Відомості про здійснення регуляторної діяльності

Повноваження щодо здійснення державної регуляторної політики в районі покладено на  відділ економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

У грудні 2018 року головою районної державної адміністрації затверджено план підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік та план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2018 рік.

Станом на 01.06.2018 року у районі функціонували три регуляторних акта районної державної адміністрації, а саме:

– розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 грудня 2013 року № 689 «Про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього»;

– розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2013 року № 698 «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації» (зі змінами згідно розпорядження від 04 листопада 2014 року № 431 «Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області»).

– розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 березня 2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області» (зі змінами згідно розпорядження від 12 серпня 2014 року № 309 «Про внесення змін до розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області від 24 березня 2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області»).

З метою впорядкування нормативно-правових актів відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року № 888-VІІІ у червні місяці розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.12.2013 року № 689 «Про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.03.2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області» втратили чинність відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.06.2018 року № 355 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови Білозерської районної державної адміністрації», яке зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області 18.06.2018 року №31/1714 та опубліковано у районній газеті «Придніпровська зірка» 29.06.2018 року.

Після набрання чинності розпорядження №355 були прийняті розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.07.2018 року № 394 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.07.2018 року № 393 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації» (не як регуляторні акти, а як звичайні розпорядження).

Станом на 02.01.2019 року у районі функціонує 1 регуляторний акт районної державної адміністрації, а саме:

– розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2013 року    № 698 «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації» (зі змінами згідно розпорядження від 04 листопада 2014 року № 431 «Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області»).

У ІІ кварталі 2018 року проведено 1 періодичне відстеження діючого регуляторного акту розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.12.2013 року № 698 «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації».

Станом на 02 січня 2019 року в органах місцевого самоврядування діють 58 регуляторних актів. Проведено 47 базових, 3 періодичних та 13 повторних відстежень, а також прийнято 47 регуляторних актів.

Органи місцевого самоврядування в процесі здійснення регуляторної діяльності в цілому дотримуються чинного законодавства в частині реалізації засад державної регуляторної політики. Виявлені недоліки в роботі пов’язані лише із несвоєчасністю опублікування матеріалів при прийнятті, перегляді та відстеженні регуляторних актів. З метою усунення цих та попередження інших порушень органам місцевого самоврядування надається методична допомога, а саме: при безпосередньому зверненні представників місцевого самоврядування, під час виїздів для перевірки стану виконання делегованих повноважень або роботи зі зверненнями громадян на місцях, в телефонному режимі.

18 липня  2018 року завідувач Сектору ДРС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Елла Романенко в приміщення районної державної адміністрації провела навчання для секретарів сільських рад Білозерського району з актуальних питань здійснення органами місцевого самоврядування регуляторної діяльності. Навчання пройшло у форматі круглого столу. Увага учасників заходу була зосереджена на питаннях, які виникають у розробників проектів регуляторних актів під час підготовки власне таких проектів та аналізу їх регуляторного впливу. Зокрема, було детально опрацьовано етапи підготовки тесту малого підприємництва (М-тесту), а також застосування корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованих регулювань.

Крім того, під час навчання було розглянуто питання перегляду діючих регулювань з метою приведення місцевих регуляторних актів у відповідність до принципів державної регуляторної політики (ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності») за допомогою відповідних методичних рекомендації щодо перегляду регіональних регуляторних актів.

(Оновлено 03.01.2019 р.)