здійснено 31 моніторинговий візит на підприємства щодо виявлення працюючих дітей та перевірки додержання законодавства про працю неповнолітніх.

Протягом року проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, 4 засідання координаційної ради у справах дітей районної державної адміністрації, на яких розглядалися питання щодо соціального захисту дітей, вирішення спорів між батьками. За результатами їх проведення прийнято відповідні рішення та надано рекомендації.

Щодо інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості

Освіта є основою економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою.

Відділом освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації проводиться робота щодо забезпечення якісною освітою дітей району, створення умов для навчання.

Слід зазначити, що у 2018 році збережено мережу закладів дошкільної освіти району. В районі функціонує 19 закладів дошкільної освіти, у тому числі дошкільний відділ Чорнобаївського НВК комунальної форми власності.

Всього у Білозерському районі проживає 2471 дитина віком від 0 до 6-ти років та 5086 дітей віком від 6 до 18-ти років.

Кількісний показник дітей у закладах – 1477, крім того, кількість охоплених соціально-педагогічним патронатом – 43 дитини. Показник охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 5 років – 92,6% та дітей старшого дошкільного віку  5-ти річного віку – 100%.

Здійснюється підвіз транспортом відділу освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації дітей  дошкільного віку у Киселівський (із трьох сіл), Орловський, Велетенський дошкільні заклади. Транспортом Дніпровської сільської ради підвозяться вихованці у місцевий дошкільний заклад.

У грудні 2018 року відбувся педагогічний міст для вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів «Нові стандарти щодо фізичного розвитку здобувачів освіти у дошкільній та початковій ланці» на базі Чорнобаївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Білозерської районної ради.

Значну увагу в закладах дошкільної освіти приділяється дослідно-експерементальній та методичній роботі.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів району є оптимальною, стабільною і забезпечує рівний доступ громадян до отримання базової та повної загальної середньої освіти.

До денних загальноосвітніх навчальних закладів району з 01 вересня 2018 року зараховано 3801 учень. Разом з Дар’ївською вечірньою школою ІІ-ІІІ ступенів освіту здобували 3914 дітей.

Загальна середня освіта у районі представлена 20 загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, з них:

 • школи I-ІІ ступенів –3, де навчається 259 учнів;
 • школи I-ІІІ ступенів – 15, де навчається 2814 учні;
 • навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» –1, де навчається 728 учнів;
 • вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання – 1, де навчається 113 учнів.

Усі школи в районі працювали в одну зміну.

Враховуючи потреби, стовідсотково організовано підвіз 312 учнів до закладів освіти та додому. Загальний парк «шкільних автобусів» нараховує 9 одиниць транспорту.

Із 5031 дитини шкільного віку для здобуття повної загальної середньої освіти 4563 навчаються в закладах загальної середньої освіти, 208 – у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, 167 – у професійно-технічних навчальних закладах.

Альтернативною формою здобуття загальної середньої освіти громадянами,  які  не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, є екстернат. Так, у 2017/18 н. р. повну загальну середню освіту здобули 27 екстернів, базову загальну середню освіту  –  16 екстернів.

З метою забезпечення рівного доступу до здобуття якісної базової і повної середньої освіти, профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів. Допрофільна підготовка учнів 8-9 класів реалізується шляхом поглибленого вивчення предметів на диференційованій основі, введення курсів за вибором, профільної орієнтації, інформаційної роботи тощо. У школах з поглибленим вивченням предметів охоплено 89 учнів у 4 класах Чорнобаївського навчально-виховного комплексу.

Організовано профільне навчання за 6 профільними напрямами у 8 освітніх закладах району. Сформовано 12 профільних класів. Загальний контингент у класах з профільним навчанням – 195 учнів.

З 1 вересня 2018 року у 8 класах з інклюзивною формою навчання, здобувають освіту 9 учнів з особливими освітніми потребами.

У всіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти забезпечено безперешкодний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до окремих приміщень першого поверху.

Соціальними педагогами відвідуються сім’ї, в яких виховуються діти з особливостями розвитку, здійснюється обстеження житлово-побутових умов та умов навчання та виховання дітей, забезпечується соціалізація дітей з особливими потребами шляхом залучення їх до гурткової роботи, позакласних та позашкільних заходів.

Відповідно рішення сесії районної ради від 25 січня 2019 року №№438 створено Білозерський інклюзивно-ресурсний центр, затверджено Статут закладу.

У 2018 році безкоштовним харчуванням за кошти районного бюджету були забезпечені учні 1-4-х класів,  учні 1-11-х класів із малозабезпечених сімей (за довідками управління соціального захисту населення районної державної адміністрації), діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з вадами розвитку, що охоплені інклюзивним навчанням, діти, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції.

Гаряче харчування організоване в усіх навчальних закладах району. Відсоток охоплення досить високий і складає  48%, в тому числі учні 1-4 класів – 100%.

Продукти харчування в заклади освіти постачають підприємці згідно проведених тендерів комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти Білозерської районної ради Херсонської області».  Заклади працюють  за перспективним двотижневим меню, погодженим Білозерським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області. Вартість гарячого харчування в школах  становить 7 грн. За 2018 рік з районного бюджету виділено 1739533, 26 грн., батьківські кошти – 969831,28 грн.

Особлива увага приділялася оздоровленню учнівської молоді. У літній період 2018 року на базі закладів загальної середньої освіти діяли 19 відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей, один мовний відпочинковий табір. З районного бюджету на харчування учнів у пришкільних таборах з денним перебування виділено 200,0 тис. грн. (752 учні).

У районі створено умови для розвитку і підтримки талановитих та обдарованих дітей. 6 учнів, що є кандидатами у дійсні члени Малої академії наук України, брали участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Перемогу здобули 4 учні.

В 2018-2019 навчальному році проведено районний етап Всеукраїнських предметних олімпіад, у якому взяли участь 303 здобувачі освіти.

У школах району працює 118 молодих спеціалістів, стаж роботи яких становить 5 років і менше. З метою набуття необхідних практичних і організаційних навичок для виконання функціональних обов’язків, вивчення специфіки своєї роботи в школах організовано роботу шкіл молодих спеціалістів.

Належна увага приділяється конкурсам фахової майстерності, зокрема «Учитель року».

У 2018 році проведений І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019». На організацію проведення конкурсу та нагородження  було витрачено понад 3,7 тис. грн.

У районі створена та діє школа резерву керівних кадрів. Метою роботи школи є проведення якісного відбору здібних до управлінської діяльності освітян, їх підготовка до керівництва навчальним закладом в сучасних умовах з наступною розстановкою в системі освіти. У 2018 році було проведено 3 засідання Школи резерву керівних кадрів та Школи молодого керівника.

Курсова перепідготовка педагогічних кадрів стовідсотково забезпечена фінансовими ресурсами. У 2018 році при комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради курси підвищення кваліфікації пройшли 135 педагогічних працівників при плані 124.

Створено банк даних педагогічних працівників, які потребують поліпшення житлових умов та бажають отримати відповідний довгостроковий пільговий кредит. Зареєстровано 7 осіб серед педагогічних працівників району, які мають бажання отримати пільговий довгостроковий кредит для придбання, будівництва, добудови та реконструкції житла, у тому числі для газифікації та водопостачання житлових будинків у сільській місцевості, згідно з умовами обласної програми «Власний дім».

На території Білозерського району діє 2 заклади позашкільної освіти – КЗ «Центр позашкільної освіти Білозерського району Херсонської області» та Білозерська районна комплексна ДЮСШ.

На сесії районної ради від 15 червня 2018 року прийнято рішення № 334 «Про створення комунального закладу «Центр позашкільної освіти Білозерської районної ради Херсонської області» та реорганізацію закладів позашкільної освіти Білозерської районної ради Херсонської області», шляхом приєднання до комунального закладу «Центр позашкільної освіти Білозерської районної ради Херсонської області».

Центр позашкільної освіти повністю охоплює гуртковою роботою всіх бажаючих здобувачів освіти із закладів середньої загальної освіти району за напрямками: еколого-натуралістичний, науково-технічний, дослідницько-експериментальний, художньо-естетичний і туристсько-краєзнавчий та військово-патріотичний.

65 гуртків Центру працюють на базах освітніх закладів. З 14 освітніми закладами підписано договори про співпрацю, охоплено 960 вихованців.

У Білозерській районній комплексній ДЮСШ функціонує 45 груп, 504 вихованці.

Всього позашкільною освітою охоплено 1464 дитини у 110 гуртках, що становить 39% від загальної кількості учнів району.

2018 рік став роком Нової української школи. В рамках старту проекту виділені кошти із залишків обласної освітньої субвенції за 2017 рік, які в повному обсязі спрямовано на придбання фабрики друку (принтер, ламінатор) для шкіл Білозерського району в сумі 164,421 тис.грн.

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» придбано меблі на суму 433,795 тис.грн., інтерактивні дошки вартістю 247,190 тис.грн., дидактичний матеріал вартістю 332,875 тис.грн. та витратні матеріали на суму 113,870 тис.грн.

У 2018 році також передбачались кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на придбання корекційно-розвиткових засобів та меблів в сумі 110,540 тис.грн., які освоєно в повному обсязі.

За кошти залишків освітньої субвенції з державного бюджету 2017 року здійснено закупівлю для шкіл Білозерського району інтерактивних дошок на суму 535,012 тис.грн., меблів для оснащення кабінетів на суму 163,307 тис.грн., також здійснено закупівлю обладнання для кабінетів хімії та біології вартістю 371,090 тис.грн., придбано ноутбуки на суму 1010,137 тис.грн., встановлено металопластикові вікна в Правдинську ЗОШ  на суму 105,109 тис.грн., та закуплено підручники на суму 36,00 тис.грн.

За кошти районного бюджету у 2018 році проведено  капітальні ремонти: парадного входу  Дар’ївської ЗОШ вартістю 219,605 тис.грн., теплотраси в Чорнобаївському НВК на суму 497,945 тис.грн. та топкової із заміною котла на суму 128,467 тис.грн.

За кошти районного бюджету виконані поточні ремонти системи опалення у Киселівській (109,006 тис. грн.), Чорнобаївському НВК (137,220 тис. грн.), Дар’ївській (20,540 тис. грн.) та Понятівській (286,301 тис.грн.) школах. Також було проведено поточний ремонт холу в Чорнобаївському НВК на суму 149,938 тис. грн., поточний ремонт парадного входу та покрівлі в Олександрівській ЗОШ на суму 219,968 тис. грн.  та поточний ремонт димової труби Велетенської школи, вартістю 35,999 тис. грн.

Комунальною установою «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти Білозерської районної ради Херсонської області» у січні 2018 року укладено угоди: з ТОВ «Херсонобленерго» на забезпечення електричною енергією; з ПАТ «Херсонгаз» на розподіл природного газу; з УМГ «Харківтрансгаз» на транспортування природного газу до загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на 2018 рік та на постачання  природного газу  з ТОВ «АС». На постачання вугілля до закладів освіти укладено договір з ПП «Артмаркет».

В районі забезпечується виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Наразі функціонує 15 спортивних клубів на базі закладів загальної середньої освіти району, до роботи в них залучено 1317 учнів 5-11 класів. Протягом року проведено змагання з 13 олімпійських та не олімпійських видів спорту.

Відділом освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації у співпраці з районною громадською організацією «Федерація футболу», «Футбольна ліга» та керівниками клубів і команд селищної та сільських рад проводяться спільні районні заходи, надається організаційна і фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів.

Функціонує 110 спортивних споруд, з них 77 майданчиків в загальноосвітніх школах та 27 майданчиків в дошкільних навчальних закладах. Всі спортивні споруди, зокрема спортивні майданчики, використовуються за призначенням.

Проводилася робота щодо сприяння у створенні та легалізації фізкультурно-спортивних клубів для молоді на територіях селищної та сільських рад.

Сьогодні в районі діє 13 клубів та команд,  з них 11 громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості; легалізовані: у Олександрівській, Микільській, Чорнобаївській, Киселівській, Дар’ївській, Дніпровській, Токарівській, Благодатнівській, Правдинській, Посад-Покровській сільських радах.

В цілому вдалося протягом звітного року зберегти мережу установ культури, навчально-мистецьких закладів та забезпечити підтримку діяльності провідних аматорських колективів району.

Державна політика у галузі культури на районному рівні реалізується   через мережу культурно-мистецьких установ, до якої входять 23 заклади культури клубного типу, 24 бібліотеки, Чорнобаївська дитяча  музична школа, районний музей та кінотеатр (аварійний стан будівлі). У галузі культури району працює 131 фахівець. Як результат діяльності щодо розвитку культури у районі діють 6  колективів, які мають звання «народний» та один «зразковий». Почесне звання «заслужений працівник культури України» присвоєно 4 працівникам галузі.

Рішенням сесії районної ради від 16 лютого 2018 року № 300 в районі затверджена районна програма культурно-масових заходів у Білозерському районі на 2018 – 2020 роки. Програма спрямована на створення позитивного іміджу району, належної організації та проведення свят, масових заходів, підтримки творчої та обдарованої молоді. У 2018 році річний план фінансування програми склав 70000 грн. на організацію та проведення в районі культурно-мистецьких заходів.

Закладами культури району проводилася різнопланова культурно- мистецька та освітня робота. Аматорські колективи району стали учасниками 8 Всеукраїнських, 4  регіональних фестивалів та конкурсів, 10 обласних культурно- мистецьких заходів.  Чорнобаївський сільський будинок культури посів друге місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі  клубних закладів сільської місцевості. Творчі колективи району  переможці  Всеукраїнських фестивалів  та конкурсів.

         За рахунок отриманого бюджетного фінансування протягом року здійснено заходи щодо покращення матеріально-технічного стану установ галузі, що надало можливість поліпшити обслуговування користувачів продукту галузі культури. У  2018 році була  відновлена будівля Федорівського сільського будинку культури. За кошти державного бюджету капітально відремонтовано  дах на суму 747765 грн., проведено  поточний ремонт приміщення  на загальну суму 248820 грн. (200 000 грн. – районний бюджет, 48820 грн. –  місцевий). З  місцевого бюджету виділено  41545 грн. на поточний ремонт та на ремонт системи електрозабезпечення. За кошти спонсорів придбано вікна на суму 14 354 грн., встановлено  двері – 17000 грн., придбано стільці – 36616 грн. Офіційне відкриття Федорівського сільського будинку культури  відбулося в жовтні 2018 року на День села.

У Дніпровському сільському будинку культури проведено капітальний ремонт хореографічного та музичного  класів на  загальну суму 111582 грн.,  придбано сценічних матеріалів на суму 36096 грн. За спонсорські кошти    агрофірми радгоспу «Білозерський» у сумі 83508 грн. придбано музичне приладдя,  опалювальний агрегат, встановлено жалюзі на вікна та сигналізацію. Встановлено огородження Миролюбівського сільського будинку культури  на суму 30000 грн.,  побудовано санітарну кімнату  на суму 6000 грн.  та  замінено  стелю глядацької зали – 190000 грн. Встановлено 9 металопластикових вікон у Новотягинському сільському будинку культури  на суму 235000 грн. та придбано  2  колонки на суму 26000 грн. У Садівський сільський будинок культури придбано приладдя на загальну суму 1050 грн., будівельні матеріали на суму 19639 грн., підключено інтернет мережу.  У комунальному закладі  «Інгулецький  сільський будинок культури»  було встановлено сучасну систему опалення «Білюкс», стельові інфрачервоні обігрівачі, які працюють в довгохвильовому і середньохвильовому діапазоні. Реалізація проекту монтажу опалення коштувала 119073 грн.

На постійному контролі питання щодо збереження та поповнення бібліотечних фондів. За 2018 рік бібліотеки району поповнилися на 2556 екземплярів книжок на суму 151948 грн. За рахунок Державної програми «Українська книга бібліотеки району отримали 1349 примірників на суму 109354 грн. За рахунок бюджетних коштів придбано 465 примірників на суму 34900 грн.

Покращена матеріально-технічна база бібліотечних закладів району. Так, у Білозерській районній бібліотеці виконана заміна 4 дверей та 4 вікон (50000 грн.), придбано комп’ютерне обладнання (10000 грн.) та нові меблі (5000 грн.). Проведено ремонт бібліотечних кімнат в Олександрівській сільській бібліотеці на загальну суму 136000 грн. Замінено 4 вікна (9924 грн.) та підключено до інтернет мережі Іванівську сільську бібліотеку (3000 грн.). У Дніпровській сільській бібліотеці проведено ремонтні роботи на суму 55720 грн., придбано комп’ютер та меблі  –  28562 грн. Замінено 6 віконних блоків на загальну суму 15826 грн. у Новотягинській сільській бібліотеці. Придбано ноутбук та  кольоровий ксерокс  у Микільську сільську бібліотеку на суму 15000 грн. Придбано принтер  у Миролюбівську сільську бібліотеку на суму 3000 грн. та книжкові полиці у Дар’ївську сільську бібліотеку – 14000 грн. Проведено ремонтні роботи у Кізомиській  та Чорнобаївській сільських  бібліотеках.

Протягом року за рахунок коштів спеціального фонду здійснено замінену 5 вікон у приміщенні Чорнобаївської дитячої музичної школи на загальну суму 25340 грн.

Однак, незважаючи на те, що вжито ряд заходів для поліпшення умов діяльності установ, існує багато проблемних питань в галузі культури. Однією із найгостріших та до кінця невирішених проблем залишається загальний стан приміщень закладів культури сільської місцевості, який не відповідає вимогам сьогодення. Більша частина закладів культури не опалюється із-за відсутності системи опалення. Так, близько 40% клубних закладів сільської місцевості потребують капітального ремонту та поточних ремонтних робіт. Микільський та Клапайський сільські заклади культури, районний кінотеатр знаходяться в аварійному стані. Взагалі не опалюються через відсутність системи теплопостачання 17 закладів культури, що складає 34% від загальної кількості установ галузі.

Охорона здоров’я

В районі існує наявна мережа лікувально-профілактичних закладів: 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 13 ФАПів та 16 ФП, ЦРЛ – 200 ліжок, терапевтичне відділення Станіславської ЛА на 25 ліжок та Дар’ївської ЛА на 25 ліжок, 1  поліклінічне відділення ЦРЛ,  стоматологічне відділення ЦРЛ, 8 фельдшерських бригад швидкої медичної допомоги від обласного Центру екстреної медичної допомоги.

Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів Центру первинної медико-санітарної допомоги складає 1094 відвідування в зміну.

Центр обслуговує 62018 жителів району, в тому числі жителів двох територіальних громад. Населення обслуговується 22 лікарями з надання первинної медичної допомоги, навантаження на одного лікаря 2819 жителів.

Укомплектованість лікарями  первинної ланки становить 67,2 %. Вакансії є практично по всіх амбулаторіях. В даний час вчаться в інтернатурі 3 лікарі-інтерни: 2 лікарі загальної практики сімейної медицини  та лікар-педіатр.

На сьогоднішній день в КП «Білозерська ЦРЛ» працює 49 лікарів на 80,25 штатних посадах (укомплектованість – 63,25%), 146 середнього медичного персоналу на 165,75 штатних посадах (укомплектованість – 88,5%,), 82 молодших медпрацівники та 80 осіб іншого персоналу.

У 2018 році прийняті на роботу 1 лікар-дерматовенеролог, лікар-невропатолог, лікар-інфекціоніст, які закінчили інтернатуру.

В інтернатурі навчаються  3 лікарі-інтерни  з внутрішніх хвороб, дерматовенерології, отоларингології.

Матеріально-технічна база Центру первинної допомоги сформована за рахунок будівель, рухомого та нерухомого майна, переданого закладу в оперативне управління. Покращився протягом року стан оснащення медичним обладнанням: закуплено 6 пульсоксиметрів, отоофтальмоскопи, пневмотахометри, біохімічний аналізатор, комп’ютерну техніку.

З районного бюджету на підтримку первинної медичної допомоги було виділено 2665026  грн.,   з бюджетів сільських рад і ОТГ (окрім державної медичної субвенції і державної додаткової дотації на енергоносії) було профінансовано 373160,00 грн., в т.ч.  Білозерською ОТГ  –  95000,00 грн.,  Станіславською ОТГ – 223840,00 грн., Посад-Покровською сільською радою – 25000,00 грн., Чорнобаївською – 2800,00 грн., Миролюбівською – 16520 грн., Кізомиською – 10000,00 грн. Разом з районного та сільських бюджетів було виділено 3038186 грн., з них використано 2 859 267 грн.

  По капітальних видатках: за рахунок обласного і районного бюджетів виділено і використано на капітальний ремонт Миролюбівської АЗПСМ  279 732 грн. (заміна і облаштування вікон).

Також за рахунок сільських бюджетів придбані основні засоби на суму 199710 грн. для Чорнобаївської, Посад-Покровської, Станіславської амбулаторій ЗПСМ.

Також  на програму боротьби з туберкульозом виділено  з районного бюджету 97400,00 грн., з бюджетів сільських рад  і ОТГ 119286,00 грн., всього 216686,00 грн., з яких  160000,00 грн. витрачено на придбання туберкуліну і 56686,00 грн. – на роботу пересувного флюорографа.

Охоплення населення профілактичними оглядами з метою виявлення туберкульозу методом флюорографії становить 456,1 на тисячу дорослих та підлітків: план профілактичних флюорографічних оглядів виконано на 99,1%, серед осіб, які не були оглянуті флюорографічно 2 роки і більше –  на 100%. В районі в 2018 році працював пересувний флюорограф, на якому було обстежено 7621 особа (25,4% всіх обстежених).

Охоплено 23366 жінок цільовими профілактичними оглядами, що становить 96,8% від запланованої кількості. План профілактичних оглядів чоловіків виконано на 93,3%, оглянуто 10892 чол. У денних стаціонарах за 2018 рік проліковано 1236 дітей.  До медичних працівників Центру зроблено 289916 відвідувань, що на одного жителя становить 3,9.

З метою забезпечення доступності надання медичної допомоги сільському населенню фахівці КП «Білозерська ЦРЛ» у складі відповідних бригад здійснювали огляди населення за місцем  проживання.

Фінансування витрат на медикаменти в лікувальних закладах здійснювалося за рахунок районного бюджету.

Видатки на медикаменти на 1 ліжко-день у 2018 році збільшилися  на 9,56 грн. у порівнянні з минулим роком і складають: 22,63 грн. (2017р. – 13,07 грн.), це  дало можливість забезпечити пільгову категорію населення району безкоштовним стаціонарним лікуванням.

Видатки на харчування на 1 ліжко-день у 2018 році збільшилися на 8,81 гривень у порівнянні з минулим роком.

У 2018 році Центр первинної допомоги автономізувався шляхом реорганізації в комунальне некомерційне підприємство, підписав договір з НСЗУ у другу хвилю. Розроблено спроможну мережу, відповідно до якої потребують будівництва 8 амбулаторій, 6 амбулаторій потребують капітального ремонту. Закуплено за рахунок коштів регіонального розвитку 2 автомобіля для амбулаторій, які будуть будуватися в першу чергу.

У жовтні 2018 року Центр отримав ліцензію на медичну практику. На кінець 2018 року укладено 35859 декларацій (58%).

КП «Білозерська ЦРЛ» має першу акредитаційну категорію.

Підводячи підсумки діяльності за 2018 рік, можна зазначити,  що зроблено багато гарних справ  та  досягнуто позитивних результатів в роботі, проте поряд з певними  успіхами  залишаються ще проблеми, які  ми маємо і надалі вирішувати та  працювати з повною віддачею. Першочерговими завданнями сьогодні ставимо  відновлення зрошення, щоб збільшувати обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, будівництво очисних споруд у с.Дар’ївка, створення привабливого інвестиційного клімату та інші.