Відстеження результативності

(Розміщено 25.06.2018)
Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації від 24 березня 2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області» із внесеними змінами від 12 серпня 2014 року №309 «Про внесення змін до розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області від 24 березня 2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: сектор з надання адміністративних послуг Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області.

3Цілі прийняття акта: чітке визначення переліку адміністративних послуг, які повинні надаватися в рамках роботи Центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області фізичним особам та юридичним особам через адміністратора, який взаємодіє з суб’єктами надання таких адміністративних послуг. Дія акту дає можливість суб’єктам звернення розуміння того, які адміністративні послуги можна отримати в одному приміщенні різними суб’єктами надання таких адміністративних послуг, що дає можливість зменшувати витрати часу та матеріальних ресурсів (затрати на транспорт) на звернення до адміністративних органів, скоротити терміни проходження узгоджувальних процедур, забезпечити прозорість у відносинах між представниками влади, суб’єктами господарювання та фізичними особами (громадянами).

4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з                   06 квітня 2015 року по 02 червня 2015 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Метод одержання результатів відстеження: для проведення повторного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження: – аналіз кількісних показників фактичної діяльності адміністратора Центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації та суб’єктів надання адміністративних послуг (статистичні дані); – опитування  суб’єктів звернення – отримувачів адміністративних послуг (соціологічні дані).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені таки показники результативності:
1) статистичні показники:
– кількість адміністративних органів, які надають адміністративні послуги через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації;
– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;
– кількість наданих адміністративних послуг;
– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг. Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися дані Центру надання адміністративних послуг.
2) показники соціологічного дослідження:
– середній термін розгляду звернення;
– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо отримання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення соціологічного опитування, організованого адміністратором Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання та фізичні особи, які звернулись до Центру з метою отримання адміністративних послуг. Обсяг цільової групи за жовтень – грудень 2014 року становив 115 суб’єктів звернень – одержувачів адміністративних послуг. Опитування проводилось методом інтерв’ю адміністратора Центру та суб’єкта звернення.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних суб’єктів надання адміністративних послуг та Центру надання адміністративних послуг показники результативності за жовтень-грудень 2014 рік становлять:

Показники результативності Період
(жовтень-грудень 2013 рік)
Період
(жовтень-грудень 2014 рік)
Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Білозерському районі 4 5
Кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг 48 62*
Кількість звернень суб’єктів господарювання та громадян за отриманням адміністративних послуг, що надаватимуться через Центр 4774 звернень
(прогнозне значення на жовтень – грудень 2014 року – 5074).
4654/336**
Кількість наданих послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень 4774 послуг
(прогнозне значення на жовтень – грудень 2014 року – 4945).
4654/336**
Середній термін розгляду звернення 25 днів
(прогнозне значення на 2014 рік – 20 днів)
15
Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг не надходило
(прогнозне значення на 2014 рік – 0).
0
Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта тираж Білозерської районної газети «Придніпровська зірка» від 17 січня 2014 року № 3 (8038) з опублікованим повідомленням про оприлюднення даного проекту рішення склав 2500 примірники також проект розпорядження разом із додатками та аналізом регуляторного впливу, розміщений на офіційній web-сторінці  Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області в мережі Інтернет за електронною адресою http://bilozerka-rda.ks.ua. Вище середнього (52,2%)*** (регуляторний акт – розпорядження голови райдержадміністрації від 24.03.2014 № 100 із внесеними змінами від 12.08.2014 року №309 розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, розпорядження оприлюднено на інформаційному стенді Центру надання адміністративних послуг)

*49 послуг ЦНАП і 13 послуг ДЦ
** Причиною зменшення кількості  звернень та наданих послуг суб’єктами надання адміністративних послуг є початок функціонування Центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації, який надає адміністративні послуги згідно переліку затвердженому розпорядженням голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області від 24 березня 2014 року за № 100 (із внесеними змінами від 24.08.2014 №309).
*** Кількісне значення соціологічних показників результативності було отримане шляхом опитування суб’єктів звернення – отримувачів адміністративних послуг (115 осіб). Більшість опитаних зазначили, що мали всю необхідну інформацію щодо отримання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації перед початком її проходження (60 осіб – 52,2%). Ще 30,4% (35 осіб) опитаних вказали, що мали інформацію, але ця інформація була неповною. Лише 17,4% (20 осіб) опитуваних не мали жодної інформації про отримання адміністративних послуг через ЦНАП.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: впровадження цього регуляторного акту дозволило забезпечити зручні та сприятливі умови для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та громадянами, налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАПу, адміністративних органів та суб’єктів звернень. Інформація щодо адреси місця знаходження, кадрового складу, графіку роботи Центру надання адміністративних послуг  та переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації розміщена на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в рубриці «Адміністративні послуги» та на інформаційному стенді біля приміщення Центру.
Показники результативності роботи Центру надання адміністративних послуг свідчать, що прийняте розпорядження досягло своєї мети та сприяє реформуванню системи надання адміністративних послуг у районі

Голова Білозерської районної
державної адміністрації
Херсонської області                                                        В.М.Романов

(Оновлено 04.06.2015)
Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акту

1Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2013 року № 698 «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: сектор з надання адміністративних послуг Білозерської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта: розпорядження розроблено з метою встановлення порядку організації діяльності центру надання адміністративних послуг в смт Білозерка, порядку дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг та створення доступних, зручних умов для реалізації, захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних й юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг. Дане розпорядження дозволило:
– виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»,  дотримання принципів державної регуляторної політики, удосконалення системи відносин між суб’єктами надання адміністративних послуг і суб’єктами господарювання та населенням;
– спрощення і покращення якості надання адміністративних послуг;
– отримання фахової консультації від експертів-консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру у визначений графіком їх роботи час;
– мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів.

4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 27 квітня 2015 року по 03 червня 2015 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Метод одержання результатів відстеження: для проведення повторного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:
– аналіз кількісних показників фактичної діяльності адміністратора Центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації та суб’єктів надання адміністративних послуг (статистичні дані);
– опитування  суб’єктів звернення – отримувачів адміністративних послуг (соціологічні дані).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:  враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені таки показники результативності:
1) статистичні показники:
– кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Білозерському районі;
– кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг;
– кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;
– кількість наданих адміністративних послуг, безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;
– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
2) показники соціологічного дослідження:
– витрати часу на отримання адміністративних послуг;
– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо отримання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення соціологічного опитування, організованого адміністратором Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації та суб’єктами надання адміністративних послуг. Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання та фізичні особи, які звернулись до Центру, чи до суб’єктів надання адміністративних послуг з метою отримання адміністративних послуг. Обсяг цільової групи за січень – жовтень 2014 року становив 250 суб’єктів звернень – одержувачів адміністративних послуг. Опитування проводилось методом інтерв’ю адміністратора Центру з суб’єктом звернення та суб’єктом надання адміністративних послуг з суб’єктом звернення.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних суб’єктів надання адміністративних послуг та Центру надання адміністративних послуг показники результативності за січень-жовтень 2014 рік становлять:

Показники результативності Період
(січень – жовтень 2013 року)
Період
(січень – жовтень 2014 року)
Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Білозерському район 7 суб’єктів 7 (до березня 2014 року)1
4 (з березня 2014 – по серпень 2014р.)2
5 (з серпня 2014р.)3
Кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг 74 послуг 74 послуг1
48 послуг2
62 послуги3
Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг 15098 звернень 16256/2064
Кількість наданих адміністративних послуг 14584 послуг 16250/206
Середній термін розгляду звернення 20 днів
(прогнозне значення за 2014 рік – 18 днів)
15
Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг не надходило
(прогнозне значення за            2014 рік – 0).
не надходило
Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта тираж Білозерської районної газети “Придніпровська зірка” від 01 листопада 2013 року № 44 (8027) з опублікованим повідомленням про оприлюднення даного проекту рішення склав 2170 примірники також проект розпорядження разом із додатками та аналізом регуляторного впливу, розміщений на офіційній web-сторінці  Білозерської районної державної адміністрації в мережі Інтернет за електронною адресою http://bilozerka-rda.ks.ua. Достатній (49,6%)5
(регуляторний акт – – розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2013 року № 698 «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації» розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та на інформаційному стенді Центру надання адміністративних послуг). Інформація про Центр постійно висвітлюється в районній газеті «Придніпровська зірка» та іноді у газеті «Вісник Станіславської сільської ради».

1 згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від                16 вересня 2013 року № 497 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації».
2 згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від                 24 березня 2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області».
3 згідно розпорядження від 12 серпня 2014 року № 309 «Про внесення змін до розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області від 24 березня 2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області»
4 кількість звернень та наданих адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг є низькою, тому що послуги пунктів 45-46 (згідно розпорядження від 12 серпня 2014 року № 309 «Про внесення змін до розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області від 24 березня 2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області) набрали чинність з 01 вересня 2014 року, пунктів 1-8, 11-21, 24-30 набрали чинність з 01 жовтня 2014 року, пунктів  9, 10, 22, 23, 31-44 набрали чинність з 01 січня 2015 року.
5 кількісне значення соціологічних показників результативності було отримано шляхом опитування суб’єктів звернення – отримувачів адміністративних послуг (250 осіб). Більшість опитаних зазначили, що мали всю необхідну інформацію щодо отримання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації перед початком її проходження (124 осіб – 49,6%). Ще 30,0% (75 осіб) опитаних вказали, що мали інформацію, але ця інформація була неповною. Лише 20,4% (51 особа) опитуваних не мали жодної інформації про отримання адміністративних послуг через ЦНАП.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: із запровадженням цього регуляторного акта досягнуто визначених цілей, а його реалізація має результати:
– забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
– виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
– зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;
– отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;
– зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центру надання адміністративних послуг;
– виконання Центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.
– витримані вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр: Центр розміщується в центральній частині районного центру смт Білозерка на вулиці К.Маркса. На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи. Вхід до Центру облаштований пандусом та кнопкою виклику адміністратора Центру для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На прилеглій до Центру території є місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини. В секторі прийому та секторі очікування розміщено інформаційні стенди,  які містять інформаційні картки на адмінпослуги та інформаційні буклети. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про: найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти; графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні); перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, строки надання адміністративних послуг; бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг.
Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Голова Білозерської районної
державної адміністрації                                                  В.М.Романов

(Оновлено 04.06.2015)
Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акту

1Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 грудня 2013 року № 689 «Про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: сектор з надання адміністративних послуг Білозерської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта: основними цілями розпорядження є створення Центру надання адміністративних послуг, затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації. Дане розпорядження дозволило:
1) організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшити якість їх надання;
3) інформувати суб’єктів звернення про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації.

4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з                27 квітня 2015 року по 03 червня 2015 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Метод одержання результатів відстеження: для проведення повторного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:
– аналіз кількісних показників фактичної діяльності адміністратора Центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації та суб’єктів надання адміністративних послуг (статистичні дані);
– опитування  суб’єктів звернення – отримувачів адміністративних послуг (соціологічні дані).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:  враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені таки показники результативності:
1) статистичні показники:
– кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Білозерському районі;
– кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг;
– кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;
– кількість наданих адміністративних послуг, безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;
– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
2) показники соціологічного дослідження:
– витрати часу на отримання адміністративних послуг;
– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо отримання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення соціологічного опитування, організованого адміністратором Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації та суб’єктами надання адміністративних послуг. Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання та фізичні особи, які звернулись до Центру, чи до суб’єктів надання адміністративних послуг з метою отримання адміністративних послуг. Обсяг цільової групи за січень – червень 2014 року становив 200 суб’єктів звернень – одержувачів адміністративних послуг. Опитування проводилось методом інтерв’ю адміністратора Центру з суб’єктом звернення та суб’єктом надання адміністративних послуг з суб’єктом звернення.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних суб’єктів надання адміністративних послуг та Центру надання адміністративних послуг показники результативності за січень-червень 2014 рік становлять:

Показники результативності Період
(І півріччя 2013 року)
Період
(І півріччя 2014 року)
Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Білозерському район 5 суб’єктів 7 (до березня 2014 року)*
4 (з березня 2014 – по червень 2014р.)**
Кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг 33 послуг 74 послуг*
48 послуг**
Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг 6913 звернень
(прогнозне значення за І півріччя 2014 року – 7763);
9379/59***
Кількість наданих адміністративних послуг 6605 послуг
(прогнозне значення за І півріччя 2014 року – 7455);
9311/59
Середній термін розгляду звернення 20 днів
(прогнозне значення за 2014 рік – 18 днів)
18
Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг не надходило
(прогнозне значення за            2014 рік – 0).
не надходило
Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта тираж Білозерської районної газети “Придніпровська зірка” від 16 серпня 2013 року № 32 (8016) з опублікованим повідомленням про оприлюднення даного проекту рішення склав 2180 примірники також проект розпорядження разом із додатками та аналізом регуляторного впливу, розміщений на офіційній web-сторінці  Білозерської районної державної адміністрації в мережі Інтернет за електронною адресою http://bilozerka-rda.ks.ua. Достатній (42,5%)
(регуляторний акт – – розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 грудня 2013 року № 689 «Про утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього» розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та на інформаційному стенді Центру надання адміністративних послуг). Інформація про Центр постійно висвітлюється в районній газеті «Придніпровська зірка» та іноді у газеті «Вісник Станіславської сільської ради».

* згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від             16 вересня 2013 року № 497 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації».
** згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від           24 березня 2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області».
*** кількість звернень та наданих адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг є низькою, тому що послуги пунктів 45-46 (згідно розпорядження від 12 серпня 2014 року № 309 «Про внесення змін до розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області від 24 березня 2014 року № 100 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області) набрали чинність з 01 вересня 2014 року, пунктів 1-8, 11-21, 24-30 набрали чинність з 01 жовтня 2014 року, пунктів  9, 10, 22, 23, 31-44 набрали чинність з 01 січня 2015 року.
**** кількісне значення соціологічних показників результативності було отримано шляхом опитування суб’єктів звернення – отримувачів адміністративних послуг (200 осіб). Більшість опитаних зазначили, що мали всю необхідну інформацію щодо отримання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації перед початком її проходження (85 осіб – 42,5%). Ще 36,5% (73 особи) опитаних вказали, що мали інформацію, але ця інформація була неповною. Лише 21,0% (42 особи) опитуваних не мали жодної інформації про отримання адміністративних послуг через ЦНАП.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: із запровадженням цього регуляторного акта досягнуто визначених цілей, а його реалізація має результати:
– забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
– виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
– зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;
– отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;
– зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центру надання адміністративних послуг;
– виконання Центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.
– витримані вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр: Центр розміщується в центральній частині районного центру смт Білозерка на вулиці К.Маркса. На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи. Вхід до Центру облаштований пандусом та кнопкою виклику адміністратора Центру для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На прилеглій до Центру території є місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини. В секторі прийому та секторі очікування розміщено інформаційні стенди,  які містять інформаційні картки на адмінпослуги та інформаційні буклети. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про: найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти; графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні); перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, строки надання адміністративних послуг; бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг.
Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Голова Білозерської районної
державної адміністрації                                                  В.М.Романов

(Оновлено 04.06.2015)
Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акту
1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: сектор з надання адміністративних послуг Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області.

3Цілі прийняття акта: розпорядження розроблено з метою унормування питання щодо визначення переліку адміністративних послуг, організація надання яких забезпечується Центром надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації Херсонської області, забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг.
Ціль прийняття акту полягає в удосконалення та спрощення процедури надання адміністративних послуг структурними підрозділами Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області не може бути урегульоване за допомогою ринкових механізмів, оскільки однією із сторін в процесі надання адміністративних послуг виступає місцевий орган виконавчої влади.

4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 27 січня 2014 року по 20 березня 2014 року.

5. Тип відстеження: базове.

6. Метод одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження використовувалися статистичні дані та соціологічні опитування.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі показники:
– кількість звернень суб’єктів господарювання та громадян за отриманням адміністративних послуг, що надаватимуться через Центр;
– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг;
– кількість наданих послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень;
– кількість часу, затраченого на обслуговування суб’єкта звернення, що визначатиметься шляхом анкетування.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних суб’єктів надання адміністративних послуг показники результативності за жовтень-грудень 2013 рік становлять:

Показники результативності
Період
(жовтень-грудень 2013 рік)
Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Білозерському районі
4 суб’єкти
Кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг
48 послуг
Кількість звернень суб’єктів господарювання та громадян за отриманням адміністративних послуг, що надаватимуться через Центр
4774 звернень
(прогнозне значення на жовтень – грудень 2014 року – 5074).
Кількість наданих послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень
4774 послуг
(прогнозне значення на жовтень – грудень 2014 року – 4945).
Середній термін розгляду звернення
25 днів
(прогнозне значення на 2014 рік – 20 днів)
Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг
не надходило
(прогнозне значення на 2014 рік – 0).
Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта
тираж Білозерської районної газети «Придніпровська зірка» від 17 січня 2014 року № 3 (8038) з опублікованим повідомленням про оприлюднення даного проекту рішення склав 2500 примірники також проект розпорядження разом із додатками та аналізом регуляторного впливу, розміщений на офіційній web-сторінці Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області в мережі Інтернет за електронною адресою
http://bilozerka-rda.ks.ua.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: цей регуляторний акт забезпечить:
– можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
– виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
– зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;
– отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;
– зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центру надання адміністративних послуг.

Голова Білозерської районної
державної адміністрації
Херсонської області                                                 В.М.Романов

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

Звіт про базове відстеження регуляторного акту “Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Білозерській районній державній адміністрації”